Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Publicerad 3 sep 2019

Svenska medtechbolaget ökar intäkterna

Internationella samarbeten bakom framgången. Genom internationella samarbeten är medicinteknikbolaget Clinical Laserthermia Systems (CLS) på väg att positionera sina produkter på den amerikanska marknaden för laserbehandlingar av cancertumörer. Under juli ökade också orderingången, vilket ger en positiv signal för framtiden.

10

– Så snart vårt nya kompletta TRANBERG-system är redo för marknaden kommer vi att fullt ut kunna utnyttja potentialen i våra samarbeten, säger Lars-Erik Eriksson, vd för CLS.

Eriksson pekar i första hand på distributionsavtalet med amerikanska MRI Interventions, som tecknades i slutet av förra året.

– MRI Interventions har en exklusiv rätt att sälja våra produkter i USA och Kanada, genom samarbetet har MRIs produkterbjudande stärkts och CLS har fått ökade säljresurser. Samarbetet med MRI innebär också att vi under nästa år får tillgång till en ny marknad då de kommer att kunna sälja våra produkter för användning vid MR-styrd laserbehandling i hjärnan, fortsätter Lars-Erik Eriksson.

För närvarande är det dock CLS befintliga produktutbud som gäller och under juli månad, efter den senaste rapportperioden, uppgick orderingången via MRI Interventions till cirka 700 000 kronor, vilket är en klar signal för att samarbetet med den amerikanska distributören fungerar så som planerat.

Fokus på Nordamerika

CLS utvecklar och säljer produkter för bildstyrd laserbehandling av mjukvävnad, så som maligna eller benigna tumörer (se faktaruta) och bolaget är sedan 2017 noterade på Nasdaq First North Growth Market. CLS ser Nordamerika som den största marknaden för bolagets produkter och arbetar därför målmedvetet för att positionera bolagets system, TRANBERG-systemet, på just denna marknad.

– Därför var det extra glädjande att vi nu inleder ytterligare ett samarbete med ett amerikanskt bolag, säger Eriksson, och syftar på forskningssamarbetet med bioteknikföretaget Immunophotonics.

I en kommande klinisk fas Ib/IIa-studie på cancerpatienter ska behandling med CLS TRANBERG-system kombineras med Immunophotonics utvecklade läkemedel (IP -001).

– Det innebär att Immunophotonics kommer att köpa och använda vårt system i studien, säger Eriksson, som berättar att studien förväntas starta under hösten.

– När vi pratar Nordamerika så vill också passa på att nämna den kliniska studie som genomförs på Toronto General Hospital, som startade i april 2018, avseende bildstyrd laserablation av prostatacancer i tidiga fas. De har behandlat 21 av de 25 patienter som är planerade att ingå i studien och arbetet flyter på mycket bra. Diskussioner pågår om ett fortsatt studiesamarbete i form av en utökning av studien och detta ser vi mycket positivt på, säger Lars-Erik Eriksson.  

–Både studien i Toronto och studien med Immunophotonics kommer att på ett systematiskt sätt ge bolaget data som visar att TRANBERG-systemet fungerar väl för bildstyrd laserablation. Det är ett viktigt underlag för att vi ska kunna sälja in våra produkter på bred front, fortsätter Lars-Erik Eriksson.

Utvecklingen för CLS ligger därmed väl i linje med bolagets strategi att, med huvudfokus på den nordamerikanska marknaden, via samarbeten med andra aktörer både etablera bolaget och att stärka erbjudande till kunderna.

– Det ger oss en bra plattform att expandera utifrån och det kompletterar våra egna resurser på ett effektivt sätt, säger Eriksson.

I slutet av förra året slöts ett samarbetsavtal med Siemens Healthineers, vilket ger CLS rätt att licensiera en av Siemens mjukvaror. Målet är att i en nära framtid koppla samman CLS:s TRANBERG-system med Siemens Magnetom-scannrar för magnetröntgen. Det gör att bolaget i framtiden kan erbjuda kunderna, det vill säga sjukhusen, en mer komplett produkt som gör det lättare för läkaren att styra och kontrollera behandlingsproceduren, vilket stärker CLS: s konkurrenskraft på samtliga marknader.

Nya samarbeten i Europa

Avtalet med Siemens Helthineers utgör en viktig del i det utvecklingsprojekt som CLS driver tillsammans franska bolaget Image Guided Therapy (IGT). CLS och IGT utvecklar tillsammans en mjukvara, Thermoguide. Thermoguide kommer att integreras i TRANBERG-systemet och därmed förenkla behandling med MR-styrd laserablation. För att produkten ska kunna säljas på den amerikanska marknaden krävs ett godkännande från den amerikanska myndigheten FDA (Food and Drug Administration).

–Vi har haft en bra dialog med FDA under den tid vi förberett de cirka 1000 sidor som dokumenten för ansökan utgör. Vi räknar med att ha en godkänd ansökan kring kommande årsskifte, men man ska ha respekt för att det är en myndighetsprocess med allt vad det innebär, säger Eriksson.

Även i Europa går vägen till framgång genom nya samarbeten, och nu under sommaren blev det även klart med ett avtal med en viktig aktör i Portugal.

– Den portugisiska privata kliniken Hospital da Luz ska använda vårt system vid behandling av solida cancertumörer, berättar Eriksson, som fortsätter:

Lars-Erik Eriksson, vd för CLS.

– Sjukhuset betalar ett fast pris för varje behandling
där de använder vårt system, vilket generar löpande intäkter.

Utöver klinik- och utvecklingssamarbeten fortsätter CLS att bygga värde i bolaget genom att utöka patentportföljen och skydda de unika delarna i bolagets produkter på de marknader som är intressanta. Ett exempel är den asiatiska, och CLS fick nyligen ett patent godkänt i Kina.

– Asienmarknaden för ablationsteknik är på stark tillväxt och är naturligtvis i det avseendet mycket intressant. Men det är också en marknad som kräver resurser, och vår målsättning är att etablera bolaget där när vi hittat rätt samarbetspartner. För närvarande ligger fokus på Nordamerika och Europa, och våra etablerade samarbeten, och jag tycker att utveckling hittills visa att vi är på rätt väg, savslutar Lars-Erik Eriksson.

Clinical Laserthermia Systems (CLS)

Clinical Laserthermia Systems utvecklar och säljer TRANBERG Thermal Therapy System tillsammans med specialdesignade sterila engångsprodukter för behandling av cancertumörer. 

Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation, i första hand för behandling av prostatacancer i tidig fas, samt för behandling med immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi (imILT). CLS produkter är godkända i USA och inom EU. 

CLS är noterad på Nasdaq First North Growth Market. 

Vid en riktad emission till vissa anställda i bolaget tillfördes CLS under juni nytt kapital om 726 000 kronor. 

Läs mer om bolaget här

Läs bolagets senaste halvårsrapport här

Läs Nordeas uppdaterade uppdragsanalys

Fotnot: I april i år beslutade Nasdaq Stockholm att överlämna ett ärende rörande CLS till disciplinnämnden. Anledningen var att bolagets vd Lars-Erik Eriksson anlitats på konsultbasis istället för att vara anställd i bolaget, vilket är ett krav enligt regelverken. CLS har korrigerat detta med ett anställningsavtal med samma villkor som det tidigare konsultavtalet. Disciplinnämnden har beslutat om ett vite för CLS på 15 årsavgifter.

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta kaarlo.airaxin@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.