Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Publicerad 1 jan 1970

Småbolagsjakten Live 25 september 2019

Välkommen till den direktsända investerarträffen Småbolagsjakten Live. Under eftermiddagen och kvällen den 25 september har du möjligheten att träffa 12 intressanta småbolag. Du kan antingen vara med på plats i Stockholm eller titta på livesändningen i Facebookgruppen Aktier - Småbolagsjakten.

På grund av stort intresse är eventet redan fullsatt. Vi rekommenderar därför intresserade att se livesändningen i Facebookgruppen Aktier - Småbolagsjakten på Investerarbrevet.se.

Plats: GT30, Bond, Grev Turegatan 30, Stockholm

Tid: Kl. 15.15 - 20.30 med efterföljande mingel. Eventet är indelat i tre pass. Under de två pauserna mellan passen serveras kaffe respektive öl/vin med tilltugg. 

Program:

15.15 Registrering

15.25 Välkommen

15.30 Adventure Box – Christopher Kingdon, VD

Med sin patenterade lösning har Adventure Box goda möjligheter att revolutionera dataspelsbranschen genom att göra kreatörer av konsumenter. Bolagets vision är att bli den globalt ledande plattformen för delning av konsumentskapade spel. Det är en marknadsposition som uppskattas kunna generera årliga intäkter på omkring 7 miljarder dollar per år. ”Adventure Box gör det enkelt och roligt att skapa, dela och spel 3D-dataspel online”, säger bolagets vd Christopher Kingdon.

15.50 Lipidor – Ola Holmlund, VD

Läkemedelsutvecklingsbolaget Lipidor, som är inriktat på hudsjukdomar av typen psoriasis och eksem, har flera högintressanta utvecklingsprojekt i sin pipeline. En av bolagets läkemedelskandidater är redan i en fullt finansierade kliniska fas III-studie där studieresultat förväntats komma redan till årsskiftet. Vidare har Lipidor ytterligare kandidater som befinner sig i en pre-klinisk fas. Inför en kommande notering på Nasdaq First North genomför bolaget nu en till över 70 procent garanterad nyemission.

16.10 Toleranzia – Charlotte Fribert, VD

Toleranzia, som är ett läkemedelsutvecklingsbolag noterat på Spotlight Stock Market, är inriktat på autoimmuna sjukdomar, det vill säga sjukdomar där immunförsvaret angriper den egna vävnaden. Bolaget har kommit långt med sin läkemedelskandidat TOL2, och målet är att genomföra en klinisk fas I/II-studie samt därefter en utlicensiering av TOL2.  ”Fortsatt klinisk utveckling och kommersialisering kommer att ske i partnerskap med ledande läkemedelsföretag, säger Toleranzias vd Charlotte Fribert.

16.30 Phoenix BioPower - Henrik Båge, VD

Sedan starten för tre år sedan har svenska Phoenix BioPower utvecklats helt enligt plan. Bolagets nya teknik för högeffektiv biokraft är både klimatsmart och effektiv och marknadspotentialen bedöms därför som mycket stor. Phoenix BioPower går nu in i nästa utvecklingsfas och tar därför in nytt kapital i en nyemission. ”I takt med att utvecklingen fortgår så minskar risken i bolaget. Vi ser att tekniken fungerar, vilket ökar intresset bland aktörer inom energisektorn”, säger bolagets vd Henrik Båge.

16.50 - 17.10 Paus med kaffe

17.15 Igrene – Mats Budh, VD

Tvärtemot vad som ofta görs gällande i debatten så har gasutvinning i Sverige klara miljömässiga fördelar. ”Det finns många skäl till varför vi inte bör vara beroende av importerad naturgas, och det är därföre viktigt att vi producerar och tar till vara svensk naturgas”, säger Mats Budh, som är vd för AB Igrene, ett prospekteringsbolag med fokus på naturgasfyndigheter i Siljansringen i Dalarna. Bolaget har sökt tillstånd till kommersiell produktion av metangas. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket.

17.35 Zignsec – Jonas Ingelström, VD

I Sverige använder många företag digitala identiteter i form av BankID för att identifiera sina kunder. Men hur gör man i andra länder där man inte kommit lika långt i sin digitalisering? Europa är fragmenterat när det gäller hur man säkerställer en persons verkliga identitet och varje land har olika sätt att lösa det på.  Svenska regtechbolaget Zignsec har tagit fasta på det problemet och ger företag enkel tillgång till olika identitetslösningar runt om i världen genom en enda plattform. Inför en kommande notering på Nasdaq First North genomför bolaget nu en till cirka 70 procent säkrad nyemission.

