Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Vd Ragnar Unge, på Svanens kontor i Stockholm.

Publicerad 2 mar 2015

Svanen planerar för miljömärkning av fonder

Efter år av växande intresse i fondbranschen tar nu den statliga miljömärkningen Svanen de första stegen mot att skapa ett miljömärke för fonder. Organisationen vill sätta ner foten och skapa en märkning som fondsparare kan följa och lita på. Det kommer att vara ett såväl komplext som utmanande arbete som sätter igång under våren, menar Svanens vd Ragnar Unge.

En nytillsatt arbetsgrupp på Svanen kommer under det kommande året att ta fram ett förslag på hur den nya miljömärkningen för fondbranschen ska fungera. Det ska genomföras grundläggande analyser på området och definieras kriterier samt kravspecifikationer för fonderna. Planen är att det ska vara en miljömärkning även om alla dimensioner från hållbarhetsbegreppet kommer att ingå, det vill säga även ekonomiska och sociala faktorer.

 

Ragnar Unge, vd på Svanen, påpekar dock att det inte finns helt miljövänliga företag och därmed inte heller helt hållbara fonder. Det existerar alltid en miljöpåverkan, vilket gäller alla företag som bedriver produktion. Sedan kan påverkan vara större eller mindre.

 

– Under de senaste åren har vi sett att det har funnits en stor efterfrågan från personer som vill kunna placera sina pengar på ett mer hållbart sätt. Vi vill därför tydliggöra när en viss fond använder sitt kapital på ett hållbart sätt och visa vägen för personer som sparar och placerar pengar. Idag kan det också vara svårt att marknadsföra en mer hållbar fond på ett trovärdigt sätt, vilket en etablerad märkning skulle underlätta, säger Ragnar.

 

Vill få pengarna att göra skillnad

Han berättar vidare att Svanen alltid försöker att påverka komplexa områden och ta stora grepp där det behöver ställas högre miljökrav. Det har exempelvis varit en stor diskussion om det ”ansiktslösa kapitalet” på fondmarknaden. Vidare förekommer det kritik mot de personer som styr marknaden och produktionen, att de tänker för kortsiktigt i sina investeringar.

 

– Om vi kan styra alla miljarder som finns i omlopp i en bättre riktning, bara ett snäpp, kan det få omfattande positiva följder. Målet med märkningen är att få pengarna att göra skillnad. Och vi kommer också att ställa oss frågan vilken effekt ett val, eller icke-val, av fonderna har. Utmaningen är att hitta kriterier som gör att en placering i fonderna verkligen ger en miljömässig effekt, säger Ragnar.

 

Viktiga områden för miljömärkningen

Den tillsatta arbetsgruppen kommer att arbeta med ett antal fokusområden. Områdena de kommer titta på är exempelvis: Vilka innehav som finns i fonden och hur hållbara de är, samt om det finns en aktiv dialog som verkar för att påverka företagen i en hållbar riktning.

 

– Fondbolagen måste vara transparenta och visa upp vad de gör inom miljöområdet. Lika viktigt är det att de har en öppen dialog utåt. Vi vill komma ifrån det ansiktslösa kapitalet och ha mer aktiva ägare, betonar Ragnar.

 

Även Svanens arbetsprocess med att ta fram miljömärkningen kommer att vara helt transparent med en öppen dialog. Under våren kommer Svanen att bjuda in branschen och ställa frågor kring hur en miljömärkt fond ska agera och hur den kan ge en miljömässig effekt. Det kommer även att ordnas seminarier inom området. Om allt går enligt planen kan fondbranschen få en färdig miljömärkning om ett år.


Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta katarina.stenborg@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.