Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

"Vi har nu ett fundament att stå på, och ett mycket bra underlag för den fortsatta utvecklingen", säger Henrik Lawaets, vd för WntResearch.

Publicerad 14 apr 2016

WntResearch tar in nytt kapital och påskyndar utvecklingen

Angriper sjukdomen på nytt sätt Bioteknikbolaget WntResearch är på god väg att ta fram ett helt nytt läkemedel som kan få mycket stor betydelse i kampen mot flera stora cancersjukdomar. Den nyligen avslutande första studien betecknas som en klar framgång och har stärkt företagsledningens övertygelse om att de är på rätt väg. För att finansiera fortsatta studier genomför bolaget under april en nyemission.

Se hela presentationen från Life Science-dagen genom att klicka på bilden ovan.

– Det finns ett enormt behov av just det här läkemedlet. Lyckas vi gå hela vägen mot lansering så blir det en betydande seger i kampen mot cancer, säger Henrik Lawaetz, som är vd för WntResearch. 

– Även om vi sedan länge, baserat på våra forskningsresultat, varit övertygade om att vi är på rätt väg så går vi in i nästa kliniska fas med stort självförtroende, fortsätter han.  

Efter den nyligen avslutade kliniska Fas 1-studien, där dosbegränsande toxicitet inte kunde konstateras, det vill säga inga nämnvärda biverkningar noterades, menar Henrik Lawaetz att utvecklingen mot en färdig produkt går in i en ny fas.

– Vi har nu ett fundament att stå på, och ett mycket bra underlag för den fortsatta utvecklingen, säger han.  

Läkemedlet som bolaget är på väg att ta fram är inriktat på att bekämpa metastasering, det vill säga tumörspridningen i kroppen. Enligt Henrik Lawaetz är det fokuseringen på metastaseringen som gör den framtagna substansen unik. Substansen har beteckningen Foxy-5 och fungerar som en ersättning för proteinet Wnt-5a. Det proteinet har stor betydelse för att motverka att vissa tumörer sprider sig i kroppen. Det framtagna medlet är resultatet av mångårig forskning som bedrivits vid Lunds universitet under ledning av professor Tommy Andersson, som i dag ingår i styrelsen för WntResearch och fungerar som Chief Scientific Officer i bolaget.

– Vi kommer att vara först med den här typen av läkemedel, påpekar Henrik Lawaetz.

Stor marknadspotential
Att Foxy-5 inte ger nämnvärda biverkningar ökar också utsikterna till att medlet kan användas i kombination med andra cancerbehandlingar, vilket innebär ett mycket brett användningsområde. Marknadspotentialen beskrivs därmed som mycket stor.

– Tragiskt nog så får nästan en tredjedel av alla människor någon gång i livet en cancerdiagnos, och det är just cancerns metastaseringsförmåga som gör sjukdomen så svårbehandlad, säger Henrik Lawaetz, som själv är läkare och i likhet med bolagets övriga ledning har mångårig erfarenhet från bolag inom medicin- och biotekniksektorn.

I inledningsskedet är WntResearch med Foxy-5 inriktade på tjocktarms-, prostata- och bröstcancer, som alla tillhör de vanligaste formerna av cancer. Dessutom har bolaget ett utvecklingsprogram med en annan substans, Box-5, som är tänkt att motverka metastasering vid bland annat hudcancersjukdomen malignt melanom.

Efter den kommande Fas 1b-studien med Foxy-5 följer den mer omfattande kliniska Fas 2-studien. Den beräknas komma igång 2017. Det är den studien som ska ge klara bevis på medlets övertygande effekt mot tumörspridningar. 

Henrik Lawaetz menar att bevis för läkemedlets positiva effekt i sin tur leder till att andra och större bolag blir intresserade av medlet. Ett eventuellt samarbete med ett resursstarkt bolag skulle med största säkerhet också påskynda utvecklingsprocessen betydligt. 

– Som bolag måste vi naturligtvis fokusera på värdeutvecklingen för ägarna, poängterar Henrik Lawaetz. 

För att finansiera en Fas 2-studie och en omläggning av produktionen av Foxy-5 genomför WntResearch en företrädesemission om totalt cirka 30 miljoner kronor. (Se nedan för detaljer). Bolaget ska också fortsätta med den prekliniska utvecklingen av Box-5 för att i nästa skede ta Box-5 fram till klinisk fas. 

  • WntResearch företrädesemission

  • WntResearch har startat det kliniska utvecklingsarbetet med läkemedelskandidaten Foxy-5, som i djurmodeller har visat sig radikalt hämma tumörspridning (metastasering) av bröstcancer och prostatacancer. WntResearch arbetar för att utvecklingsarbetet skall resultera i kommersialisering och klinisk användning av bolagets läkemedelskandidat. WntResearch har också utvecklingsprogrammet Box-5, som är ett kompletterande medel till Foxy-5, och med potential att motverka metastasering i andra tumörformer. WntResearch AB är ett publikt bolag noterat på Aktietorget.

  • Teckningsperiod: 15 april – 29 april 2016
  • Emissionsbelopp: Maximalt 22,8 MSEK. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner tillförs bolaget ytterligare 9 – 12 MSEK. 
  • Teckningskurs: 76 SEK/unit. En unit motsvarar 4 aktier samt en vederlagsfri teckningsoption. Det motsvarar 19 SEK/aktie. 

  • Befintliga aktieägare har företräde. 

  • För ytterligare informationen om emissionen här.

  • Beställ informationsmemorandum, teaser och anmälningssedel direkt från Aqurat Fondkommission AB genom att fylla i dina uppgifter nedan. 


Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta katarina.stenborg@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.