Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Evy Lundgren-Åkerlund, vd för Xintela.

Publicerad 2 mar 2015

Svenskt stamcellsbolag med stora möjligheter

Bioteknikbolaget Xintela är verksamt inom stamcellsterapi. Bolagets patenterade teknikplattform kan användas för att utveckla produkter inom ett flertal terapiområden med stort medicinsk behov. I första steget fokuserar bolaget på ortopedi och cancer.

Stamcellsterapi är ett område med minst sagt stora möjligheter. En anledning till det är att stamceller är källan till alla celler i kroppen. Genom delning skapar stamceller nya stamceller. Men de kan även utvecklas till olika sorters celler, till exempel brosk-, ben- eller nervceller. Stamceller kan tas fram från till exempel fettväv eller benmärg och användas för att reparera skador i olika typer av vävnader.


Xintelas har sin verksamhet vid Lund Life Science Incubator vid Medicon Village i Lund. Bolaget har en bred och stark patentportfölj med 51 godkända patent i Europa, USA och Japan. Bolaget utvecklar produkter som baseras på bolagets patentskydda teknologi inom bland annat cellterapi (regenerativ medicin). 


– Regenerativ medicin är ett område under snabb tillväxt. En viktig förklaring bakom den tillväxten är att cellterapi förväntas kunna bota flera svåra sjukdomar som idag saknar botande behandlingsalternativ, säger Evy Lundgren-Åkerlund, vd för Xintela. 


Att marknaden för regenerativ medicin innebär stora möjligheter visar inte minst utvecklingen för det australiensiska börsnoterade bioteknikbolaget Mesoblast. Bolaget har på relativt kort tid växt till en stor aktör med ett börsvärde på omkring 10 miljarder kronor. 


Hjärtat i Xintelas verksamhet är bolagets teknikplattform. Den baseras på en patentskyddad cellytemarkör, integrin a10ß1, som finns på broskceller och på stamceller. Mycket förenklat innebär markören att man kan identifiera och selektera de stamceller som är bäst lämpade att reparera och regenerera en viss typ av vävnad som tex broskvävnad. 


– Vi använder vår teknikplattform för att utveckla produkter inom ortopedi och cancer. I ortopedi fokuserar vi i dagsläget på stamcellsterapi för reparation av ledbrosk vid artros, som är en av de största och mest lovande affärsmöjligheterna inom ortopedi, säger Evy Lundgren-Åkerlund. 


Baulos Capital och Almi Invest storägare

Xintela har totalt 17 ägare och bolagets tre största ägare är: Evy Lundgren-Åkerlund, Baulos Capital och Almi Invest . Baulos Capital är även betydande ägare i NeuroVive Pharmceutical och A1M Pharma med Greg Batcheller som styrelseordförande i Xintela, NeuroVive och A1M. 


Evy Lundgren-Åkerlund startade Xintela 2009. Hon har en bakgrund som forskare vid bland annat Lunds universitet där hon upptäckte cellytemarkören som är grunden i den teknologiplattform som Xintela använder. Hon har även grundat och utvecklat bolaget Cartela och varit chef för Lund Life Science Incubator. 


– Sedan två år arbetar jag fullt ut med att utveckla Xintela till ett starkt bolag med egna produkter på marknaden. Vår strategi är att kombinera lågriskprojekt och tidig intjäning med långsiktig värdehöjande produktutveckling inom flera terapiområden, säger hon. 


Möjligheter inom veterinärmedicin

Att utveckla nya produkter och läkemedel för människor är tidskrävande, vilket bland annat har sin förklaring i omfattande regelverk som syftar till att säkra produkter och läkemedel som når marknaden. En fördel med Xintelas affärsmodell är att resultaten från studier på bland annat hästar kan användas för att ta fram stamcellsprodukter inom veterinärmedicin som är en stor global marknad. För Xintela kan det innebära en potentiell intäktskälla inom en närmare framtid än för behandling av människor. I synnerhet tävlingshästar drabbas ofta av broskproblem. 


– Vi har även identifierat affärsmöjligheter inom andra terapiområden för Xintelas teknologiplattform. Att vi utvecklar metoder för att ta fram och expandera stamceller från både häst, hund och människa är viktigt för bolagets framtida utveckling, säger Evy Lundgren-Åkerlund. 


Evy Lundgren-Åkerlund berättar att Xintela har licensierat exklusiva rättigheter till Merck Millipore för försäljning av forskningsrelaterade produkter baserade på Xintelas cellytemarkör. Xintela har även startat ett samarbete med ett europeiskt bolag för utvärdering av bolagets kvalitetstest för broskceller.


  • Fakta: Xintela

  • Xintela utvecklar stamcellsprodukter baserade på en patentskyddad teknologi inom cellterapi (regenerativ medicin), ett område som växer snabbt och förväntas bota flera svåra sjukdomar som idag saknar botande behandlingsalternativ. Xintela använder sin teknikplattform för att utveckla produkter inom ortopedi och cancer. Bolagets första inriktning inom ortopedi är stamcellsterapi för reparation av ledbrosk vid artros. 
  • Xintelas teknologi har utvecklats vid Lunds universitet och i bolaget Cartela. 
  • Xintela är inte noterat. Bolaget ser positivt på att ta in fler investerare. 
  • Om du vill vet mer, klicka här
  • www.xintela.se


Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta kaarlo.airaxin@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.