Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Gustaf Rentzhog, koncernchef på finansrådgivaren Söderberg & Partners

Publicerad 31 okt 2012

Stärkt konkurrens gynnar konsumenten

Flytträtt av tjänstepensioner ökar konkurrensen och skapar bättre produkter. Dessutom sätter den stopp för en av marknadens mest snedvridna provisioner. Det menar Gustaf Rentzhog, koncernchef på finansrådgivaren Söderberg & Partners.

<div style="height: 80%; overflow: auto; clear: both;" contenteditable="true"> När Livförsäkringsutredningens förslag om flytträtt av tjänstepensionen ska diskuteras börjar Gustaf Rentzhog med att backa bandet. Han vill gå tillbaka i historien för att skapa en förståelse kring varför dagens pensionssystem över huvudtaget existerar:

– Tidigare gjorde en dåligt utvecklad kapitalmarknad att det var nödvändigt att låsa in kapitalet för att kontrollera ömsesidiga risker mellan pensionssparare. Dagens marknad ser annorlunda ut och kan både beräkna och hantera risk, vilket gör att det inte längre finns skäl till att hålla kapitalet inlåst, konstaterar Gustaf Rentzhog.

Gustaf Rentzhog anser också att beslutsfattare tagit ett steg i rätt riktning genom att öppna upp flytträtten för nya pensionssparare: 

– Nya pensionssparare har idag flytträtt på allt pensionskapital utom det kollektivavtalade, vilket är i linje med det nya förslaget. Internationella erfarenheter visar också att flytträtten är en viktig konsumentreform som pressar priserna, höjer produkternas kvalitet och stärker konkurrensen. Samtidigt visar internationella erfarenheter att pensionssparare med flytträtt inte gör så många omplaceringar. Priset sätts istället på marginalen till förmån för samtliga pensionssparare.

Problemet med dålig rådgivning måste hanteras oavsett flytträtten

Ett argument mot införandet av flytträtt har varit att det öppnar upp för oseriösa säljare och pensionsbolag. Gustaf Rentzhog håller inte med om detta, utan anser att det redan finns ett problem med dålig rådgivning som måste hanteras oberoende av flytträtten.

– Påståendet om att alla pensionssparare kommer att placera sitt kapital i oförmånliga lösningar, ger en låg tilltro till individens förmåga.  Det går dessutom att välja lösningar med både hög och låg risk inom premiepensionen, vilket gör uttalandet motsägelsefullt. Individer bedöms enligt det nuvarande systemet vara fullt kapabla att bedöma risker och placera kapital, men endast inom givna ramar, säger Gustaf.

Gustaf Rentzhog understryker att det självklart kommer att finnas vissa individer som riskerar att fatta ogynnsamma placeringsbeslut. Han är emellertid övertygad om att det i en fri marknad kommer utvecklas hjälpmedel för dessa.

– Jag brukar göra en jämförelse med biltrafiken som inte är förbjuden trots att vissa personer skadar sig. Vi strävar istället mot en nollvision och att göra trafiken så säker som möjligt. Det samma borde gälla inom finansbranschen. Samtliga aktörer bör ta ett gemensamt ansvar för att driva utvecklingen framåt genom att skärpa rådgivningslagstiftningen, öka transparensen och göra det lättare för konsumenten, berättar Gustaf.

En viktig konsumentreform som gynnar den bästa lösningen
Gustaf Rentzhog avslutar genom att konstatera att avtalsparterna som är tveksamma till förslaget underminerar sin egen trovärdighet.

– Det nuvarande pensionssystemet är enligt mig ett monopol som går mot den svenska modellen. De som förhandlar om pensionerna är dessutom beroende av pengar från systemet, vilket är en av marknadens mest snedvridna provisioner. Avtalsparterna som tar avstånd från flytträtten, som så uppenbart gynnar konsumenten, befinner sig på djupt vatten. Dessutom verkar de ha en låg tilltro till sin egen modell; för vem vill flytta från en bra lösning?

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

”Vi är överlägsna konkurrenterna”

Efterfrågad produkt på väg mot marknaden. Det svenska teknikbolaget Flexiwaggon står nu inför det verkliga genombrottet med sin smarta och på många sätt unika järnvägsvagn. Flera internationella samarbeten är etablerade och när den första vagnen snart är klar går försäljningsarbetet in i en mycket intensiv fas. – Vi är överlägsna konkurrenterna, säger Flexiwaggons vd.
MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta katarina.stenborg@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.