Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Publicerad 15 jan 2019

Svenska teknikbolaget flyttar fram positionerna

Kan få ännu en intäktskälla Teknikbolaget Insplorion flyttar nu fram positionerna inom projektet för luftkvalitetssensorer. Ett nytt samarbete med en annan svensk aktör ger förutsättningar för en framgångsrik kommersialisering, vilket i så fall innebär att Insplorion får ytterligare ett intäktsben i sin verksamhet.

Det menar Insplorions vd Patrik Dahlqvist med anledning av att bolaget nyligen inledde ett samarbete med det svenska bolaget Leading Light. 

– Vi kan med det här samarbetet snabbare utveckla vår luftkvalitetssensor till en kommersiell produkt, säger Dahlqvist. 

Leading Light utvecklar och säljer smarta belysningssystem till städer och kommuner i syfte att effektivisera energihanteringen för i första hand gatubelysningen. 

Insplorion, som utvecklar en nanoteknikbaserad sensorplattform, har vid sidan av andra projekt också utvecklat en sensor för att snabbt och effektivt kunna mäta städers luftkvalitet,  det vill säga att fastställa graden av luftföroreningar. Insplorions system har den stora fördelen att det kan mäta luftens kvalitet i realtid. Samtidigt är den kostnadseffektiv så att många enheter kan installeras i ett område och ge relevanta värden för luften vi andas på gatunivå och inte bara från ett fåtal mätstationer som idag.

Systemen integreras för att stärka kommersialiseringen 

– Genom att integrera vår sensor i Leading Lights system kan vi dra nytta av deras etablerade system, vilket gör att vi kan gå fortare fram, säger Dahlqvist. 

Leading Lights vd Niclas Perkman trycker på att bolaget genom samarbetet med Insplorion kommer att kunna stärka sitt produkterbjudande till främst större städer och kommuner.     

Även om samarbetet i det initiala skedet kommer att var inriktat på den tekniska integreringen av systemen så vill Patrik Dahlqvist i likhet med Niclas Perkman främst betona de marknadsmässiga möjligheterna. 

– Det är ett kommersiellt samarbete, säger Patrik Dahlqvist.

– Det är framförallt positivt att Leading Light är ett säljande företag. Det gör att vi är på marknaden med vår luftsensor så snart den tekniska biten är genomförd, fortsätter Dahlqvist, som tillägger att han tror att en gemensam produkt kan komma att lanserads under innevarande år. 

Det skulle i så fall betyda att Insplorion inom en förhållandevis kort tidsrymd skaffat sig ytterligare ett intäktsben.

Stabil utveckling för andra projekt 

Redan i dag generar försäljning av bolagets utvecklade mätinstrument ett kassaflöde, och trenden pekar uppåt. 

– Vi sålde fyra mätsystem under förra året, dubbelt så många som året innan säger Dahlqvist, som menar att försäljningen av mätinstrumentet bär sig självt ekonomiskt och även ger ett tillskott till utvecklingsprojekten.   

Annars är det förmodligen bolagets batterisensorprojekt som fått störst uppmärksamhet under senare år. Insplorions utvecklade sensor, som enligt genomförda tester kan ge mer exakta mätningar av batteriernas laddningsstatus, förväntas få stor betydelse för inte minst den snabbt växande marknaden för elbilar och energilager.    

Även om kommersialiseringen fortfarande ligger i framtiden när det gäller batterisensorn så är det tydligt att utvecklingen har accelererat bara senaste året. Sedan tidigare har Insplorion ett uppbyggt samarbete med AGM Batteries och Littelfuse. Nyligen blev det också klart med ett samarbete med franska SAFT Nife samt att batterisensorprojektet erhåller ett kapitaltillskott på 2 miljoner kronor från innovationsmyndigheten Vinnova.    

– Att vi kommit så pass långt inom samtliga våra projekt är positivt då det finns stora synergieffekter med att både utveckla och lansera dem parallellt, säger Dahlqvist.

INSPLORION-FAKTA

Insplorion bedriver utveckling och kommersialisering inom nanotekniken, vilket omfattar teknik som utförs på atomnivå (en nano = en miljondels millimeter). Tekniken används ofta för att manipulera och bygga ihop olika beståndsdelar i ett ämne för att utveckla speciella egenskaper och funktioner. Exempel på områden där nanoteknik används är inom bioteknik, kemi samt miljö- och livsmedelsteknik. 

Insplorion säljer ett mätinstrument som gör det möjligt att i realtid studera olika reaktioner under arbetet inom nanoteknik. Insplorion utvecklar också sensorer, som kemiskt mäter olika värden, vilket ger mer exakta mätvärden. Bolaget två huvudsakliga sensorprojekt är sensorer för mätning av laddningen i batterier samt sensorer för mätning av luftkvalitet. 

Insplorion är noterat på Spotlight Stock Market

Se bolagets hemsida här.

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta kaarlo.airaxin@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.