Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Mathias Svahn, vd för NextCell Pharma.

Publicerad 3 jun 2019

Stamcellsbolaget NextCell Pharma går från klarhet till klarhet

Ska lösa diabets typ 1 NextCell Pharma håller sina mål och utvecklas i god takt. Bolaget, som primärt fokuserar på att ta fram ett stamcellsbaserat läkemedel mot diabetes typ 1, har två studier i fas 2. Innan halvårsskiftet beräknas viktiga resultat från den första studien komma och nu genomförs en emission.

Att stamcellsforskning kommer att rita om kartan för hur vi framöver behandlar i dag allvarliga, och till och med dödliga sjukdomar, råder det knappast någon tvekan om. Ett bolag som var tidigt ute inom stamcellsforskning är svenska NextCell Pharma.

Bolagets fokuserar primärt på att ta fram ett läkemedel, ProTrans, mot diabetes typ 1, en sjukdom som främst drabbar barn och ungdomar och som innebär att kroppen själv attackerar sina insulinproducerande betaceller. ProTrans består av stamceller framtagna ur navelsträngsvävnad med NextCell Pharmas egenframtagna selektionsalgoritm.

– Målet är att ProTrans ska dämpa kroppens överaktiva immunförsvar och förhoppningsvis även öka patienternas insulinproduktion. Hittills har våra studier visat att vi är på rätt väg, berättar företagets vd Mathias Svahn.

Diabetes är en folksjukdom. Runt om i världen lider 425 miljoner människor av diabetes och mellan 20 och 40 miljoner har autoimmun typ 1-diabetes. Bolaget har i dag två parallella studier med ProTrans som båda befinner sig i fas II: ProTrans-1 och den nyligen startade ProTrans-Repeat. 

ProTrans-1 uppvisar säkerhet

ProTrans 1 är en kombinerad fas I och fas II-studie som hittills, i fas 1, visat att behandling med ProTrans är säker och inte medför några allvarliga biverkningar. Med de positiva resultaten har bolaget gått vidare med att ge patienterna den högre dosen i fas II. De testerna startade tidigare i år.

– Vi förväntar oss att vara klara med denna studie till sommaren. Sedan kommer vi att följa patienterna under ett år, berättar Mathias Svahn.

ProTrans-Repeat ger fördjupad kunskap

För att ytterligare undersöka effekten av ProTrans startade bolaget sin andra kliniska studie, ProTrans-Repeat, i maj. Den studien omfattar de patienter som tidigare har fått ProTrans i en tidigare studie.

– Med denna studie vill vi undersöka om upprepad behandling med ProTrans kan öka eller upprätthålla ProTrans effekt över en längre tid, berättar Mathias Svahn.

Genomför emission

NextCell Pharma genomför en företrädesemission på 24,9 miljoner kronor med teckningstid 4 – 20 juni. Kapitalet ska främst användas till att finansiera studierna med ProTrans och utveckla bolagets selektionsalgoritm (som är en viktig grundbult i företaget eftersom den sorterar ut rätt stamceller).

Dessutom ska en del av kapitalet gå till att utveckla bolagets andra verksamhetsområde Cellaviva. Det är Sveriges första och hittills enda biobank för familjesparande av stamceller som tas tillvara i samband med födseln. Med Cellaviva, som sedan 2015 har försäljning, bryter NextCell Pharma ny mark i Sverige.

– Globalt är stamcellssparande en etablerad verksamhet, men Sverige ligger efter. Vi är medvetna om att det tar tid att ändra beteenden men  vi ser ett stadigt ökande intresse för familjesparande, berättar Mathias Svahn.

Alla grundinvesteringar är redan tagna med Cellaviva och bolaget har i princip inga fasta kostnader om man inte säljer tjänsten. Cellaviva kan ses som NextCell Pharmas ”bread and butter” medan ProTrans, som har högre risk, kan ha en enorm potential.

NEXTCELL PHARMAS FAKTA

NextCell Pharmas företrädesmission

Teckningskurs: 3,25 SEK per aktie 
Teckningstid: 4 juni – 20 juni 2019
Emissionsbelopp: Högst 24,9 Mkr före emissionskostnader
Memorandum, teaser, anmälningssedel, klicka här

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta kaarlo.airaxin@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.