Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Helena Lindahl, portföljförvaltare för SPP Företagsobligationsfond

Publicerad 30 okt 2012

SPP lanserar företagsobligationsfond utan valutarisk

Företagsobligationsfonder har blivit en mycket populär placeringsform. Nu lanserar även SPP en sådan fond – med en låg risk.

SPP Företagsobligationsfond är en fond av nordiska företagsobligationer och som enbart placerar i företag med hög kreditvärdighet. Fondens unika egenskaper gör den till en trygg placering:

 1. Fonden investerar i nordiska företagsobligationer (enbart investment grade)
 2. Fonden tar ingen valutarisk (alla placeringar sker i SEK).
 3. Fonden har minimal durationsrisk (investeringar sker med rörlig ränta)
 4. Förväntad avkastning om 3 mån STIBOR + 1,5%
 5. Endast 0,4 procent i årlig avgift.
 6. Följer koncernens standard för hållbara investeringar.

– SPP Företagsobligationsfond passar allt ifrån institutioner till privatpersoner som söker en hög avkastning till begränsad risk, säger, säger Helena Lindahl, portföljförvaltare för SPP Företagsobligationsfond.

– I fonden utesluter vi företag som höjer risken, även om de råkar ge en högre avkastning. Det här är en lågriskfond som prioriterar en stabil avkastning.

Fonden är en ren kreditriskfond, till skillnad från många andra företagsobligationsfonder. Genom att minimera räntedurationen kan fonden leverera stabil avkastning till placerare som söker en kompletterande placering till sin fondportfölj.

Fokus ligger på nordiska företag som agerar på marknader över hela världen, vilket indirekt ger en global exponering. Valuta- och ränteriskerna elimineras eftersom fonden endast placerar i värdepapper med rörlig ränta och krediter i svenska kronor.

– I dagens låga ränteläge är företagsobligationsfonden också ett alternativ för placerare som vill undvika risker när räntorna går upp, säger Helena Lindahl.

Den förväntade avkastningen ligger på 3 mån STIBOR, plus 1,5 procent och placeringarna kommer att ligga i linje med SPP:s krav för hållbara investeringar.

Marknaden för företagsobligationsfonder är än så länge ganska outvecklad, menar Helena Lindahl. Det visar sig bland annat i att fondratingföretaget Morningstar placerar alla dessa fonder i kategorin Långa räntor.

– Vi gillar inte att man blandar fonder med olika riskexponering i samma kategori, säger Helena Lindahl. Varudeklarationen av fonderna behöver bli mer tydlig och informationen styras upp.

 • FAKTA SPP FÖRETAGSOBLIGATIONSFOND

 • SPP Företagsobligationsfond
 • Startade: 15 oktober 2012
 • Månadssparande: Ja
 • Avgift: 0,40 procent
 • Valbar i PPM
 • Risknivå: Låg
 • Valuta: SEK

 • SPP Företagsobligationsfond förvaltas av Helena Lindahl och Andreas Hälldahl, Storebrand Kapitalförvaltning. Fonden är kvalitetssäkrad genom att alla investeringar i företagsobligationer kommer att ha en officiell rating från något av ratinginstituten Moody’s eller Standard & Poor’s.

 • Mer information finns på:<a target="_blank" href="http://www.sppfonder.se" tabindex="-1"> www.sppfonder.se

 • Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta beloppet.Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

”Vi är överlägsna konkurrenterna”

Efterfrågad produkt på väg mot marknaden. Det svenska teknikbolaget Flexiwaggon står nu inför det verkliga genombrottet med sin smarta och på många sätt unika järnvägsvagn. Flera internationella samarbeten är etablerade och när den första vagnen snart är klar går försäljningsarbetet in i en mycket intensiv fas. – Vi är överlägsna konkurrenterna, säger Flexiwaggons vd.
MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta katarina.stenborg@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.