Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Marcus Björkstén förvaltar småbolagsfonden Evli Swedish Small Cap.

Publicerad 2 jun 2015

Småbolagsfonden som slår index

Småbolagsfonden Evli Swedish Small Cap har slagit sitt jämförelseindex år efter år ända sedan starten 2008. Här berättar fondens förvaltare, Marcus Björkstén, om strategin bakom avkastningen, vilka aktier han tror på framöver och varför småbolag troligen har stigit med 25 procent innan året är slut.

Det finska fondbolaget Evli har lyckats väl med sin svenska småbolagsfond, Evli Swedish Small Cap. Sedan starten 2008 har fondens utvecklats bättre än jämförelseindexet Carnegie small cap return. De senaste 5 åren har överkastningen varit 3,6 procent per år, vilket innebär att fonden är bästa svenska småbolagsfond, sett till såväl absolut som till riskjusterad avkastning. 


– Den goda avkastningen är framför allt resultatet av vår strukturerade investeringsprocess. Aktievalen grundas på fakta och siffror, inte på vår känsla för bolagen. Vi granskar kvantitativa och kvalitativa faktorer samt ESG, det vill säga hur bolag hanterar sitt sociala ansvar, säger Marcus Björkstén. 


Exempel på kvantitativa faktorer är omsättnings- och vinsttillväxt och värderingsfaktorer. Kvalitativa faktorer spänner över en rad områden som till exempel bolagsledningens kompetens och företagets marknadsposition. ESG är en förkortning för Environmental, Social and Corporate Governance.


– Placeringen i Nibe är ett bra exempel på hur vi arbetar. Nibe har till exempel bra avkastning på eget kapital, relativt hög tillväxt och stabil vinstutveckling. Sett till kvalitativa faktorer så är ledningen mycket duktig och bolaget har en stark marknadsposition. Dessutom hanterar Nibe ESG-frågor mycket bra, säger Marcus Björkstén. 


Ett bra ESG-arbete påverkar aktiekursen i positiv riktning, enligt Marcus Björkstén.


– Bolag som hanterar ESG korrekt brukar ge högre avkastning. Jag är övertygad om att marknaden kommer att fokusera på dessa frågor ännu mer, säger Marcus Björkstén.


Småbolag upp 25 procent

Byggbolaget JM, fastighetsbolag Balder och Itab är exempel på placeringar som har bidragit till fondens goda avkastning. Börsuppgången har medfört att den svenska börsen är högt värderad, sett till p/e-tal. Enligt Marcus Björkstén ser det ändå ljust ut för börsen. 


– Justerar man för den låga räntan är aktier inte dyra. Värderingen är snarare lägre än för ett år sedan. Dessutom har framtidsutsikterna förbättrats med bland annat en starkare konjunktur, vilket gynnar svenska småbolag, säger Marcus Björkstén och fortsätter: 


– Min bedömning är att svenska småbolag i genomsnitt stiger med 25 procent i år, medan storbolagen ökar med 20 procent. 


Gynnsam valutaeffekt

Marcus Björkstén föredrar bland annat småbolag med exponering mot USA och produktion i Sverige, eftersom valutaeffekten med en stark dollar spelar dessa bolag i händerna. 


– Hexpol är ett av våra större innehav som jag tror starkt på. Haldex och Concentric gynnas av sin exponering mot USA och är också stora innehav i fonden. Jag tror även att läkemedelsbolag kommer att gå starkt mot slutet av året som en följd av de konsolideringar som präglar branschen. 


Spelbolag som Unibet och Betsson har också framtiden för sig, enligt Marcus Björkstén. Däremot har han blivit mer försiktig med placeringar i fastighetsbolag som har utvecklats väl som en följd av lägre räntor. 


– Vi tror inte att det finns så mycket mer att hämta bland fastighetsbolagen eftersom räntorna troligen inte kommer att falla mer. Dessutom undviker vi bolag med exponering mot Östeuropa och Ryssland, säger han. 


En faktor som kan sätta käppar i hjulet för börsutvecklingen är räntan. En stigande ränta innebär att ränteplaceringar blir mer attraktiva. Därmed kan kapital lämna aktiemarknaden med fallande kurser som följd. 


– En risk är om USA:s centralbank skulle höja räntan kraftigt, med stigande marknadsräntor som följd. Visst kan räntorna stiga lite, men långt ifrån till den nivå som skulle krävas för att orsaka fallande börser, avslutar Marcus Björkstén.


Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

”Vi är överlägsna konkurrenterna”

Efterfrågad produkt på väg mot marknaden. Det svenska teknikbolaget Flexiwaggon står nu inför det verkliga genombrottet med sin smarta och på många sätt unika järnvägsvagn. Flera internationella samarbeten är etablerade och när den första vagnen snart är klar går försäljningsarbetet in i en mycket intensiv fas. – Vi är överlägsna konkurrenterna, säger Flexiwaggons vd.
MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta katarina.stenborg@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.