Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Publicerad 6 maj 2020

Vinnarfonden som tar rygg på det stigande guld- och silverpriset

Fokus på guld. Fonden Pacific Precious, som placerar brett inom ädelmetaller, utvecklas starkt. Ädelmetallsfonden har nu tyngdpunkt mot framför allt guld, men även silver. Förvaltaren Mattias Gromark ser framför sig att såväl guld- som silverpriset fortsätter upp och den utvecklingen drivs av flera starka trender.

Sedan årsskiftet har fondbolaget Atlant Fonders Pacific Precious stigit med nästan 6 procent och det senaste året har fonden stigit 25 procent, samtidigt som börsen har gått kräftgång. Fonden har exponering mot ädelmetallsmarknaden och får ofta den exponeringen genom att placera i ETC:er med fysisk säkerhet eller direkt i bolag verksamma inom sektorn.

Förenklat kan Precious placeringar delas upp i två huvuddelar. Cirka hälften har exponering mot ädelmetaller som guld, silver, palladium och platina.

– Vi placerar främst i ETC:er med fysisk säkerhet och undviker instrument baserade på derivat som inte har säkerhet i den underliggande råvaran, vilket är ett sätt för oss att minska emittentrisken, berättar Pacific Precious förvaltare Mattias Gromark.

Den andra delen av fonden direktinvesterar i bolag som till exempel utvinner ädelmetaller, prospekteringsbolag och så kallade streaming-bolag (företag som erbjuder rörelsekapital till andra gruvbolag som utvecklar ett projekt).

Utöver detta så använder fonden ett antal strategier för att justera risk och avkastningsprofilen. Det kan till exempel vara via valutapositioner som Gromark tror kommer gynna fondens avkastnings och riskprofil.

– Vårt mål är att fonden inte ska korrelera med börsen och därför ska den minska en portföljs totala risknivå, berättar Gromark.

Caset: Fortsatt stigande pris på guld och silver 

Mattias Gromark anser att såväl guld- som silverpriset kommer fortsätta sin resa uppåt. Fonden har således en övervikt mot dessa ädelmetaller.

– Min bedömning är att priset fortsätter att öka. Flera faktorer talar för det, bland annat att centralbanker världen över har börjat expandera sina balansräkningar sedan sommaren 2019 och under coronapandemin har detta bara ökat, konstaterar Gromark.

Den expansionen sker genom att nya pengar trycks i en takt vi aldrig har sett. Och ju mer nya pengar som trycks in i systemet, desto mer urholkas värdet på valutorna. Till sist, berättar Gromark, kan vi få se att länders centralbanker kommer tappa förtroendet för varandras kreditvärdighet och istället kräva guld vid transaktioner istället för USD, EUR eller JPY som traditionellt är de stora säkra valutorna.

– Särskilt guld, men i viss mån även silver blir mer attraktivt som alternativa valutor, förklarar Gromark.

En annan drivkraft är att andelen statsobligationer som ger noll, eller negativ, avkastning ökar. Det, förklarar Gromark, leder i sin tur till ökad efterfrågan på alternativa investeringar utan motpartsrisk, vilket guld är ett exempel på.

Tillgången på guld minskar 

Den viktigaste drivkraften för guld och andra ädelmetaller är stigande efterfrågan samtidigt som tillgången är starkt begränsad, anser Gromark. När det gäller guldproduktionen så föll den 1 procent under 2019. Och under första kvartalet 2020 har tillgången fallit med 3 procent på grund av produktionsstörningar samtidigt som efterfrågan steg 1 procent drivet av ett ökad efterfrågan från investerare.

När når guldet taket? 

Sett till tidigare uppgångsperioder kommer guldet att stiga så länge som centralbankerna fortsätter expandera sina balansräkningar.

– Krisen har precis börjat och vi har troligen flera års uppgång framför oss. Men det gäller att ha en långsiktig strategi och vara beredd på volatilitet från tid till annan. Utnyttja uppblossande volatilitet för att bygga upp en lämplig position i portföljen, säger Gromark.

När det gäller fondens andra del, direktinvesteringar i företag, har Gromark bland annat placerat i bolag som till exempel Wheaton Precious Metal, Newmont och Barrick Gold. När priset på till exempel guld stiger blir utväxlingen god.

– En uppgång i ädelmetallspriset ger en trefaldig uppgång i bolagens marginaler, vilket återspeglar sig kursen. Det har redan börjat synas de senaste kvartalen och mer kommer att komma de kommande åren, avslutar Gromark.

Fakta: Pacific Precious

  • Precious är exponerad mot guld, silver palladium och platina med fysiskt säkerhet i underliggande ädelmetall.
  • Precious är också investerad i ca 20 olika bolag med verksamhet inom gruvdrift och prospektering samt finansiering eller andra kringtjänster inom ädelmetallssektorn.
  • Fördelningen är ca 50/50 mellan investeringar i bolag och exponering direkt mot prisutvecklingen för ädelmetaller.
  • Fondens exponering är till ca 75-80% mot guld direkt och via bolag, övrigt mot silver, palladium, platina och övrigt.
  • Fonden har även en 20% kort position i USD för att minska valutarisken.

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta kaarlo.airaxin@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.