17.55 We Don´t Have Time – David Olsson

På rekordtid har det sociala klimatnätverket We Don’t Have Time byggt upp en plattform och nått en stark global position. Alla delar finns nu på plats för en kommersialisering av nätverket, och därför genomförs en emission till förmånlig kurs.  We Don’t Have Time är ett vinstdrivande bolag som ger 10 procent av överskottet till en stiftelse, som i sin tur stödjer klimatinitiativ. ”Lönsamhet är en förutsättning för att bygga ett globalt företag som vill åstadkomma verkliga förändringar”, säger We Don´t Have Times vd och grundare Ingmar Rentzhog.

18.15 Bioservo Technologies - Petter Bäckgren, VD

Bioservo Technologies är ett teknik- och utvecklingsbolag som kombinerar medicinsk vetenskap med modern robotteknik. Bolaget har en globalt framskjuten position inom soft exoskeleton-teknik,  vilket här betyder bärbara kraftstärkande produkter, främst speciella handskar, för personer med behov av extra kraft. Bioservo Technologies, som är noterat på Nasdaq First North, fokuserar nu på en kommersialisering av bolagets produkter och patenterade teknik. För att accelerera kommersialiseringen genomför bolaget nu en nyemission.

18.35 - 19.05 Paus med wrap och öl/vin

19.10 Azelio - Jonas Eklind, VD

Azelio har en unik teknologi för lagring av förnybar energi med produktion av hållbar el baserat på efterfrågan. Systemet är skalbart och kostnadseffektivt från 100 kW upp till 100 MW och har en lagringskapacitet för 13 timmars produktion vid nominell effekt. Azelios lösning tillför värde på en bred bas, bland annat för att optimera mikrogrid-system och ersätta diesel som en hållbar baskraft i områden med svag eller helt avsaknad av elnät. Teknologin kan ta emot och lagra solenergi och producera el från värme samt ta emot överskottsel från solceller och vindkraft för att öka produktiviteten och möjliggöra produktion på efterfrågan dygnet runt.

19.30 Gabather - Michael-Robin Witt, tillförordnad VD

Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet och Research Institute of Biological Psychiatry i Roskilde bakom sig, för att utveckla nya drogkandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och professorerna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare från Lunds och Köpenhamns universitet. Professor Sterner har arbetat inom farmakologisk kemi i 40 år och professor Nielsen har arbetat inom biologisk psykiatri i 45 år.

19.50 SpectraCure - Masoud Khayyami, VD

SpectraCure är fokuserat på cancerbehandling med medicintekniska system med laserljuskällor som kopplas till cancertumören med införda optiska fibrer, i kombination med ett fotoreaktivt läkemedel. Metoden benämns interstitiell fotodynamisk tumörbehandling, förkortat PDT efter engelskans photodynamic therapy. Denna behandlingsmetod är lämplig för invärtes solida tumörer av olika slag, t ex i prostata och bukspottkörtel, men även andra typer som cancer i huvud- och halsområdet.

20.10 TerraNet - Pär-Olof Johannesson, VD

TerraNet har ett strategiskt fokus inom aktiv säkerhet och utvecklar mjukvara för radiobaserade lösningar avsett för avancerat förarstöd och självkörande fordon. I mars i år fick Terranet en order från den ledande fordonskomponentleverantören inom smarta bromssystem för utveckling av ett system för avancerad kommunikation fordon-till-fordon. I augusti i år lades en ny beställning av kunden för nästa fas i projektet. Bolaget genomför för närvarande en företrädesemission om 52,1 miljoner kronor. Syftet med företrädesemissionen är att stärka sin position inom avancerat förarstöd och självkörande fordon.

20.30 Mingel med snacks och öl/vin

icon  EVENT

Detta event är stängt för anmälningar.

Anmälningen är öppen: 2019-09-09 09:00 - 2019-09-25 15:00

icon  EVENT

Detta event är stängt för anmälningar.

Anmälningen är öppen: 2019-09-10 01:00 - 2019-09-25 16:30

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta katarina.stenborg@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.