Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

"Vi kommer regelbundet att kommunicera status i studien med potentiella samarbetspartners", säger Ulf Björklund, tillförordnad vd för WntResearch.

Publicerad 4 okt 2017

Svenskt bolag gör framsteg i kampen mot cancer

Genomför nyemission för att finansiera ny studie Bioteknikbolaget WntResearch går nu vidare med sin läkemedelskandidat som förväntas få stor betydelse för att förbättra behandlingen av cancer. Redan innan den kommande kliniska studien är klar kan bolaget ha nått en milstolpe: ett partnerskap med ett globalt läkemedelsbolag.

– Ja, det är ett uttryckligt mål att vi i framtiden ska samarbeta med ett större bolag. Det kan ske när den kommande fas II-studien är avslutad, men också innan dess.

Det säger Ulf Björklund, som är tillförordnad vd för bolaget WntResearch - bolaget som nu planerar en klinisk fas II-studie med cancerläkemedlet Foxy-5. Under oktober genomför det Aktietorget-noterade bolaget en företrädesemission om 64 miljoner kronor. Merparten av emissionslikviden ska finansiera den kommande studien. 

Färre patienter betyder både kortare tid och lägre kostnader 
– Eftersom vi i förväg kan identifiera riskpatienterna så kommer studien kunna genomföras med färre patienter än vad som annars är brukligt, säger Björklund.   

Till skillnad från andra cancerbehandlingar, som syftar till att bekämpa tillväxt och överlevnad av tumörceller, är syftet med substansen Foxy-5 att motverka att cancerceller sprider sig till andra organ i kroppen i form av metastaser. 

– Det innebär att Foxy-5 kombineras med andra behandlingar, vilket också kommer att ske i fas II-studien, säger Björklund.

Han berättar att av de patienter som ingår i studien, och som alla har opererats för tjocktarmscancer, kommer en grupp att behandlas med Foxy-5 i kombination med cellgifter medan den andra gruppen kommer att behandlas med enbart cellgifter.

– Resultaten av studien, som påbörjas kring årsskiftet, kommer att redovisas successivt. Vi kommer regelbundet att kommunicera status i studien med potentiella samarbetspartners, säger Björklund, som menar att värderingen av bolaget kan komma att påverkas utifrån hur studien fortlöper.

Forskning från Lunds universitet
Läkemedelsprojektet Foxy-5 har sin grund i forskning från Lunds universitet som visar att cancertumörer har tendens att ofta sprida sig när nivåerna av det kroppsegna proteinet Wnt-5a är mycket lågt i primärtumören. Foxy-5 är en modifierad, mindre del av det aktuella proteinet, och förväntas kompensera för låga nivåer av Wnt-5. Härigenom kan risken för metastaser minskas. WntResearch har patentskyddat Foxy-5 på alla viktiga geografiska marknader.  

 

Läs mer:  Kapital Partners analys av WntResearch här och här.

 

Stort behov ger en stor marknad
Björklund beskriver behovet av behandlingar av typen Foxy-5 som mycket stort.

 

– De flesta av de patienter som dör av cancer gör det till följd av just metastaser, säger han.  
Cancerbehandlingar är den i dag snabbast växande delen av läkemedelsmarknaden och förväntas ha en årlig tillväxt på 7–10 procent. År 2020 beräknas marknaden uppgå till 150 miljarder dollar.

WntResearch driver också ett utvecklingsprogram med en annan substans, kallad Box-5, som är tänkt att motverka metastasering vid bland annat hudcancersjukdomen malignt melanom.

– När det gäller malignt melanom är sambandet faktiskt det omvända. En hög nivå av proteinet Wnt-5 tenderar att öka risken för spridning av cancern. Box-5 sätts då in för att blockera effekten av Wnt-5a proteinet, säger Björklund.    

 

 • Företrädesemission – WntResearch AB 
 • Teckningsperiod: 9 – 23 oktober 2017
  Emissionsvolym: 64 miljoner kronor
  Teckningskurs: 60 kronor per unit. En unit består av 4 aktier och en teckningsoption som erhålls vederlagsfritt. Det ger ett pris på 15 kronor per aktie.
 •  
 • Teckningsperiod för teckningsoptionerna, som var och en berättigar till teckning av en aktie, är 3–17 september 2018 till kurs 22,50 kronor.   
 •  
 • Avstämningsdag för rätten att teckna aktier: 5 oktober 2017
 •  
 • WntResearch är noterat på Aktietorget. 
 •  
 • Mer om emissionen och teckningssedel här.
 •  
 •  

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta katarina.stenborg@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.