Hållbara investeringar kommer stå som segrare i framtiden.

Publicerad 30 apr 2013

SPP Global Topp 100 investerar i hållbart lönsamma företag


Jonas Ahlén, förvaltare av fonden SPP Global Topp 100 hos SPP Fonder, som nyligen blivit utsett till årets fondbolag, berättar varför både du och omvärlden tjänar på ansvarsfulla investeringar.

– De företag som står rustade för att möta en hållbar framtid kommer också att bli morgondagens vinnare.

 

Det säger Jonas Ahlén, förvaltare av fonden SPP Global Topp 100, som är övertygad om att ett ökat fokus kring globala hållbarhetsfrågor kommer gynna långsiktiga bolag. Han konstaterar också att utvecklingen drivs allt mer av tillväxtmarknader, vilket ställer nya krav på företag kring korruption och samhällsansvar.
 – Vi har sett flera exempel på senare tid, bland annat Telias affärer i Uzbekistan, där bolag misslyckas med sin tillväxtstrategi då de inte anpassat organisationen till den miljö de verkar i, säger Jonas.

– I den globala aktiefonden, SPP Global Topp 100, har vi samlat det vi anser är hundra av världens mest hållbara företag. Bolagen har utvärderats med hjälp av miljömässiga, sociala och ekonomiska kriterier. I dessa bolag finns innovationskraft och insikt om att det inte går att överutnyttja den omvärld vi lever i och som vi alla är beroende av. Kort sagt har vi valt ut de starkaste bolagen med bäst tillväxtmöjligheter framöver, säger Jonas.

 

SPP Global Topp 100 lanserades i oktober 2012 och fonden har hittills uppvisat en avkastning på åtta procent sedan start och slagit index med drygt två procent. Fonden passar för sparare med en placeringshorisont på fem år eller mer, och som tror på långsiktigt hållbara företag utvärderade efter finansiell stabilitet, hållbar verksamhet och hur de är positionerade för en hållbar framtid inom varje bransch.

Unik analys för att hitta de bästa bolagen
Jonas berättar mer om urvalsprocessen som genomförs inom Storebrandkoncernen där SPP Fonder ingår. Koncernen har en egen analysavdelning för analys av hållbara investeringar med åtta heltidstjänster. Avdelningen sitter tillsammans med kapitalförvaltningen för att kunna integrera hållbarhetsarbetet i samtliga investeringar inom koncernen.

Storebrand har arbetat med hållbara investeringar ända sedan 1995,

vilket
innebär att man är en av pionjärerna inom området. Bland annat var man en av
initiativtagarna och koncernen var även först med att underteckna FN:s internationella
riktlinjer för finansbranschen, UNPRI – United Nations Principles for
Responsible Investments.  

I analysen granskas 2 500 av världens mest framgångsrika företag utifrån hållbarhetskriterier. Bolagen finns representerade inom olika branscher för att skapa bredd och minska risken i portföljen. Inom varje bransch betygsätts företagen utifrån hållbar drift, positionering inom globala trender och finansiella lönsamhet. Resultaten vägs sedan samman och kvar blir de bolag som har integrerat hållbarhet i sin kärnverksamhet på ett systematiskt sätt.

– Fondens målsättning är att genom de utvalda företagen uppnå bästa möjliga avkastning över tid. Eftersom omvärlden är föränderlig, övervakar vi också företagen kontinuerligt för att kunna vara säkra på att det alltid är de bästa företagen som vi investerar i, säger Jonas

Lönsamhet och avkastning står i fokus
Jonas berättar att det inte handlar om välgörenhet utan om att leta avkastning med hänsyn till rent företagsekonomiska faktorer. Företagen är finansiellt solida och samtidigt rustade för att klara morgondagens utmaningar.
 – Världen står inför gigantiska utmaningar vad gäller miljö, befolkningstillväxt, fattigdom och korruption. Vi är övertygade om att de företag som börjar omställningen nu, kommer att vara de som överlever och är lönsamma framöver, sammanfattar Jonas.

SPP Fonder utsedda till årets fondbolag

I Söderberg &
Partners årliga Trafikljusrapport utsågs SPP Fonder till årets
fondbolag. Rapporten lyfter fram de bästa leverantörerna inom respektive
kategori på marknaden baserat på deras utbud, avgifter och prestation.