Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Publicerad 25 maj 2020

”Vi är överlägsna konkurrenterna”

Efterfrågad produkt på väg mot marknaden. Det svenska teknikbolaget Flexiwaggon står nu inför det verkliga genombrottet med sin smarta och på många sätt unika järnvägsvagn. Flera internationella samarbeten är etablerade och när den första vagnen snart är klar går försäljningsarbetet in i en mycket intensiv fas. – Vi är överlägsna konkurrenterna, säger Flexiwaggons vd.

Bolaget räknar med att den första järnvägsvagnen ska var klar i september i år, och därefter kommer vagnen att testas innan den är klar för försäljning i början av nästa år. 

– Då vi har många uppbyggda kontakter runt om i världen, inte minst i Nordamerika, så ser jag goda förutsättningar till en första affär under nästa år, säger Jan Eriksson, som är vd och grundare av teknikbolaget Flexiwaggon. 

Unik och miljövänlig transportlösning 

Bolaget, som startade sin verksamhet i Östersund för 20 år sedan, har utvecklat den så kallade flexivagnen. Den unika funktionen gör att lastbilar, bussar och andra fordon, kan köra direkt upp på vagnen var som helst längs järnvägsspåret. Då det inte krävs några tidsödslande och personalkrävande omlastningar, eller kostsamma investeringar i lastterminaler, kan landsvägs- och tågtransporter kombineras och integreras på ett mycket effektivt sätt. 

Beräkningar visar att Flexiwaggons lösning betyder kostnadsbesparingar på omkring 60 procent. 

Se hur flexivagnen fungerar

Tekniken att transportera lastbilar via järnvägen, så kallad rolling highway, är redan etablerad, och används i flera länder.

– Men vår unika lösning, som gör det smidigt för fordonen att köra av och på, samt att vagnen genererar egen ström, gör att jag inte drar mig för att säga att flexivagnen är överlägsen konkurrenterna, säger Eriksson. 

– Vi vet att många efterfrågar just den här tekniken, både av miljömässiga och ekonomiska skäl. Därför är jag egentligen inte förvånad över att vi lyckats etablera så pass många internationella kontakter, fortsätter Eriksson, som nämner USA och Kanada som de förmodligen mest intressanta marknaderna.

Flera internationella samarbeten

Bolaget har inlett ett samarbete med Rail Propulsion Systems i Kalifornien för att i ett första steg ta konceptet till hamnen i Long Beach i Los Angeles genom ett samriskbolag.

– Planen är att vårt engagemang i USA ska ligga i ett separat bolag där vi är majoritetsägare, säger Eriksson, som berättar att bolaget också för diskussioner med ytterligare tillverkare i såväl USA som Kanada.

Redan i slutet av 2018 tecknades även en avsiktsförklaring för produktion och försäljning med Turkiets statliga järnvägsbolag Tüdemsaş.

– Detta kan utmynna i ett mycket viktigt samarbete då det turkiska  bolaget är aktivt både i Europa och Asien, poängterar Eriksson, som också vill peka på bolagets avsiktsförklaring med svenska SAAB.

– Jag är egentligen inte förvånad över att vi lyckats etablera så pass många internationella kontakter, säger Jan Eriksson, vd och grundare av Flexiwaggon.

Bland annat kommer SAAB att marknadsföra Flexiwaggon i samband med offsetaffärer. Flexiwaggon för även diskussioner med Inlandsbanan för att transportera lastbilar på deras järnvägar. 

Flexiwaggons teknik har även tilldragit sig många myndigheters och offentliga institutioners intresse. I Sverige har bolaget erhållit finansiellt stöd från både Energimyndigheten och Trafikverket och i Centraleuropa ha flera myndigheter visat intresse. 

– Det har naturligtvis att göra med det ökade behovet av mer hållbara transportlösningar och av att minska de samlade utsläppen, konstaterar Eriksson. 

Genomför nyemission 

För att kunna slutföra tillverkningen av den första vagnen och göra de nödvändiga testerna samt gå i en mer aktiv försäljningsfas tar Flexiwaggon under maj och juni in nytt kapital i en nyemission. 

– Kunderna vill se demonstrationer av vagnen på plats, och vi har en stor marknad att bearbeta, förklarar Eriksson. Jan Eriksson vill gärna peka på bolagets affärsmodell, som, menar han, sänker risken i verksamheten. 

– Vi kommer bara att tillverka vagnar på beställning och med förskottsbetalning, säger han, och menar att priset för en vagn ligger på närmare 4 miljoner kronor. Samarbetet med ledande tillverkare gör också att bolaget inte behöver upprätta egna produktionsanläggningar, vilket både betyder lägre fasta kostnader och möjligheter till snabb tillväxt. 

– Vi ligger i startgroparna och är snart redo att möta en marknad som vi vet är intresserade av vår produkt, säger Eriksson, och tillägger att en notering av bolaget är planerad inom några år. 

Flexiwaggon har i dagsläget två internationellt beviljade patent med skyddsstatus i bland annat EU, USA, Kanada, Indien och Kina.

Emissionen i korthet

Teckningsperiod: 25 maj – 30 juni 2020 

Emissionsvolym: 10 017 000 SEK 

Teckningskurs: 140 SEK per aktie 

Värdering (pre-money): cirka 160 000 000 SEK

Läs mer och teckna emission

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta kaarlo.airaxin@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.