Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Publicerad 1 mar 2017

Stundande emission pressar aktie i lovande bolag

Uppsida 70 procent i Aktiespararnas analys Jämfört med toppnoteringen i maj 2015 har aktiekursen i A1M Pharma krympt ihop. När företrädesemissionen tillkännagavs 7 februari åkte den ner ännu ett pinnhål. Ändå är Aktiespararnas rekommendation entydig: Teckna.


Aktiekursen i A1M Pharma har pressats av emissionsbeskedet som gavs 7 februari.

I sin analys daterad fredag 24 februari 2017 kartlägger Aktiespararna företrädesemissionen och konstaterar att ”utspädningen blir kraftig”, men drar också samtidigt slutsatsen att ”prekliniska framsteg talar för att teckna”: 

”Även om ett finansieringsbehov var känt blev vi överraskade av storleken på emissionen, liksom den höga rabatten. I det avseendet har vi missbedömt styrelsens beslutsamhet att redan i ett tidigt skede försöka säkerställa en betydande finansiering för kommande kliniska prövningar”, skriver Aktiespararna. 

Offensiv satsning för att snabba på utveckling och framtida intäkter 
Vid en första anblick kan det framstå som förvånande att tonen är så tydligt positiv, men när man läser in sig på Aktiespararnas analys och A1M Pharmas egen kommunikation förstår man att analysen tar fasta på – och gillar – den uttalat offensiva satsning som bolaget gör för att snabbt kunna ta sin läkemedelskandidat ROSGard hela vägen till utlicensiering. A1M Pharma hävdar dessutom – storleken på emissionen till trots – att det inte bara kommer att ske snabbare än tidigare tänkt utan också mer kostnadseffektivt.  I den nyligen släppta bokslutskommunikéns vd-ord förklarar Tomas Eriksson sambanden: 

”Den nya planen tillsammans med likviden från emissionen kan göra det möjligt för oss att nå marknaden både snabbare och mer kostnadseffektivt än vad som tidigare har kommunicerats. Det är således en offensiv satsning som tar Bolaget till nästa nivå.”

Motiverat värde på aktien ”tydligt över teckningskursen” i emissionen
Aktiespararnas analys framhåller att A1M Pharmas utvecklingsportfölj har stor potential, samt att detta inte fullt ut avspeglas i den nuvarande aktiekursen. Enligt analysen är några av fördelarna som kan väntas följa av en lyckad emission att A1M Pharma får arbetsro inför den kommande utvecklingen, samt att den finansiella risken minskar. 

Aktiespararnas närmast föregående analys av A1M Pharma pekades mot ett värde per aktie på 4,1 kronor. Som en följd av den utspädning den aviserade emissionen medför blir det motiverade värdet i den nu aktuella analysen lägre: 1,3 kronor. 

”Det ligger samtidigt tydligt över teckningskursen i kommande företrädesemission och rekommendationen blir att Teckna”, skriver Aktiespararna.    

Analysen pekar implicit på en uppsida på över 70 procent – räknat från emissionskursen på låga 0,75 kronor per aktie.  Emissionen kan som mest tillföra bolaget 164 miljoner kronor, med teckningsoptionerna inräknade. 

Från forskningsbolag till utvecklingsbolag med biologisk läkemedelskandidat på två år
Trotts kursfallet är det som imponerar bedömare när det gäller A1M Pharma bolagets snabba utveckling.  Bolaget har på knappt två år, med begränsade resurser, gått från forskningsbolag till utvecklingsbolag med en biologisk läkemedelskandidat där nästa steg är GMP-batch. 

På vägen har en lång rad milstolpar avverkats i linje med en i förväg kommunicerad detaljerad tidsplan. En ny detaljerad tidsplan för A1M Pharmas kommande utveckling presenteras i samband med att prospektet offentliggörs 17 mars, och kommer göra det möjligt för investerare att i detalj följa hur bolaget lever upp till förväntningarna. 

A1M Pharma har aldrig stått starkare ur ett utvecklingsperspektiv
Om bolaget lyckas med det man nu föresatt sig talar mycket för att aktiekursen kan komma att visa en minst sagt raketartad procentuell totaluppgång, framförallt för alla eventuella nya aktieägare som träder in i bolaget så länge nuvarande låga kursnivå håller i sig. Vd-ordet i A1M Pharmas bokslutskommuniké andas framtidstro:  

”Med beaktande av de betydande framsteg som A1M Pharma har nått under det senaste året, och vår nya offensiva kliniska plan, har bolaget aldrig stått starkare ur ett utvecklingsperspektiv och jag ser med stor tillförsikt fram emot 2017”, skriver Tomas Eriksson. 

  • Emission och listbyte i sammandrag 

  • Avstämningsdag: 17 mars (aktien handlas inklusive teckningsrätter till emissionen)

  • Emissionskurs: 0,75 kronor

  • Teckningsperiod: 24 mars – 7 april 

  • Emissionen är säkerställd till 65 procent. 

  • Vid full teckning tillförs 122 884 758 SEK före emissionskostnader.

  • Listbyte tilll Nasdaq First North beräknas vara genomfört i juni.

  • Mer information: www.a1m.seDenna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta katarina.stenborg@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.