Publicerad 28 sep 2012

Webb-TV: Catella Hedge förvaltningschef siar om börsens utveckling resten av året


Investerarbrevet har intervjuat Catella Hedge förvaltningschef Ulf Strömsten om det rådande marknadsläget.

Mer information om Catella Fonder finns på www.catellafonder.se