Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

"Interimschefer är personer som enkelt beskrivet kan matchas till unika uppdrag med sin specifika profil och som är svåra att ersätta i sin kompetens och erfarenhet", beskriver Jan Andersson, vd på Mason Management

Publicerad 1 apr 2016

Viktiga egenskaper för en interimschef

Flexibel ledarskapstjänst Det är viktigt att skilja på bemanningstjänster och Interim Management. Jan Andersson, vd på Mason Management, berättar om egenskaper som kan vara intressanta att titta närmare på vid valet kring att ta in en interimschef i bolaget.

Interim Management har utvecklats till flexibla lösningar med mycket erfarna personer som tar uppdrag på ledningsnivå. Internationellt används ofta Interim Executives, Change eller Transition Management för ledarskapstjänsten som bland annat är vanlig inom företag som genomgår stora förändringar. Flexibiliteten i uppdragen är en drivkraft både för interimschefer och uppdragsgivare som önskar genomföra ett arbete med hjälp av ett operativt ledarskap under en begränsad tid.

– Det är viktigt att skilja på bemanningstjänster och interim management. Interimschefer är operativa ledare som tar uppdrag på ledningsnivå. De är personer som enkelt beskrivet kan matchas till unika uppdrag med sin specifika profil och som är svåra att ersätta i sin kompetens och erfarenhet, beskriver Jan Andersson, vd på Mason Management som är en väletablerad leverantör av Interim Management både i Sverige och Internationellt. 

Betydelsefullt att utvärdera både leverantör och Interimschef 
Jan Andersson grundade Mason Management 2002 och har själv en bakgrund som Interimschef. Han konstaterar att det är viktigt för organisationer att hålla isär traditionella bemanningstjänster och Interim Management. Bland annat är det vid valet av att ta in en Interimschef viktigt att inte enbart titta på egenskaper hos den tilltänkta Interimschefen utan även hos leverantörerna. Detta eftersom dessa ofta kommer in i ett tidigt skede i organisationen för att erbjuda handlingsalternativ inför en lösning. 

– Leverantörer av Interim Management fungerar ofta likt en Key Account Manager i relationen med uppdragsgivaren. De tittar bland annat på målet med ledarskapet och hur det kan stärka företagets position, förbättra konkurrenskraften och öka lönsamheten, säger Jan Andersson och konstaterar att förmåga att visa sin professionalism i löpande kontakter också är en viktig faktor som bolag bör titta efter när de söker efter en lämplig leverantör för sina interimschefer.

 • Viktiga aspekter vid beslut om att ta in en Interimschef i bolaget 

 • När det gäller beslutet kring att ta in en interimschef och vid valet av leverantörer för Interim Management finns det enligt Jan Andersson några viktiga aspekter som kan vara bra för bolagschefer att ta hänsyn till, dessa är:

 • Interimschefens egenskaper
 • Tydlig ledare
 • Stark egen drivkraft
 • Självgående från dag ett

 • Leverantörens egenskaper
 • Förståelse för uppdragets komplexitet
 • Starkt engagemang att matcha rätt person
 • Hög sekretess och integritet
 • Tydliga avtal och processer
 • Ansvarsförsäkring

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

Hyreshöjningar gynnar SBF Bostad

Stabil avkastning på hyresfastigheter. Inte sedan 2013 har hyreshöjningarna varit så höga som under 2019. Det bådar gott för dem som investerar i hyresfastigheter. Även för 2020 förväntas hyrorna öka i en liknande takt. Ett bolag som gynnas av detta är SBF Bostad, som är noterat på NGM Nordic AIF. SBF Bostad har identifierat en rad nya hyresfastigheter som passar in bra bolagets portfölj och genomför nu en nyemission.
MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta noel.larsson@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.