Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Fredrik Karlsson Hedin, grundare av Talos Analytics.

Publicerad 28 mar 2013

Ung entreprenör vill lära dig att handla med optioner

När Fredrik Karlsson Hedin föreläste om finansiella instrument upptäckte han att det fanns en stor kunskapsbrist kring optioner. Detta ledde till att han startade företaget Talos Analytics som erbjuder utbildning inom optionshandel för småsparare.

– När jag frågade bekanta eller sökte fakta på nätet kring hur optioner fungerade fick jag oftast komplicerade beskrivningar. För att kunna förstå något som är så pass komplicerat behövs det en enkel beskrivning, utan att man utelämnar viktiga detaljer, säger Fredrik Karlsson Hedin.

Han anser att marknadens oförmåga att leverera tydlig information har lett till ett bristande intresse hos spararna. Med tanke på att den nordiska derivatmarknaden är så pass välutvecklad jämfört med hur engagemanget ser ut för optioner i USA, så tycker han att det är uppenbart att finansbranschens aktörer har misslyckats med att skapa intresse för optioner.

Fredriks iakttagelse ledde till att han bestämde sig för att ändra synen på optioner bland småsparare. Han startade Talos Analytics, ett företag som skulle erbjuda en lättillgänglig kunskap och information om hur optioner kan bidra till ett säkert sparande.
– Eftersom personer lär sig nya saker på olika sätt ska Talos Analytics hemsida förmedla kunskap om optioner genom att erbjuda besökare både texter och guider som är lätta att ta in visuellt. Vi erbjuder även en fiktiv portfölj och olika verktyg för den som har lättare att lära sig genom praktisk övning. Slutligen erbjuder vi privatkurser med ett skräddarsytt innehåll för de som lär sig bäst genom lärarledda lektioner, säger Fredrik.

Han konstaterar att en allmän uppfattning verkar vara att optioner är en komplicerad finansiell produkt. De få som förstår hur produkten faktiskt fungerar, är mycket insatta och återfinns knappt bland småspararna.

Fredrik driver för närvarande Talos Analytics själv, men har en god vän som hjälper honom med redigeringen av det egna poddradioprogrammet, som ska skapa trafik på hemsidan. De bolag Fredrik samarbetar med är de företag som sett potentialen i Talos Analytics affärsidé, på samma sätt som han själv sett potentialen i deras. Bolagen är det nystartade kunskapsföretaget Shareville, det norska webbkonsultföretaget Kanobo samt mobilbetalningsföretaget Payair.
– Jag fick även ett gott bemötande av Nasdaq OMX angående min affärsidé. De har uppmuntrat mig och stöttat mig att genomföra min plan att skapa ett ökat och hållbart intresse för optioner med hjälp av lättillgänglig kunskap, konstaterar Fredrik.

Talos Analytics intjäning kommer inledningsvis att komma från medlemsavgifter, annonsering, poddradio samt kursavgifter.
Det finns även planer på att ändra intjäningsmodellen i framtiden i takt med att hemsidan växer.
– En stor fördel med att vara en liten aktör är att man kan vara mycket flexibel när det gäller hur servicen och utbudet på hemsidan kan vidareutvecklas. Det gör att vi snabbt kan implementera verktyg på hemsidan utifrån medlemmarnas önskemål. Vill kunderna ha fler
verktyg så lägger vi in fler verktyg, vill kunderna ha mer i kursutbudet, bättre användargränssnitt eller multimediafunktioner så ordnar vi det så snart vi har ekonomisk möjlighet att genomföra dessa förbättringar, berättar han.

Fredrik tror att Talos Analytics verktyg kommer vara absolut viktigast för företaget och det finns planer på hur det kan vidareutvecklas framöver.
– Det verktyg som jag ser som det mest lockande för medlemmarna är verktyget Skapa strategi. Verktyget hjälper användaren att välja en strategi och ger förslag på hur nyckeltalen till de optioner som ska vara i strategin kan se ut. Användaren kan sedan finjustera sin strategi och exportera den till en vald fiktiv portfölj. Detta verktyg är ännu i sin linda men jag tror mycket på det, säger Fredrik.

Hemsidan riktar sig till alla
som vill lära sig att handla med optioner, både för att spekulera och för att skydda sina övriga placeringar, men än så länge är det mestadels unga män som visat intresse för Talos Analytics, bland annat via sociala medier.
– Jag vill kunna erbjuda ett lättanvänt gränssnitt och en enkel design. En viktig faktor för att inspirera personer till att vilja lära sig mer, är att kunna erbjuda en kreativ miljö och undvika en alltför komplicerad och informationsfylld hemsida, avslutar Fredrik

Mer information hittar du på webbplatsen <a tabindex="-1" href="http://www.talosanalytics.se" target="_blank">talosanalytics.se

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

”Vi är överlägsna konkurrenterna”

Efterfrågad produkt på väg mot marknaden. Det svenska teknikbolaget Flexiwaggon står nu inför det verkliga genombrottet med sin smarta och på många sätt unika järnvägsvagn. Flera internationella samarbeten är etablerade och när den första vagnen snart är klar går försäljningsarbetet in i en mycket intensiv fas. – Vi är överlägsna konkurrenterna, säger Flexiwaggons vd.
MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta katarina.stenborg@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.