Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

"Det läkemedel vi håller på att utveckla kan inte bota MS. Men om vi kan skjuta upp försämringen så pass att den MS-sjuke aldrig hinner invalidiserats av sjukdomen är oerhört mycket vunnet", säger Kjell Stenberg, vd för Cyxone.

Publicerad 1 apr 2016

Svenskt företag kan ta täten i kampen mot MS

På gång med ny bromsmedicin Ett effektfullt läkemedel med marginella biverkningar skulle revolutionera behandlingen av patienter som lider av sjukdomen MS. Mycket tyder på att det kan bli det svenska bioteknikföretaget Cyxone som står för genombrottet. På några års sikt handlar det om en marknad värd 170 miljarder kronor.

– Vi sysslar inte med forskning. Vi har kommit längre än så. Nu sysslar vi med utveckling.

Det säger Kjell Stenberg, som är grundare och vd för bioteknikbolaget Cyxone. Det han syftar på är att processen att ta fram en effektiv bromsmedicin för sjukdomen multipel skleros (MS) har kommit så pass långt att det snart går att tala om en ny produkt. Vad som återstår är utföra ytterligare studier, i första hand en så kallad Fas I-studie, där medlet ska prövas på patienter.

Med de hittills gjorda försöken har visat på så pass lovande resultat att Kjell Stenberg ser mycket positivt på den kommande utvecklingen.

– Det handlar om en konkret substans med konkreta effekter, säger han.

Läkemedlet går under beteckningen T20K, och har det naturliga växtproteinet cyclotid som bas. De hittills gjorda studierna har visat att medlet har en stor effekt när det gäller att bromsa den successiva försämring som drabbar alla de som lider av MS. Det är därför som Kjell Stenberg väljer att prata om en ”bromsmedicin”. 

– Att substansen kombinerar effekt med till synes marginella biverkningar är det som gör den unik, säger Stenberg, som är doktor i medicinsk vetenskap och bland annat har förflutet som forskningschef på läkemedelsbolaget Astra, sedermera AstraZeneca.

De läkemedel som i dag används mot MS fungerar genom att de hämmar kroppens immunförsvar. Detta leder å andra sidan till så pass allvarliga biverkningar att medlen inte kan användas för regelbunden långtidsbehandling. Skulle T20K visa sig fungera utan svåra biverkningar är det ingen överdrift att tala om ett ordentligt genombrott inom behandlingen av MS-sjuka. Medicinen skulle då kunna ges kontinuerligt, med en ordentlig inbromsning av sjukdomsförloppet som följd. Läkemedlet kan ges oralt i form av en tablett, vilket också skiljer det från de flesta befintliga medel. Dessa ges i allmänhet intravenöst.  

Samarbete kan bli aktuellt redan innan lansering 
Den kliniska studien på människor, Fas I, beräknas påbörjas år 2018, men redan innan dess tror Kjell Stenberg att bolaget kan ha en samarbetspartner i form av ett läkemedelsbolag.

– Vi ska redan under innevarande år börja introducera medlet för potentiella partners, säger Stenberg, som tror det är viktigt att hitta ett stort resursstarkt bolag som partner.

– Då kommer utvecklingen mot lanseringen och kommersialiseringen av produkten att gå betydligt fortare, säger Stenberg, som påpekar också att ett eventuellt samarbete med ett annat bolag, och då i form av en licensaffär, skulle betyda ett klart mervärde för Cyxones ägare.   

Utvecklingsprocessen på entreprenad
Bolaget Cyxone grundades 2015. Kjell Stenberg och hans kollegor Bert Junno och Mikael Lindstam i Accequa  hade under flera år dessförinnan sökt efter projekt med hög potential att kunna utveckla ett läkemedel som fyller ett uttalat medicinskt behov. De visade sig att den forskning inom området cyclotider som bedrevs vid det Medicinska Universitetet i Wien uppfyllde detta kriterium. Cyxone har förvärvat kandidatsubstansen T20K, som enligt forskningen hade visat sig ha både en starkt bromsande effekt på utvecklingen av MS samt marginella biverkningar. Tester hade utförts på såväl celler som djur. 

Cyxone har lagt ut själva utvecklingsprocessen på entreprenad hos bolag över hela världen som vart och ett är specialiserade på de tekniker som behövs för att utveckla T20K på bästa sätt. Bolaget ägs i dag av ett tiotal personer, men både ett breddat ägande och en marknadsnotering av aktien är aktuell inom en snar framtid. 

Värdet av MS-marknaden beräknas öka från 17,2 miljarder dollar 2014 till cirka 20 miljarder dollar, motsvarande närmare 170 miljarder kronor, år 2024.

– Det läkemedel vi håller på att utveckla kan inte bota MS. Men om vi kan skjuta upp försämringen så pass att den MS-sjuke aldrig hinner invalidiserats av sjukdomen är oerhört mycket vunnet, säger Kjell Stenberg. 

  • Fakta - multipel skleros (MS)

  • Multipel skleros (MS) är en autoimmun sjukdom där kroppens eget immunsystem gradvis bryter ner nervernas isoleringsämne som gör att det drabbade organet tappar sin förmåga att fungera normalt. MS-sjukdomen kommer i omgångar med akuta symptom som talsvårigheter, balansproblem, synrubbningar, smärta och onormal trötthet. Det finns cirka 18 000 människor med MS i Sverige och cirka 2,5 miljoner i hela världen. Sjukdomen drabbar dubbelt så många kvinnor som män och förekommer främst i områden närmare polerna. Man känner inte till vad som orsakar sjukdomen men rökning, genetiska faktorer och brist på D-vitamin anses vara riskfaktorer för MS. 

  • Fakta – cyclotid

  • Cyclotid är ett naturligt växtprotein. Farmakologiska effekter av en växt med cyclotider upptäcktes av en norsk läkare under ett Röda Kors-uppdrag i Kongo 1960 när han fann att te gjort på denna växt användes av kvinnor för att underlätta förlossningen. Fram till idag har man funnit mer än hundra naturliga cyclotider från flera olika växtfamiljer. Det cyclotid som ingår i T20K är syntetiskt tillverkat.

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta kaarlo.airaxin@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.