Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Publicerad 13 mar 2019

"Vi drar nytta av marknadstrenden"

Expansivt industriföretag tar in nytt kapital Konjunkturen för den europeiska industrisektorn är fortsatt stark, och många vittnar om att problemet främst är kapacitetsbrist. Den svenska koncernen Amnode, som har många av Europas större industribolag på kundlistan, står redo att dra nytta av industrins allt större behov av kapacitet. Målet för bolaget är en stabil volymtillväxt där stor del av vinsten ska tillfalla ägarna.

– Vi ser att många europeiska bolag nu tar hem produktionen. Den industriella utflyttningen från Europa till Asien har avstannat. Det är en tydlig trend som vi kan dra nytta av.

Det säger Sam Olofqvist, som är vd för industrikoncernen Amnode. Med bolag som Scania, BUFAB Group, HIAB, Alfa Laval och Sandvik bland kunderna menar Olofqvist att det finns anledning att vara optimistisk inför framtiden.

Långa avtal med flera kunder

– Vi har nyligen ingått långa avtal med många av våra största kunder så kan vi redan nu se att våra ambitiösa mål vad gäller tillväxt och resultat är på väg att uppfyllas, säger han.

Amnode AB är en svensk industrikoncern med inriktning på smidda produkter i mässing, aluminium och koppar samt svarvning av stångmaterial. Verksamheten sker i de tre dotterbolagen Stacke Matrssons, Stacke Sourcing samt SGV Forging in Skultuna. Bolagen tillverkar produkter, som är avsedda för bland annat motorer och verktyg samt VVS. Amnode står nu inför en snabb expansionsfas, och genomför därför en nyemission om totalt närmare 16 miljoner kronor.

– Vi ökade omsättningen rejält redan under fjärde kvartalet i fjol i samband med att vi började leverera våra nya produkter, säger Olofqvist, som berättar att målet är en långsiktigt årlig omsättningsökning på tio procent.

Tillväxten ska ske främst genom organisk tillväxt, även om det kan bli aktuellt med vissa kompletteringsförvärv.

Olofqvist berättar också att ytterligare ett av bolagets långsiktiga mål är att från år 2021 ska 30 procent av vinsten delas ut till ägarna.

Fortsatt stark marknad 

Den främsta bakomliggande orsaken till det ljusa scenariot är att det inte syns någon avmattning inom Amnodes industrisegment. Lastbilsmarknaden beskrivs som fortsatt stark, och de företag som bolaget har kontakt med menar att den största utmaningen istället är att få tag på kompetent personal och att täppa igen den kapacitetsbrist som finns. Att produktionen i allt större omfattning blir kvar i Europa, och ibland också flyttas tillbaka hit, har naturligtvis haft betydelse för utvecklingen.

Bolaget har haft sitt stålbad 

En annan bakomliggande faktor är att Amnode, som är noterat på Spotlight Stock Market, genomförde en tämligen hårdhänt strukturomvandling 2014 – 2016. Verksamheten koncentrerades till färre enheter och produktionen automatiserades. Bolaget har i dag två produktionsanläggningar med maskinbearbetning/svarvning i Gnosjö och smidesproduktion i Skultuna.

Amnode är underleverantör till bland annat fordonsindustrin.

– Vi gick igenom vad man kan kalla ett stålbad, men företaget kom ut betydligt starkare efter det, säger Olofqvist, som främst pekar på en betydligt effektivare produktion samt kraftigt minskade overhead-kostnader.

– Det betyder i sin tur att vi har förutsättning att dra fördel av det behov av ökade volymer som finns hos många av våra kunder, fortsätter han.

Av emissionslikviden kommer hälften att användas till nyinvesteringar i framförallt nya maskiner. Den andra hälften kommer att användas till rörelsekapital.

– Ett större rörelsekapital behövs för att finansiera den planerade volymtillväxten samt för att effektivisera inköpsprocesser, vilket leder till förbättrad lönsamhet, förklarar Olofqvist, som menar att det kan komma ytterligare goda nyheter från bolaget de kommande veckorna eller månaderna.

– Ja, vi för ett antal intressanta diskussioner med flera kunder rörande framtida projekt, säger han.

Ledning och styrelse tecknar

I den pågående emissionen kommer huvudägare, styrelse och ledning att teckna för motsvarande 20 procent av emissionen. Tillsammans med övriga garantier är emissionen säkerställd till 80 procent.

Emissionen i korthet

Teckningsperiod: t.o.m. 29 mars 2019
Emissionsvolym: 15,7 MSEK
Teckningskurs: 0,05 SEK per aktie

Tidigare aktieägare har företrädesrätt.
Emissionen är säkerställd till 80 procent genom garantier och teckningsförbindelser.
Värdering (pre-money): 15,7 MSEK

Amnode är noterat på Spotlight Stock Market.

Ladda ner memorandum och anmälningssedel här.
Amnodes hemsida

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta kaarlo.airaxin@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.