Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Publicerad 30 maj 2019

Se bolagspresentationerna från Småbolagsjakten Live 28 maj här!

Småbolagsjakten Live 28 maj Se bolagspresentationerna nedan!

Eftermiddagspass

15.30 NextCell Pharma – pionjären inom stamcellsforskning
Stamceller förväntas förändra hur många livshotande sjukdomar behandlas. NextCell Pharmas kärnverksamhet utgörs av utvecklingen av ProTrans, en läkemedelskandidat bestående av stamceller för i första hand behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar liksom för användning vid njurtransplantationer. ProTrans består av stamceller framtagna ur navelsträngsvävnad. Bolagets andra affärsområde, Cellaviva, är Sveriges enda av IVO godkända stamcellsbank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad.

15 50 Positiva resultat från Chordate Medical
Chordate Medical är ett medicintekniskt bolag som utvecklat en patenterad och CE-märkt behandlingsmetod genom nervstimulering för kronisk nästäppa. Bolaget planerar att också lägga till kronisk migrän. Chordate redovisade nyligen positivt resultat från en interimanalys av pågående klinisk studie för förebyggande av kronisk migrän, och fortsätter nu studien till totalt cirka 140 patienter. Bolaget säljer redan i åtta länder och planerar att lägga till den mycket stora potentialen inom migrän så snart CE-märkning är på plats.

16.10 AcouSorts teknik skapar nya diagnostiska möjligheter inom sjukvården
AcouSorts unika teknologi möjliggör viktiga effektiviseringar och förbättringar av hanteringen av blodprov inom sjukvården.  Kombinationen av mikrochip-integrerad och ultraljudsbaserad cellhantering möjliggör separation av celler ur blod med extrem precision för t.ex. cancerdiagnostik och uppföljning av behandling. AcouSorts teknikplattform öppnar även vägen för diagnostik direkt hos patienten eller på läkarmottagningen/vårdcentralen via nya s.k. Point-of-care system. AcouSort utvecklar och levererar kritiska komponenter för nästa generations diagnostiksystem och har licensavtal eller utvecklings/samarbetsavtal med ett flertal globalt ledande Life Science/Med Tech aktörer. 

16.30 Scandion Oncology utvecklar medlet som effektiviserar cancerbehandingar
Scandion Oncology, som sedan 2018 är noterade på Spotlight Stock Market, är inriktade på    behandling av cancer som har utvecklat resistens mot andra cancerläkemedel. Det danska bolaget står nu redo att ta sin läkemedelkandidat SCO-101 till klinisk fas II-studie. Medlet har i prekliniska studier visat sig motverka resistensen mot cellgiftsbehandlingar och anti-östrogenbehandling av cancer när den ges i kombination. Scandion Oncology har totalt tre medel i sin pipeline. Scandion Oncology är en avknoppning från Saniona, som är noterade på Stockholmsbörsen.

Kvällspass 1

17.15 Nanologica – ett världsledande nanoteknibolag
Nanologica är ett nanoteknikbolag som utvecklar nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom Life Science. Nanologica är världsledande i att styra form, typ av porositet samt ytegenskaper hos silikapartiklar. Denna kompetens används dels inom drug delivery (läkemedelsformulering), dels inom kromatografi, en teknik som används för separation och rening av läkemedelsprodukter på marknaden och under utveckling. 

17.35 Frill tar fryst, hälsosam mat till nya nivåer
Frill är ett utvecklingsbolag som med sin första produkt – en växtbaserad frozen smoothie  - utvecklat en egen unik nisch inom kategorin fryst mat.  Med fokus på hälsa och näringslära gör Frill det möjligt för konsumenten att njuta av frukt, bär och grönsaker i form av en glass, utan onödiga tillsatser av fett, socker och sötningsmedel. Frill baserar sin produktutveckling på forskning och utveckling för att få fram genuint hälsosamma och innovativa produkter.

17.55 Tangiamo – vass teknik som passar för spelbranschen
Tangiamo, med säte i Göteborg, arbetar främst med tillämpningar av sensorteknologi inom gaming. Bolaget har patent på en rad områden inom både touch teknologi och visuell identifiering. Inom touch appliceras tekniken för att möjliggöra styrning av system genom flera användare samtidigt, till exempel elektroniska spelbord på landbaserad kasinos.

18.15 Maha Energy exploaterar underpresterande oljetillgångar
Den olja som utvinns från en oljekälla motsvarar ofta inte mer än en knapp tredjedel av den olja som finns i källan. Oljebolaget Maha Energys affärsidé är att med ny teknik utvinna denna olja. I dag har Maha Energy tre oljefält – två i Brasilien och ett i USA – som alla är i produktion och generar intäkter. Samtidigt som stort fokus är på att öka produktionen ytterligare på de befintliga tillgångarna så letar bolaget alltid efter nya intressanta förvärv.

Kvällspass 2

19.10 Fortsatt expansion för Panoro Energy 
Det norska olje- och gasbolaget Panoro Energy, med tillgångar i Tunisien, Nigeria och Gabon, har uppvisat en hög tillväxt de senaste åren. Nya förvärv och strategiska samarbeten pekar på en fortsatt ökad produktion för både 2019 och 2020. Inte minst är det bolagets starka finansiella ställning som gör att Panoro Energy kan fortsätta sin expansion med oförminskad hastighet. 

19.30 Mer på gång från Kancera
Kancera utvecklar läkemedel som motverkar skador vid akut och kronisk inflammation. Fractalkine-blockeraren KAND567 utvecklas i första hand för att effektivt och selektivt minska inflammationen i hjärta och kärl efter en hjärtinfarkt och förväntas under 2019 ta steget in i en klinisk fas II-studie. Eftersom vetenskapliga studier har påvisat förhöjda nivåer av fractalkine inte bara i samband med hjärtinfarkt, utan även vid inflammationssjukdomar och vissa former av cancer finns flera möjliga utvecklingsmöjligheter för fractalkine-blockerarna KAND567 och KAND145

19.50 Calmark ska bli global ledare för patientnära tester på nyfödda
Det medicintekniska bolaget Calmark, noterat på Spotlight, utvecklar en patientnära analysmetod (PNA) för enklare och snabbare provtagningar på nyfödda. Testplattformen består av en avläsare med tillhörande engångstester, där tre viktiga patientnära tester ska introduceras under 2020. Calmark siktar på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds.

20.10 ÅAC Microtec ska bli störst på mikrosatelliter 
De senaste åren har satellitmarknaden öppnats upp för kommersiella aktörer. Det handlar främst om mindre så kallade mikrosatelliter, och marknaden växer oerhört snabbt. Svenska ÅAC Microtec, som designar och tillverkar mikrosatelliter, har sin strategi klar: genom nya marknadsetableringar och kraftigt ökad produktion ska bolaget bli det största i branschen. Efter samgåendet med ett brittiskt bolag marknadsför sig nu bolaget under namnet AAC Clyde Space.

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

Svenskt bolag kan öka effektiviteten inom sjukvården

Intensifierar exportsatsningen. Långa väntetider inom vården är ett stort problem i de flesta länder globalt. Svenska Acarix har utvecklat ett diagnostiskt hjälpmedel som skulle kunna effektivisera diagnostiseringar och uteslutning av stabila kranskärlssjukdomar. Därigenom möjliggörs kortare väntetider och potentiellt betydligt lägre kostnader för patienthanteringen.
MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta noel.larsson@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.