Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Kobus Paulsen, grundare av, och styrelseledamot i, Cognosec. Bolaget planerar en notering på First North.

Publicerad 2 jun 2015

Storbritanniens före detta inrikesminister siktar på First North

Internetrelaterad brottslighet är ett växande problem. Myndigheter världen arbetar intensivt med att förbättra säkerheten, enligt Lars Nicander, chef för centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier vid Försvarshögskolan. Cybersäkerhetsföretaget Cognosec, som planerar en notering på First North, hjälper företag och organisationer världen över heltäckande säkerhetslösningar som förhindrar cyberbrott.

– Mörkertalet för cyberbrott är mycket stort. Många företag väljer att inte anmäla cyberbrott eftersom det kan leda till omfattande bad will. Men cyberbrott är ett utbrett problem som företag och myndigheter måste hantera ännu bättre, berättar Lars Nicander, chef för Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier vid Försvarshögskolan och fortsätter:


– IT-säkerhetsföretaget McAfee uppskattade 2014 att cyberbrott orsakar företagen kostnader på i storleksordningen 445 miljarder dollar per år. Även den offentliga sektorn drabbas, säger han. 


Brottslighet med kopplingar till stater

Cyberbrottsligheten är välorganiserad. Enligt Lars Nicander har delar av cyberbrottsligheten förbindelser med stater. 


– Uppgifter tyder att både den ryska och kinesiska underrättelsetjänsten har kopplingar till kriminella närverk som sysslar med cyberbrott, säger Lars Nicander och hänvisar bland annat till en rapport, ”Cyber threats to the nordic region” som är framtagen av företaget Fire-Eye. 


Lars Nicander berättar att relativt många företag är aningslösa om problemets omfattning. Dessutom har företag omfattande brister i sitt säkerhetsarbete. 


– Den ökade användningen av outsourcing och molntjänster är bara två exempel på faktorer som har medfört att riskbilden har ökat. Dessutom finns det omfattande säkerhetsluckor i företagens interna arbete med cybersäkerhet, berättar Lars Nicander.


Enligt Lars Nicander bör företag ha en tydlig organisation som kan hantera cybersäkerhet, vilket Försvarshögskolans utbildning Chief Information Assurance Officer tar upp. 


– Det är centralt att det finns en person nära ledningen som har helhetsansvaret för bolaget informationssäkerhet. Tyvärr blir denna fråga ofta en restpost hos många företag. 


Säkerhetsbrister hos globalt energibolag

Enligt Fire-Eyes rapport utgör statsstödda attacker den största risken för företag och stater. Rapporten pekar ut följande branscher som särskilt utsatta: energisektorn, flygindustrin, hälsovård och läkemedelsindustrin och sjöfart. 


På cybersäkerhetsföretaget Cognosec är man väl medveten om vilka utmaningar som företag står inför. Cognosec, som planerar en notering på First North, hjälper globala företag med lösningar kring cybersäkerhet. I bolagets styrelse sitter David Blunkett, före detta inrikesminister i Labourregeringen 2001-2004.


– Som styrelseledamot och rådgivare tillför David Blunkett mycket kompetens till Cognosecs utveckling, säger Kobus Paulsen, grundare av, och styrelseledamot i, Cognosec.


Som Inrikesminister var David Blunkett ansvarig för MI5, som bland annat arbetar med att förebygga grov brottslighet som spioneri, terrorism och sabotage. 


Att företag verksamma inom energisektorn löper ökad risk att drabbas av cyberbrott har Cognosec erfarenhet av. För en tid sedan blev Cognosec kontaktad av ledningen för ett globalt energibolag. 


– Cognosecs uppgift var att genomföra en grundlig säkerhetsanalys. I vårt mandat låg att vi fick fria händer att agera för att se om det fanns säkerhetsluckor, berättar David Blunkett och fortsätter: 


– Våra medarbetare kom över affärs- och systemkritisk information. Bland annat kunde de styra bolagets energianläggningar runt om i världen. 


Energibolaget är ett bra exempel på hur Cognosecs kundrelationer utvecklas, enligt David Blunkett. Kundrelationerna, som är konfidentiella, inleds ofta med ett uppdrag från företagets ledning, ett uppdrag som sedan växer i omfattning och ofta leder till avtal som spänner över flera år.


Läs intervju med bolagets grundare Kobus Paulsen här


Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta kaarlo.airaxin@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.