Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Publicerad 3 feb 2020

Svenska spelgruppen EG7 tar form med stort fokus på tillväxt

Lägre risk och säkrare intäkter. När de flesta spelutvecklare går ”all in” för att ta fram nästa megasuccé, gör EG7 tvärt om. Bolaget jobbar brett inom branschens alla vertikaler. Resultatet? Lägre risk och säkrare intäkter. Fortfarande är bolaget en doldis på finansmarknaden.

– Alla spelutvecklare vill naturligtvis skapa nästa Call of Duty eller The Witcher. Det vill självklart vi också. Men vi tror inte på att satsa allt på att utveckla ett eller två spel. Vi anser att möjligheter till succé är större om man jobbar brett, säger EG7:s vd och grundare Robin Flodin.

En diversifierad spelgrupp

EG7 står för Enad Global 7 och är en bolagsgrupp inom spelindustrin som täcker hela värdekedjan inom spelproduktion från koncept till konsument och är listad på Nasdaq First North. Namnet symboliserar att man är en sammanhållen enhet som verkar på alla sju kontinenter och gruppen består bland annat av Toadman Studios (tidigare Toadman Interactive) och Antimatter Games inom spelutveckling, Petrol inom marknadsföring, och Sold Out inom spelförläggning och distribution.

– Vi arbetar ständigt med att diversifiera vår affärsmodell och har nu lyckats bygga ihop ett fullservicekoncept inom spelproduktion, säger Robin.

Han förklarar att expansion inom värdekedjan inte bara handlar om att kunna marknadsföra och förlägga sina egna spel utan också om att sprida risk. Ett bolag med många av varandra oberoende intäktsströmmar blir mindre bundet av ett enskilt affärsområdes framgång.

Kan satsa mer på utveckling

Robin liknar spelbranschen med läkemedelsbranschen, där endast en liten del av forskningen faktiskt blir läkemedel. Det är också en av anledningarna till varför EG7 de senaste åren valt att utöka den nuvarande spelportföljen samtidigt som man breddar sin verksamhet till fler områden.

Med utgångspunkt från lönsamhet och stabila kassaflöden kan EG7 satsa än mer på spelutveckling och därmed öka möjligheterna att få fram fler succéer. Under 2018 breddades studioverksamheten, det vill säga där spelen utvecklas, genom förvärvet av norska spelutvecklaren Artplant. Några månader senare förvärvades också den brittiska spelstudion Antimatter Games.

Den stora förändringen skedde dock under 2019. Då förvärvades kassakon Petrol, som är en ledande aktör inom marknadsföring av spel och andra produkter inom nöjesindustrin.

"Vi anser att möjligheter till succé är större om man jobbar brett", säger EG7:s vd och grundare Robin Flodin.

Bland de varumärken som Petrol arbetar med återfinns några av världens största spelserier som Call of Duty och Destiny. Detta följdes sedan i november upp av köpet av brittiska Sold Out, som bedriver förlags- och distributionsverksamhet inom spelindustrin.

Stabila intäkter ska finansiera nästa succé

Både förlags- och marknadsföringssidan är stabila verksamheter som inte är beroende av hur väl spelutvecklingen lyckas. Det gör att EG7 nu kan finansiera sin spelutveckling med egengenererade kassaflöden.

Fjolårets förvärv av Petrol och Sold Out innebär därför att Robin Flodin gör bedömningen att bolaget kommer att ta fram fler egna spel, vilket på sikt kommer att leda till ökad lönsamhet.

Men han betonar samtidigt att spelmarknaden är mycket komplex och att det därför är omöjligt att förutspå vilka intäkter nya spel kommer att generera.

– Vi vet ju vad våra befintliga spel genererar och har även en bra uppfattning om vad utvecklingen av dessa kommer att ge. Men när det gäller nya spel är det mycket svårare, även om vi självklart arbetar mycket med analyser och trender för att hamna rätt, säger han.

Ett fullspäckat 2020

När EG7 noterades i slutet av 2017 hade bolaget 11 miljoner kronor i omsättning. 2020 räknar analytikerna med en omsättning mellan 500 och 700 miljoner. Denna enorma tillväxt är dels organisk men också förvärvsdriven.

– Just nu har vi ett enormt momentum och fortsätter att kontinuerligt utvärdera nya spännande förvärvsmöjligheter. Där många hade valt att luta sig tillbaka växlar vi istället upp, säger Robin Flodin.

Tanken är fortsättningsvis att bygga en stor spelgrupp där förvärv fortfarande spelar en viktig roll, men kärnan ligger fortfarande i spelutveckling som är en mycket viktig pusselbit för organisk tillväxt.

Under 2020 planerar också EG7 att lansera EvilvEvil, ett vampyrspel med stor emfas på samarbete spelare emellan. Bolaget äger 100 procent av intäkterna för titeln och är deras största egna spelproduktion hittills. Utöver detta förlägger Sold Out ett tio-tal spel, alla med en royalty på försäljningen, och Petrol arbetar kontinuerligt med marknadsföringskampanjer, både internt och externt.

Hög framtidstro

– Vi har verkligen arbetat hårt för att lägga den grund som är nödvändig för att kunna fortsätta växa i samma takt som vi har gjort de senaste åren och jag ser med tillförsikt fram emot året vi har framför oss, säger Robin med stor entusiasm.

På finansmarknaden är EG7 ännu en doldis. Men i takt med att bolaget växer lär detta förändras. Redan idag analyseras bolaget av Redeye och Erik Penser, som båda anser att bolaget är kraftigt undervärderat. Detta på en växande marknad, där spelbranschen idag omsätter 152 miljarder dollar per år vilket är mer än film- och musikbranschen tillsammans. (Se faktaruta för mer info)

Läs analysen från Erik Penser här.

Läs analysen från Redeye här.

Grunden till dagens EG7 lades redan 2013, men bitarna för den nuvarande koncernstrukturen föll på plats under 2019. Bolaget sticker ut på spelmarknaden med sin lönsamhet och sitt fullservice-koncept som innefattar allt från produktion och marknadsföring till förläggning och distribution.

Se pressträffen med EG7 här.

Faktaruta spelmarknaden

Gaming-marknaden omsatte 2019 152 miljarder dollar globalt.

Gamingmarknaden för konsoler har en årlig tillväxt på ca 11% globalt.

Gamingmarknaden för PC-spel har en årlig tillväxt på 4,4% globalt.

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta kaarlo.airaxin@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.