Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

"I det något osäkra läge som råder på aktiemarknaden just nu så blir det än viktigare för placerare att kunna hantera hela den finansiella verktygslådan. Och i den lådan finns också aktiederivat", säger optionsexperten Carl Björkegren.

Publicerad 25 feb 2020

Effektivisera din portföljförvaltning med optioner

Med hjälp av optioner kan både stora och mindre aktieplacerare skaffa sig en klar fördel på marknaden. En webbaserad kurs, med start i början av maj, vänder sig till alla de som vill lära sig att hantera optioner och terminer, och därmed effaktivisera sin portföljförvaltning.

– I det något osäkra läge som råder på aktiemarknaden just nu så blir det än viktigare för placerare att kunna hantera hela den finansiella verktygslådan. Och i den lådan finns också aktiederivat, säger Carl Björkegren, optionsexpert, och den som håller i den webbaserade kursen om optioner och terminer som drar i gång den 4 maj.

Klicka här för mer information

Kursen vänder sig i första hand till privatpersoner, men Björkegren menar att även professionella investerare ofta har mer att lära när det gäller den här typen av instrument. 

– Många av de som jobbar i branschen har sin specialitet, och de vet ofta inte mer än vad de absolut måste, säger han, och fortsätter: 

– Men jag har märkt att framförallt privatplacerare är snabba på att ta till sig ny kunskap eftersom de hanterar sina egna pengar.

Utbildare med lång erfarenhet

Carl Björkgren har lång erfarenhet av aktiemarknaden i allmänhet och optionsmarknaden i synnerhet. Han började på OM, som firman då hette, i mitten av 1990-talet. Sedan följde flera jobb på bland annat Swiss Bank, Nordea och Öhman.

– Men sedan tio år tillbaka har jag i första hand ägnat mig åt utbildning och föreläsningar, säger Björkegren, som berättar att han bland annat har utbildat personal hos många av börsens medlemmar, liksom deras kunder.

Vill lyfta fram psykologin 

Vad Björkegren framförallt vill lyfta fram är de psykologiska faktorer som styr aktiemarknaden. Här ser han optioner som ett mycket viktigt verktyg. 

– Genom att titta på hur optionerna i vissa bolag värderas så kan vi se placeringskollektivets förväntningar en månad framåt, förklarar Björkegren. 

– Att se om generella oron på marknaden ökar, eller minskar, är också något som kan göras genom att studera optionsmarknaden, fortsätter han. 

Vanliga missuppfattningar 

Något som Björkegren också vill belysa är de – vad han kallar – missuppfattningar som han kan se när det handlar om optioner och optionsmarknaden. 

– Dels är det många tror att det går att tjäna väldigt mycket pengar på väldigt kort tid med optioner. Den möjligheten finns, naturligtvis, men sannolikheten är ganska liten. Det är inte heller det som optioner och derivat i första hand är till för, säger Björkegren, som menar att positioneringar på optionsmarknaden ofta handlar om att minska risken. 

– Men med hjälp av den så kallade hävstångseffekten så går det också att öka avkastningen i den egna portföljen, fortsätter han. En annan missuppfattning som Björkegren identifierar, är att många placerare inte är medvetna om att ett optionskontrakt har en begränsad löptid. 

– Det innebär att efter ett visst datum är optionen värdelös. En placerare måste således vara aktiv under löptiden och också ha en bestämd strategi för hur han ska agera. 

En support på webben 

Optionskursen på webben är en sex veckor lång med videolektioner, vilket också inkluderar tillgång till diskussionssidor och personlig support. 

– Det är ofta just support som efterfrågas av de som lärt sig mer om optionsmarknaden, och som vill börja handla i optioner. Till stor del handlar det om att hjälpa kursdeltagarna att komma igång, säger Björkegren, som vill betona att det inte handlar någon placeringsrådgivning. 

– Nej, vi ger inga sådana råd. Säg vad du vill göra, och jag hjälper dig att genomföra det. 

Anmäl dig här

Lyssna här till Carl Björkegren när han presenterar kursen på ett webbinarium i mars i år (notera att kursstarten är flyttad till den 4 maj).


Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta kaarlo.airaxin@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.