Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Publicerad 2 mar 2020

SDS står starkt även i orostider

Order läggs till order. Fintech och telekom-bolaget SDS (Seamless Distribution Services) står starkt även i orostider. Hittills har bolagets verksamhet inte påverkats nämnvärt av den turbulens som corona-viruset fört med sig. Affärerna fortsätter att komma och det finns även möjligheter att den rådande krisen påskyndar digitaliseringen på de tillväxtmarknader där SDS verkar.

SDS fortsätter sin snabba expansion på en rad tillväxtmarknader. De senaste månaderna har order lagts till order från mobiloperatörer som ska öka sin digitalisering.

– Behovet av teknikutveckling inom mobiltelefonin på utvecklingsmarknaderna är enorm. Vi har hittills klarat oss bra. Det som nu sker i världen är hemskt på många plan, men för våra kunder så ökar deras affärer och för oss är det ”business as usual”, säger SDS vd Tommy Eriksson.

En viktig anledning till att verksamheten klarat sig tämligen oskadd hittills är att det i mångt och mycket handlar om att drifta och uppgradera befintliga system. Den kompletterande hårdvara som ibland krävs, installeras lokalt av kunden, vilket gör att behovet av resande är minimalt.

 – Vi har tidigare sett en ökning av digitala betalningar istället för fysisk hantering av pengar. Det är en trend som sannolikt kommer att förstärkas, säger Tommy Eriksson.

I de flesta länderna på så kallade utvecklingsmarknader använder sig kunderna av förbetalda kontantkort, då krediter som är förutsättningen för för abonnemang inte finns. Men distributionen och påfyllnad av kontantkort är i stort behov av modernisering. På många marknader köper kunderna i dag fysiska så kallade ”skrapkort” för att fylla på sina abonnemang. Det systemet kräver en gigantisk distributionsapparat, som både är dyr och osäker. Detta system håller SDS på att förändra genom en komplett lösning för digital distribution.

Tekniskt försprång

SDS framgångar har inte låtit vänta på sig. Inte minst tack vare ett stort tekniskt försprång har bolaget den senaste tiden tagit en rad order.

I slutet av mars fick bolaget två order från sina befintliga mobiloperatörskunder i Elfenbenskusten och Kongo. Ordervärdet uppgick till totalt 1,7 miljoner kronor. Någon vecka tidigare mottog SDS en order i Guinea med ett ordervärde om 2,3 MSEK. I mitten av februari fick bolaget sin första order i Asien. Ordern kom från Mongoliets största teleoperatör, Unitel och var värd 14,5 miljoner kronor.

I början av december i fjol fick SDS sin första affär i Sydafrika. Beställare var en av landets största operatörer, som även har verksamhet i många andra afrikanska länder.

– Sydafrika är regionens mest utvecklade marknad. Det visar att våra lösningar och system även efterfrågas på de marknader som kommit längst på kontinenten, säger Tommy Eriksson.

Största ordern hittills

Ordern i Sydafrika är värd 20 miljoner kronor och är en av SDS största hittills. Den omfattar ett system för digital distribution och försäljning av elektroniska värdebevis. Den centrala delen av leveransen är SDS egenutvecklade transaktionsväxel ERS 360. Den hanterar digitala konton, transaktioner, och ger stöd för multikanalförsäljning. Vidare möjliggörs till exempel kommunikation med säljagenter och hantering av till exempel kommission och incitament till återförsäljare.

Listan på nya eller kompletterande affärer för SDS kan göras lång. Det senaste året har bolaget gjort mer än 130 affärer i 35 länder. Dessa affärer sträcker sig från licensiering av mindre funktionella tillägg för några tiotusen dollar, via försäljning av kompletterande produkter på hundra eller några hundra tusen dollar till ett par kapacitetslicenser runt en halv miljon dollar

Nästan fördubblad omsättning

Bolagets framgångar syns också tydligt i resultaträkningen. Nettoomsättningen i det närmaste fördubblades under det fjärde kvartalet och landade på 76,5 miljoner kronor (39,0). I siffrorna ingår bidraget från det förvärvet av eServGlobal med fem månader.

Förvärvet av konkurrenten eServGlobal genomfördes i juli i fjol och har enligt Tommy Eriksson minst sagt varit lyckat.

– Vi har kunnat plocka fram större synergieffekter än vi initialt hade identifierade. Den första kritiska delen av integrationen har varit alltigenom lyckad och jag får nu återkoppling från fältet att även eServGlobals kunder ser det kundvärde som förvärvet skapar, säger han.

Tydlig strategi för fortsatt tillväxt

Vägen framåt är dessutom tydlig. I slutet av fjolåret presenterade bolaget en strategi som visar hur tillväxtresan ska fortsätta.

– Vi ska fortsätta att växa både organiskt och via förvärv. Vi ska behålla och utöka vårt teknikförsprång, vilket kommer att ge fler affärer på fler marknader. I syfte att jämna ut intäktsflödet och lönsamheten är strategin att fokusera på en ökande andel återkommande intäkter. Detta ska bland annat ske genom att avtalen med operatörerna i en ökad omfattning baseras på "tickintäkter". Sist men inte minst ska vi hjälpa våra kunder att med Business Intelligence analysera kundbeteende och därmed växa deras affär, säger Tommy Eriksson.

Rejäl kursuppgång

Men trots SDS:s starka tillväxt och en rejäl kursuppgång under inledningen av 2020 är bolaget okänt för den breda massan. En aktör som upptäckt bolaget och dessutom ser en stor potential i SDS är Analyst Group.

” SDS har med genomförda förvärv på kort tid skalat upp verksamheten, samtidigt som Bolaget åter är lönsamt. Under det senaste halvåret har SDS erhållit flertalet större ordrar, där bl.a. ordrarna i Sydafrika och Mongoliet anses ha omfattande potential. Med befintliga distributionsavtal, nuvarande orderbok och återkommande intäkter från support, kan omsättningen öka snabbt framgent. Givet den skalbara affärsmodellen estimeras den ökade omsättningen leda till ett EBIT-resultat om 52 MSEK 2020E. Baserat på en relativvärdering, härleds ett potentiellt värde per aktie om 62 SEK på 2020 års prognos”, skriver Analyst Group i sin senaste analys av SDS.

Läs hela analysen här!

I samband med att SDS presenterade sitt bokslut för 2019 anordnade bolaget även en livesänd pressträff, se nedan.

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta kaarlo.airaxin@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.