Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Publicerad 3 nov 2014

Varför investera i multipla tillgångsslag i dagens marknadsläge?

Loïc Becue, ansvarig fondförvaltare av Amundi Funds Patrimoine, delar med sig av sina tankar om de rådande marknadsvillkoren och förklarar var han tror att det finns möjligheter inom olika tillgångsslag.

Hur ser situationen ut i dagsläget?

Den rådande konjunkturcykeln är särskilt utmanande för investerarna. Vi märker fortfarande av effekterna av finanskrisen, och finansmarknadernas struktur har genomgått en dramatisk förändring.  De globala aktiemarknaderna har blivit allt mer korrelerade, och även de tillgångar som tidigare ansågs vara säkra tillflyktsorter har blivit mindre pålitliga. Utöver denna kroniska instabilitet utmanas investerarna av alltmer komplexa finansiella och makroekonomiska omständigheter som kännetecknas av:  

  1. Ihållande historiskt låga räntenivåer 
  2. Likviditetsöverskott på grund av expansiv penningpolitik
  3. Låg förutsägbarhet på de finansiella marknaderna på medellång till lång sikt

Dessa nya marknadsvillkor gör att investerare söker sig bortom traditionella investeringsstrategier i jakten på avkastning.

 

Finns det positiva tecken?

Trots allt blir återhämtningen i den globala ekonomin allt starkare.

 

  1. Den ökande tillväxten i USA beror på ett flertal faktorer: sjunkande arbetslöshet, energiboomen och en förväntad återhämtning för investeringar är tecken som tyder på en stabil återhämtning. Feds pågående nedtrappning av sina kvantitativa åtgärder och rekordhöga aktiekurser har bidragit till en förnyad optimism hos investerarna, även om marknaderna fortfarande är sårbara.
  2. I Europa är situationen fortfarande fragmenterad.  Eurozonen pressas av ett ihållande deflationstryck förutom i Tyskland och Storbritannien där återhämtningen börjar ta fart. En viss återhämtning i de perifera länderna bör dock ge stöd till en fortsatt uppgång under de kommande åren. 
  3. Förbättrade budgetbalanser och skuldnivåer gör att tillväxtmarknaderna erbjuder attraktiva tillväxtutsikter jämfört med andra regioner i världen. Det mesta tyder på att Asien kommer att förbli den mest dynamiska regionen, i synnerhet med tanke på den förbättrade situationen i Kina.

I denna komplexa marknadssituation bör en fortsatt hög flexibilitet inom penningpolitiken ge stöd till den globala ekonomiska tillväxten.  Den splittrade situationen på finansmarknaderna gör det dock svårt för investerare att se någon tydlig riktning framöver. 

 

  • Om Amundi Funds Patrimoine

  • Amundi Funds Patrimoine är en aktivt förvaltad fond som sprider tillgångarna mellan multipla tillgångsslag och regioner med målsättningen att försöka leverera en stabil avkastning som överstiger EONIA-räntan +5 procent under en investeringsperiod om minst fem års tid. Läs mer om fördelarna med att sprida riskerna mellan flera tillgångsslag via Amundi Funds Patrimoine i månadens <a target="_blank" href="http://www.investerarbrevet.se/amundi" tabindex="-1">fondspecial som du finner här.

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta katarina.stenborg@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.