Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Staffan Östlin förvaltar Adrigos nya hedgefond.

Publicerad 30 okt 2017

Tunga investerare bakom ny hedgefond

Stora möjligheter med hedgefond mot mindre bolag Med investerare som Melker Schörling och Carl-Henric Svanberg i ryggen startar nu Adrigo en hedgefond med inriktning mot små och medelstora bolag. Fonden kommer att investera i nordiska bolag och kommer att jobba med stockpicking i en kategori där analysbevakningen är begränsad.

Efter tio framgångsrika år med hedgefonden Adrigo Hedge lanserar nu Adrigo en ny lång/kort aktiehedgefond, med inriktning på nordiska bolag i segmentet små och mellanstora bolag. Med den nya hedgefonden blir Adrigo relativt ensamt på den svenska marknaden i ett segment där egen analys och erfarenhet är av stor vikt.– Det finns ungefär 600 bolag i Norden inom segmentet small- och mid caps. De flesta av de bolagen analyseras inte av storbankerna, vilket innebär att egen analys är viktig. Vi anser att vi har den kompetens och erfarenhet som krävs för att bli framgångsrika här, säger Staffan Östlin. Han menar att det bland de relativt dåligt analyserade bolagen både finns undervärderade och övervärderade bolag och därmed stora möjligheter till stockpicking.Målavkastning över 10 procent
Målavkastningen för den nya fonden, Adrigo Small & Midcap L/S, kommer att ligga på över 10 procent, vilket är klart högre än för många andra hedgefonder. Målavkastningen för Adrigo Hedge är till exempel 6 procent. Men det högre avkastningsmålet innebär samtidigt högre risk. – Volatiliteten i småbolag är betydligt högre än i stora bolag. Men det ser vi som en möjlighet som vi definitivt ska använda oss av, säger förvaltaren Staffan Östlin.Kommer ha selektiv portfölj
Adrigo har en investeringsmetodik som är testad i både bra och dåliga marknader samtidigt som investeringsteamet är mycket erfaret, något som även kommer till gagn i den nya fonden. Detta gör också att fonden kommer att ha en ganska selektiv portfölj. Antalet innehav kommer att ligga mellan 15 och 25, varav 5-7 stycken kommer att vara kärninnehav av mer långsiktig karaktär och väga mellan 6-10 procent vardera.– Ett bolag vi gillar är Momentum Group, som är inne i en attraktiv förändringsprocess. Med en marginal runt 3,5-4,0 procent finns det stor förbättringspotential och vi ser bra förutsättningar för att marginalen ska kunna fördubblas de närmaste åren. Några konkreta exempel på bolag som fonden kommer att blanka vill Östlin inte ge. Däremot lyfter han en kategori av bolag som de är skeptiska till i dagsläget.– Kostnaden för råmaterial, både stål och plast, har ökat kraftigt. Vi blankar aktier i bolag som vi bedömer inte har möjlighet att kompensera för detta och där vi ser risk för lägre marginaler, säger han.Tunga investerare
Adrigo Small & Midcap L/S startar den 1 november 2017. Men redan innan starten har Adrigos externa ägare i fondbolaget, Melker Schörling och Carl-Henric Svanberg, meddelat att vara medinvesterare i denna fond på samma sätt som de varit sedan start i Adrigo Hedge. Även fondbolagets övriga ägare kommer att investera i den nya fonden.

För att läsa mer om Adrigos hedgefonder klickar du här!

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta kaarlo.airaxin@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.