Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Publicerad 14 jun 2019

Unik möjlighet att investera i Isotimber till jätterabatt

Preferensaktier med potential IsoTimber, som har en unik och miljövänlig byggteknik, räknar med god tillväxt i år. Nu öppnas även en mycket intressant investeringsmöjlighet. Ekonord Invest, som investerar i företag som utvecklar de gröna näringarna, har fullgjort sitt arbete och säljer nu sitt innehav om 7 procent i IsoTimber med en kraftig rabatt.

Klimatsmart och volym är två av IsoTimbers ledord. Bolaget har en patentsökt byggteknik som gör att de kan bygga isolerande och bärande väggar som består av trä och luft. Väggelementen binder koldioxid, innehåller inga plastmaterial och ger ett bra inomhusklimat. Dessutom kan restprodukterna som bildas i produktionen användas för tillverkning av bland annat pellets.

– Vår teknik är mycket klimatsmart. För att stötta och utveckla sådant byggande gick Ekonord Invest in med kapital och kunskap, berättar IsoTimbers vd Håvard Jegerstedt.

Säljer 7 procent av bolaget
Nu har Ekonord Invest fullgjort sitt åtagande och ska, precis enligt plan, sälja sitt innehav som uppgår till 7 procent av bolaget för 1,70 kronor per preferensaktie. I samband med detta genomför IsoTimber en emission på drygt 15 miljoner kronor med teckningskurs 94 kronor per aktie. De som deltar i emissionen, och får tilldelning, erbjuds sedan möjligheten att proportionerligt köpa preferensaktierna för 1,70 kronor per aktie.

– Framtiden ser mycket ljus ut för oss. Vi har ett flertal projekt framför oss och vi behöver mer rörelsekapital för att effektivt kunna hantera den utökade efterfrågan, säger Jegerstedt.

Läs mer om emissionen här

Den här sommaren har IsoTimber inte mindre än sju leveranser samt tillverkning inför två förväntade större projekt till hösten. Ett intentionsavtal gällande 50 lägenheter i etapp 1 har fått bygglov och nu pågår arbetet med finansieringen.

– Aldrig tidigare har vi haft så många offerter ute, konstaterar Jegerstedt.

Ett nytt spännande projekt är Duved 5, där fem utvalda arkitekter har utvecklat fem hus, alla med stommar från IsoTimber.

En viktig anledning till IsoTimbers expansion är att byggsystemet är brandklassat. Detta är ett absolut krav vid byggnation av kommersiella fastigheter. Dessutom är elementen enkla att montera och andra faktorer som efterfrågas allt mer från byggindustrin är att bygga klimatsmart och hälsosamt, två områden där IsoTimber ligger långt fram.

FAKTA: EMISSIONEN OCH ERBJUDANDE

Emissionen

* Emissionsvolym: 15 136 820 kr 
* Teckningsvillkor: Aktieägare har rätt att teckna en (1) ny aktie för varje tio (10) befintliga aktier
* Teckningskurs: 94 kr per aktie
* Teckningstid: 12 - 28 juni 2019
* Läs mer här
Anmälan utan företräde

Erbjudande om att köpa 7% av IsoTimber

De deltagande i företrädesemissionen, d v s de som fått tilldelning, erbjuds möjlighet att proportioner­ligt sitt deltagande köpa preferensaktier till kursen 1,70 kr per aktie plus courtageavgift. Hela volymen preferensaktier (117 880 st) kommer att säljas till den förmånliga kursen oavsett hur många aktieägare som deltar och resulterande emissionsvolym. 

Den genomsnittliga aktiekursen, efter deltagande i både emissionen och köp av preferensaktier, beror av deltagandet. Vid ett lågt deltagande kommer det att vara fördelaktigt för de aktieägare som deltar, de får då möjlighet att köpa en större andel av aktierna till kur­sen 1,70 kr per aktie. 

Som högst blir den genomsnittliga aktiekursen 54,99 kr, om företrädesemissionen fulltecknas.

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

Svenskt bolag kan öka effektiviteten inom sjukvården

Intensifierar exportsatsningen. Långa väntetider inom vården är ett stort problem i de flesta länder globalt. Svenska Acarix har utvecklat ett diagnostiskt hjälpmedel som skulle kunna effektivisera diagnostiseringar och uteslutning av stabila kranskärlssjukdomar. Därigenom möjliggörs kortare väntetider och potentiellt betydligt lägre kostnader för patienthanteringen.
MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta noel.larsson@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.