Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Publicerad 3 dec 2012

Sveriges fondexperter positiva till börsen

Fondexperterna som ingår i Svenskt Fondexpertindex (SFEI) ställer sig positiva till börsen det kommande året. Framförallt tror de på en positiv utveckling i Europa, trots det skakiga ekonomiska klimatet.

Varje år tillfrågas fondexperterna som ingår i SFEI om hur de ser på marknadsutvecklingen för fem regioner det kommande året. I årets upplaga som publicerades den 28 november var fondexperterna oväntat positiva till börsen. Den genomsnittliga prognosen var 8,2 procent och andelen negativa börsprognoser den lägsta sedan SFEI startades hösten 2009. Europa bedömdes vara den mest intressanta regionen, men prognoserna var relativt samstämmiga för samtliga regioner som ingår i undersökningen. 


– Det är intressant att fondexperterna är så positiva till börsen, och inte minst Europa som ju fortfarande har stora ekonomiska problem att hantera i flera euroländer. Det tycks finnas en tilltro till att de problem som finns kommer att lösas, och dessutom kan ju fortsatta stödåtgärder och låga räntor komma att gynna aktieutvecklingen fram till dess, säger Peter Beckman, vice vd för SPP Fonder.<img src="https://laika.dmdelivery.com/mailings/3/123/images/SFEI-prognos.png">


Europa bäst kommande året, USA på kort sikt

I ett kortare perspektiv (3 månader till och med januari 2013) ansågs istället USA vara den mest intressanta marknaden. Europa hamnade däremot på sista plats vilket indikerar att fondexperterna förväntar sig en något skakigare utveckling i Europa på kort sikt som sedan förhoppningsvis tar fart.


<img src="https://laika.dmdelivery.com/mailings/3/123/images/SFEI-prognos2.png">

* Prognosperioden är ändrad från sex månader till tolv månader från och med SFEI november 2012.


Fondexperterna föredrar att blanda stilar

När fondexperterna tillfrågades om vilken investeringsstil som de tror mest på de kommande tolv månaderna valde omkring en tredjedel tillväxt, men många ansåg samtidigt att det var svårt att göra någon prognos på grund av det osäkra ekonomiska klimatet. Flertalet fondexperter väljer därför antingen en neutral blandning mellan olika stilar eller att anpassa inriktningen individuellt mellan olika regioner.  • Om Svenskt Fondexpertindex
  • Varje år svarar fondexperter från omkring 25 aktörer som arbetar med utvärdering och investering i fonder på frågor om det marknadsläget och aktuella trender i rapporten Svenskt Fondexpertindex (SFEI) som tas fram av Laika Consulting på uppdrag av Storebrand/SPP. Syftet med rapporten, som publicerats sedan 2009, är att lyfta fram dessa ofta dolda makthavare inom den svenska fondbranschen som kontrollerar uppskattningsvis omkring 400 miljarder kronor eller omkring 20 procent av det svenska fondkapitalet. 


Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta katarina.stenborg@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.