Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Publicerad 2 apr 2020

Trots coronakrisen – gyllene tillfälle för Atlant Fonders kreditförvaltning

Bra företagsobligationer På marknaden för företagsobligationer har det öppnat sig en minst sagt bra möjlighet för Atlant Fonder. Fondbolaget sitter på en hög andel likvida medel och kan nu välja och vraka bland intressanta krediter som ger hög avkastning. Nu byggs grunden för bra avkastning de kommande åren.

Atlant Fonder har länge varnat för att marknaden för företagsobligationer (krediter) är dysfunktionell och att det faktumet kan leda till dålig likviditet när sämre tider stundar.

Läs tidigare artikel här

Precis detta har nu skett i samband med att Coronaepidemin har satt klorna i marknaden. Samtidigt som många vill sälja företagsobligationer är köparna mycket få. Atlant Fonder är en av dessa som har pengar i kassan och som ser stora möjligheter.

– Vi blir så gott som dagligen kontaktade av fondbolag som behöver hitta köpare till obligationerna eftersom fondandelsägarna säljer sina innehav, berättar Atlant Fonders chefsförvaltare Anders Kullberg och fortsätter:

– Vi har ingen brådska och är noga med vad vi köper. Det handlar om korta krediter med hög kvalitet. Just nu arbetar vi opportunistiskt där vi bygger fina kreditportföljer för de kommande två till tre åren.

SEB och Handelsbanken – fina placeringar 

Nyligen köpte förvaltarna exempelvis SEB förlagslån med förfall maj 2020 och Svenska Handelsbanken förlagslån med förfall maj 2021. Dessa placeringar gav en yield, ränta, på 12,5 procent respektive 16,5 procent. Atlant Stability är den fond som har störst exponering mot krediter.

Krisen på kreditmarknaden kommer att förvärras om företag inte kan låna pengar. I Norge har statliga Oljefonden börjat stötta företagsobligationsmarknaden genom att köpa obligationer och den norska marknaden har börjat stabiliseras.

– Även Sverige kommer sannolikt att stötta marknaden och vi bedömer att botten snart är nådd. Riksbanken och Finansinspektionen förstår detta och ingen vill riskera att kreditmarknaden havererar, konstaterar Anders Kullberg och fortsätter:

– Vi tror att kreditmarknaden har goda förutsättningar att återhämta minst 25 – 50 procent av fallet vid årets slut. Men detta förutsätter att likviditeten återställs.

Lyssna på Atlantpodden

Hög avkastning i sikte

Atlant Fonder förvaltar nio alternativa investeringsfonder med tyngdpunkt på marknadsneutral avkastning. I de marknadsneutrala och absolutavkastande fonderna eftersträvas en låg samvariation med aktie- och räntemarknaden. Företrädesvis används optioner och terminer för att skydda mot olika risker i marknaden. Men även en stor kassa är ett effektivt sätt att skydda sig på.

Denna kassa har Atlant Fonder nu börjat använda sig av för att investera i intressanta obligationer. Det innebär att den förväntade avkastningen har ökat rejält i fonderna. När marknaden stabiliserar sig är det full rimligt att förvänta sig en avkastning långt över målavkastningen i nedanstående fonder, enligt Anders Kullberg.

Atlant Stability i riskklass 2 (av 7) har nu en underliggande förräntningstakt på cirka 7 – 8 procent. I Atlant Opportunity, riskklass 3 (av 7), är förräntningstakten 14 – 15 procent. För Atlant Stability Offensiv, riskklass 3 (av 7), är förräntningstakten 16-17 procent.

Börsen – botten inte nådd Även börsen har fallit som en sten och nedgångshastigheten är den största sedan 1987. Trots det bedömer Anders Kullberg att den ska ned ytterligare.

– Det kommer fler nedgångar och vi kommer att få se rekyler både upp och ned. Under andra halvåret kommer läget troligen att stabiliseras och sett till hela börsåret tror vi att nedgången hamnar på 15 – 30 procent, berättar Anders Kullberg.

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta kaarlo.airaxin@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.