Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

”Många har komplexa behov och därför är det av yttersta vikt att det finns en gemensam och tydlig målbild över förväntningar och risker”, berättar Magnus Wikner, chef för Special Clients på Söderberg & Partners.

Publicerad 11 aug 2015

Söderberg & Partners får toppranking av Prospera

I TNS Sifo Prosperas senaste undersökning ”Private Banking 2014” fick Söderberg & Partners – som för första gången var med i undersökningen – mycket goda omdömen av sina kunder. Bland de nio bolagen i undersökningen fick Söderberg & Partners bäst ranking inom områdena skräddarsydda Private banking-lösningar, rådgivning och avkastning.

Private banking är en tjänst med kapitalförvaltning och personlig rådgivning som vänder sig till mer förmögna privatpersoner, men även mot till exempel företag och institutioner. Den svenska Private banking-marknaden domineras av de fyra storbankerna. Därefter kommer Söderberg & Partners som har växt kraftigt inom området de senaste åren, senast genom att hela Carnegies team inom wealth management valde att börja på bolaget. 


TNS Sifo Prospera genomför regelbundet undersökningar av den svenska marknaden för Private banking. Prospera undersöker skilda områden. De viktigaste kriterierna enligt Söderberg & Partners är avkastning och skräddarsydda lösningar, områden där Söderberg & Partners kom bäst ut av alla.


– Det var första gången som vi deltog i Prosperas undersökning och vi är mycket nöjda med resultatet. Undersökningen visar tydligt att våra kunder verkligen uppskattar vårt arbete, men självfallet finns det utrymme att bli bättre, berättar Magnus Wikner, chef för Special Clients vid Söderberg & Partners. 


Special Clients är Söderberg & Partners Private banking-segment som ger heltäckande rådgivning till de mer komplexa ekonomierna. Ofta har de ett placeringsbart kapital på 10 miljoner kronor eller mer. Kunderna består av privatpersoner, familjer och deras bolag. Exempel på tjänster är finansiell rådgivning och planering, skatt- och bolagsjuridik och generationsskiftesplanering.


I Prosperas djuplodande undersökning fick Söderberg & Partners högst ranking av alla inom skräddarsydda Private banking-lösningar, rådgivning, avkastning samt marknadsinformation. 


– Vi är en analysdriven organisation som strävar att ge våra kunder bästa möjliga råd kring hela sin ekonomi. De områden där vi kom bäst ut i undersökningen är just de som vi verkligen har investerat mycket i, säger Magnus Wikner. 


Områden där bolaget fick lägre betyg handlar om att rapporterna kan vara mer tillgängliga för gemene man samt att utveckla webben, områden som bolaget sedan dess har utvecklat. 


Söderberg & Partners Private Clients har 150 rådgivare. Inom segmentet Special Clients, som vänder sig till de allra förmögnaste av Söderberg & Partners kunder, arbetar ett tiotal rådgivare, alla med lång erfarenhet. Enligt Magnus Wikner är det centralt att sätta sig in i varje kunds situation. Det omfattar bland annat mål, intentioner och syfte med risktagande. 


– Det viktigt att ge kunden tid och tillsammans komma fram till vad som är betydelsefullt. Många har komplexa behov och därför är det av yttersta vikt att det finns en gemensam och tydlig målbild över förväntningar och risker. När det finns på plats kan vi forma en strategi för kundens långsiktiga ekonomi, berättar Magnus Wikner och fortsätter: 


– Samtliga tillgångar ska inkluderas, såväl placeringsbara som andra tillgångar, till exempel skog, fastigheter och bolag. Därmed får man en samlad bild av hela kundens ekonomi och den befintliga risknivån. Sedan bistår vi med att projektleda ekonomin så att den överensstämmer med mål och intentioner. 


Att förbereda nästa generation på det ansvar som pengar medför, fiskala risker och ekonomistyrning är exempel på andra områden som Magnus Wikner och hans kollegor inom Special Clients arbetar med. 


  • Fakta: Söderberg & Partners Special Clients

  • Special Clients erbjuder en rad tjänster, till exempel: 
  • • Skräddarsydd diskretionär och rådgivande kapitalförvaltning
  • • Finansiell planering och koordinering
  • • Skatter samt bolags- och familjejuridik
  • • Ekonomistyrning
  • • Företagstjänster - bokföring och redovisning
  • • Generationsskiftesplanering
  • • Rådgivning inför företagsöverlåtelser 

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta katarina.stenborg@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.