Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Publicerad 30 okt 2017

Svenska Bostadsfonden mot strömmen

Segmentet med lägst risk När det börjar blåsa snålt på fastighetsmarknaden står koncernen Svenska Bostadsfonden, med sina fem aktiva fonder och cirka 3 500 lägenheter, stabilt. Bostadshyresfastigheter har varit det fastighetssegment som påverkats minst i turbulenta tider och ses allmänt som en trygg hamn av fastighetsinvesterare. Den senaste fonden, Svenska Bostadsfonden 14, har i rådande marknadsläge identifierat nya affärsmöjligheter och öppnar upp för nytt kapital.

Svenska Bostadsfonden 14 genomför nu sin fjärde och sista nyemission. Maximalt kan bolaget enligt gällande prospekt ta in ytterligare 118 miljoner kronor, sedan är fonden fullinvesterad. Sedan den senaste emissionen, som genomfördes i juni, har fonden köpt fastigheter för cirka 30 miljoner kronor och äger i dag fastigheter för 253 miljoner kronor. Bolaget bedömer att det finns fortsatt intressanta investeringsmöjligheter, vilket är bakgrunden till nyemissionen.– Marknaden för bostadshyresfastigheter har under en lång tid varit stabil och en eventuell sättning på bostadsmarknaden påverkar oss inte nämnvärt. Vi har hyresintäkter som tickar på och efterfrågan på hyresrätter är fortsatt stor i vårt segment, säger Svenska Bostadsfondens VD Lars Swahn.Pristrenden är stabil
Transaktionsflödet på hyresfastigheter har ökat något den senaste tiden, men pristrenden är stabil och Svenska Bostadsfonden ser detta som en möjlighet. Svenska Bostadsfonden har funnits sedan 2003 och har trots en stundtals turbulent marknad uppvisat en stabil avkastning för sina fonder. I snitt har de olika fonderna levererat en totalavkastning på 7,5 procent per år. – Vi jobbar långsiktigt och inom koncernen utvärderar vi cirka 150-200 bestånd per år. Hittills i år har vi utvärderat 120 bestånd och gjort fem avslut. En ökad aktivitet gör att det finns mer att titta på och därmed fler möjligheter till goda affärer, säger Swahn.Totalavkastningsmålet för Svenska Bostadsfonden 14 ligger på 6-9 procent per år, varav cirka en tredjedel bedöms delas ut årligen efter att fonden är fullinvesterad. Avkastningen kommer med all sannolikhet inte påverkas märkbart av en viss avmattning på fastighetsmarknaden i stort.– Det är en väldigt stor skillnad på att investera i bostadshyresfastigheter och bostadsrättsprojekt. Vår affärsmodell går dessutom ut på att köpa befintliga bestånd och inte delta i nyproduktion som i dagens marknad är mycket dyr. Det segment av begagnade hyresrätter vi verkar inom är därför det stabilaste på marknaden, säger Lars Swahn och tillägger att det är just bostadsrätter och nybyggda och därmed dyra hyresrätter som drabbas först och mest om marknaden viker något.Segmentet med lägst risk
Snitthyran i Svenska Bostadsfondens bestånd är ungefär 1 000 kr per kvadratmeter och år, vilket kan jämföras med snittpriset på nybyggda hyresrätter som ligger kring 1 600–1 800 kronor per kvadratmeter. I storstadsområdena kan nivåerna vara betydligt högre. I vissa fall ligger de upp mot 2 500 kronor per kvadratmeter och Lars Swahn menar att ju högre hyra du har i beståndet desto känsligare är du för marknadssvängningar.Svenska Bostadsfonden skiljer sig inte bara mot andra fastighetsbolag genom sin försiktighet och sitt fokus på segmentet med lägst risk. Bolaget har till skillnad mot många andra fastighetsinvesterare en relativt stor närvaro på de lokala marknaderna. Inom koncernen arbetar det idag cirka 20 personer på sammantaget 5 kontor som jobbar med förvaltning och uthyrning.– Det här gör att vi kommer betydligt närmare våra kunder och förstår deras krav och önskemål, vilket är otroligt viktigt både för oss, våra hyresgäster och därmed våra investerare. Genom att lyssna på kunderna skapar vi en trygghet samtidigt som vi får möjlighet att utveckla vår affär. Att förbättra standaren i en lägenhet är också något som ofta efterfrågas av de boende och samtidigt påverkar oss positivt, avslutar Lars Swahn.<iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/u_eDMDD8bfc" frameborder="0" gesture="media" allowfullscreen></iframe>Fakta om emissionen

Teckningskurs 51 500Teckningsperiod 6-24 november 2017Värdepapper A-aktierFondens aktier kan tecknas i ISK och kapitalförsäkringarFör att läsa mer om emission eller för att teckna, klicka här!


Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta kaarlo.airaxin@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.