Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Johan Grevelius, kapitalmarknadschef för Svenska Bostadsfonden. tidigare VD för Swedbank Robur kapitalförvaltning

Publicerad 4 feb 2015

Sju procent i årsavkastning trots finans- och eurokriser

Svenska Bostadsfondens sju första fonder har nu gått i mål. Trots att de har verkat under en period med kraftig finansiell turbulens levererade de en genomsnittlig årsavkastning om 7 procent med en betydligt stabilare utveckling än aktiemarknaden.

När Svenska Bostadsfonden lanserade sin första fond år 2004 lyfte bolaget fram stabiliteten hos hyresbostadsfastigheter jämfört med börsen som ett tungt vägande argument. Och när de sju första fonderna nu genomgår exit och behållningen betalas ut till investerarna är det tydligt att stabiliteten verkligen har varit en fördel.


– Under de här åren har vi i princip upplevt två omfattande finanskriser, dels den som inleddes med Lehmankraschen 2008 och därefter turbulensen kring Grekland och eurozonen. Trots det har våra fonder utvecklats mycket stabilt, vilken verkligen har uppskattats av våra kunder. Många har sett det som något av en försäkring i det totala sparandet då fastighetsmarknaden för bostäder har levererat positiv avkastning samtliga år förutom 2008, säger Svenska Bostadsfondens kapitalmarknadschef Johan Grevelius.


Real avkastning i linje med målsättningen

På grund av den kraftiga turbulensen på de finansiella marknaderna blev den genomsnittliga årsavkastningen för fond 1-7 omkring 7 procent med en variation mellan 3,5 och 12 procent för de individuella fonderna. Resultatet är något lägre än målsättningen då fonderna lanserades, men med tanke på omständigheterna tycker Johan Grevelius att det finns goda skäl att vara nöjd med utfallet.


I nedan tabell redovisas hur stora totalavkastningar blivit fördelat per fond. 

– Vi har inte riktigt nått upp till de 8-10 procent i årlig avkastning som vi siktade på, men samtidigt har utvecklingen på marknaderna varit unik med närmast brutala svängningar på aktiemarknaderna som våra investerare har varit förskonade från. Dessutom har inflationen legat nära noll vilket innebär att den reala avkastningen faktiskt ligger i linje med den förväntade, och det är ju egentligen det viktigaste måttet.


Turbulensen på de finansiella marknaderna är också en viktig anledning till att vissa av fondernas avveckling har tagit längre tid än förväntat.


– Vi hade en period där bankerna var väldigt restriktiva i sin utlåning, och då var det svårt för köparna att få den nödvändiga finansieringen på plats. Men det senaste året har vi sett hur utvecklingen vänt åt motsatt håll då allt fler, inklusive bankerna, har upptäckt stabiliteten som finns hos hyresbostadsfastigheter. Under 2014 omsatte marknaden hela 40 miljarder, så jag är övertygad om att det finns goda möjligheter för oss att både köpa och sälja i framtiden. 


Stor bredd bland köparna

Svenska Bostadsfonden är något av pionjärer då deras fonder gör det möjligt för såväl privatpersoner, företagare och institutioner att investera direkt i hyresbostadsfastigheter på ett betydligt enklare sätt än vad som tidigare var möjligt. Bredden bland bolagets investerare har även en motsvarighet bland de köpare som tagit vid när fastigheterna i fond 1-7 avyttrades.


 – Vi har sålt till såväl nybildade bostadsrättsföreningar som privata fastighetsbolag och pensionsfonder. I vissa fall har Svenska Bostadsfondens institutionella fond samt systerfonder stått som köpare, och då har vi varit noga med att genomföra två oberoende värderingar för att säkerställa marknadspriset. Den här bredden bland köparna visar på det stora intresse som finns kring hyresbostadsfastigheter idag, och jag tror inte att det kommer att minska de kommande åren, säger Johan Grevelius.


Möjlighet att fortsätta investeringen i fond 12 

De investerare som nu får sitt kapital utbetalt i februari från fond 2-7 funderar troligtvis över framtida placeringar, och Johan Grevelius berättar att det finns en smidig lösning för de som vill fortsätta att investera i hyresbostadsfastigheter.


– För de av våra investerare som vill ge oss ett fortsatt förtroende finns möjlighet att investera i fond 12 via en extraemission som är öppen till och med den 27 februari. Fonden har idag 160 miljoner i eget kapital, och det motsvarar ett fastighetsbestånd värt mer än 400 miljoner när den är fullinvesterad. Fond 12 kommer därmed sannolikt att bli vår största privatfond någonsin.


Svenska Bostadsfonden 12 kommer även att vara den sista av bolagets privatfonder som erbjuder en lägre reavinstskatt. Framtida fonder kommer nämligen att behöva noteras på grund av nya regelverk vilket gör att denna skattefördel försvinner.


– Vi ser i princip positivt på dessa regelförändringar då de har tillkommit för att öka spararnas trygghet, men samtidigt är det ett bra läge att investera i fond 12 på grund av dess skattefördelar, avslutar Johan Grevelius.


Mer information om ämnet:

Webb-TV: Intervju med Svenska Bostadsfondens vd Lars Swahn


  • Extrainsatt emission i Svenska Bostadsfonden 12

  • Sista teckningdag: 27 februari 2015. 
  • Minsta investering: 51 750 kr

  • Företräde: Befintliga investerare i tidigare fonder har företräde vid eventuell överteckning. 

  • Emissionen är begränsad till maximalt 70 msek innan fonden är fulltecknad. Principen först till kvarn tillämpas. 

  • Fyll i formuläret nedan så skickar Svenska Bostadsfonden broschyr och aktuella villkor.Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

”Vi är överlägsna konkurrenterna”

Efterfrågad produkt på väg mot marknaden. Det svenska teknikbolaget Flexiwaggon står nu inför det verkliga genombrottet med sin smarta och på många sätt unika järnvägsvagn. Flera internationella samarbeten är etablerade och när den första vagnen snart är klar går försäljningsarbetet in i en mycket intensiv fas. – Vi är överlägsna konkurrenterna, säger Flexiwaggons vd.
MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta katarina.stenborg@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.