Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Publicerad 1 okt 2014

Stabilare avkastning med lågvolatila europeiska aktier

Kapitalförvaltaren Invesco sökte efter en strategi som kunde bevara kapitalet vid börsnedgångar och samtidigt dra nytta av möjligheterna vid uppgångar. Lösningen blev en kvantitativt inriktad fond med fokus på lågvolatila aktier. Under de senaste fem åren har fonden utklassat sitt jämförelseindex och visat en överavkastning om 40 procent.

För många aktiefonder ligger fokus endast på att skapa överavkastning gentemot index, men det kan samtidigt innebära stora nedgångar när marknaden går ner kraftigt. När fonden Invesco Pan European Structured Equity Fund utvecklades ställdes dock kraven högre än så.


– Det började med att en klient gav oss ett mycket specifikt uppdrag. När börsen går ner 40 procent så ville inte klienten ha en förvaltare som var nöjd med en mindre nedgång om säg runt 38 %. Uppdraget var att skapa en struktur som bevarar kapitalet på ett bättre sätt i en nedgående marknad, samtidigt som fonden är fullt investerad och hittar attraktiva möjligheter vilket ska bidra till att fonden också deltar i uppgångar, säger fondens ansvarige förvaltare Michael Fraikin.


Det historiska resultatet under de senaste fem åren indikerar att Michael Fraikin och hans team har lyckats med att göra inte bara den ursprungliga klienten nöjd. Fonden förvaltar idag hela 37 miljarder kronor, har utklassat sitt index med 40 procent under de senaste fem åren och har maximala fem stjärnor i betyg hos Morningstar. 


Attraktiva aktier med låg volatilitet

Hur har då Invesco Pan European Structured Equity lyckats nå ett så starkt resultat? Svaret kan sägas vara tudelat, och en viktig komponent är att välja aktier med låg volatilitet. Enligt Michael Fraikin är kopplingen mellan hög risk och hög avkastning nämligen inte lika stark som många tror.


– Det finns ett antal faktorer som gör att aktier med högre volatilitet generellt sett underpresterar. En är ”lotterieffekten”. Högvolatila aktier kan potentiellt ge mycket hög avkastning och investerare är beredda att betala en premie för detta. Dessutom finns det en blind förlitan på förhållandet mellan avkastning och risk, och sammantaget styr dessa faktorer prissättningen på volatila aktier till deras nackdel.


Den andra delen i förvaltningsmodellen stavas attraktivitet och en hög prognosticerad avkastning. Detta utvärderas enligt fyra kriterier, och förvaltarna kan söka brett då fonden inte är knuten till något index.


– Vi tittar på vinsttillväxt, pristrend, bolagsledning och värdering. Ökar eller minskar vinsterna gentemot förväntningarna? Hur prissätts aktien av marknaden? Dessutom tittar vi på vad bolagsledningen faktiskt gör och inte vad den säger. Det är också viktigt att bolaget har en attraktiv värdering i förhållande till sina konkurrenter. Sammantaget ger detta oss en prognos på en akties framtida avkastning vilket vägs samman med volatiliteten. Därefter tar vi positioner i de aktier som i kombination har bäst förutsättningar för god avkastning med låg volatilitet.


En aktiv syn på kvantitativ förvaltning 

Med 37 miljarder under förvaltning har förvaltningsteamet fått förtroende från en bred grupp investerare, inklusive ett alfamandat från den svenska pensionsfonden AP7. Vad har då Michael Fraikin att säga till dem som föredrar klassiskt aktiva strategier framför kvantitativ förvaltning?


– Jag skulle säga, först och främst, att vår fond är aktivt förvaltad. Vi är cirka 40 anställda, 20 på researchavdelningen och 20 på portföljförvaltningen. Det skulle ta flera dagar för en besökare att gå igenom hela vår förvaltningsprocess.  Först skulle den personen träffa de som jobbar med vår databas och kvalitetssäkrar all data som går in i modellen, sedan förvaltarna och vårt researchteam. De sistnämnda jobbar med att utveckla och finjustera modellen vilket är en omfattande process. En förändring tar ungefär 6 till 12 månader och undergår omfattande tester under den tiden. 


Stark ränta-på-ränta-effekt

Michael Fraikin och hans medarbetares metodiska arbete har bevisligen gett resultat, och inte bara i form av överavkastning. Fonden har även lyckats väl med sin målsättning att bevara kapitalet under nedgångar.  År 2011 är ett bra exempel då index gick ner åtta procent samtidigt som fonden gick plus minus noll.


– Vår strategi ökar möjligheterna att hålla emot i perioder med marknadsoro, vilket ger en mycket god ränta-på-ränta-effekt för våra investerare över tid. Samtidigt kan vi ta långa positioner i attraktiva aktier utan att vara bundna till ett index. I år har fonden stigit cirka 9 procent mot vårt jämförelseindex som är upp 6,5 procent, och jag bedömer att hälften av vår överavkastning beror på att vi har valt aktier som har haft en stark utveckling. Den andra hälften kommer från vår strategi att välja aktier med låg volatilitet, avslutar Michael Fraikin.


 • Invesco Pan European Structured Equity Fund A

 • Fondens startdatum:
 • 2000-11-01
 • Förvaltare:
 • Michael Fraikin, Thorsten Paarman
 • Förvaltningsavgift: 
 • 1, 30 %
 • Minsta startinvestering:
 • 100 SEK
 • UCITS:
 • Ja

 • Fondfaktablad
 • Köp på Avanza
 • Köp på Nordnet

  Mer information finns på Invesco.com

 • Riskinformation:
 • Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan båda öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. 

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

”Vi är överlägsna konkurrenterna”

Efterfrågad produkt på väg mot marknaden. Det svenska teknikbolaget Flexiwaggon står nu inför det verkliga genombrottet med sin smarta och på många sätt unika järnvägsvagn. Flera internationella samarbeten är etablerade och när den första vagnen snart är klar går försäljningsarbetet in i en mycket intensiv fas. – Vi är överlägsna konkurrenterna, säger Flexiwaggons vd.




MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta katarina.stenborg@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.