Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Publicerad 7 sep 2017

Schroders: Nordkorea största hotet mot världsekonomin

Ekonomin mår mycket bra Världsekonomin ångar på i en näst intill perfekt miljö. Kombinationen tillväxt och inflation är näst intill optimal. Bäst förutsättningar finns på tillväxtmarknaderna, med undantag för Indien. Ett potentiellt hot i form av Nordkorea kan eventuellt förändra bilden snabbt. Det framgår av Schroders senaste strategirapport.

Återhämtningen i den globala ekonomin är intakt samtidigt som inflationen har toppat ur till följd av stabilare energipriser. Det gör att prognosen om en global tillväxt på tre procent för innevarande ligger fast. Samtidigt har inflationsförväntningarna sänkts något till 2,3 procent (2,4). Den här kombinationen gör att Schroders ser väldigt ljust på den närmaste framtiden.

– Aktiviteten i ekonomin är vare sig för svag eller för stark för att påverka inflationen signifikant. Det gör att vi ser ljust på den närmaste framtiden, säger Keith Wade, som är strateg och chefsekonom på Schroders.

Högre tillväxt på tillväxtmarknader
Tillväxtprognosen för USA är oförändrad, medan förväntningarna på eurozonen, Kina och tillväxtmarknader skruvas upp. 
– För 2018 förväntas en viss avmattning i USA, men det vägs upp av en något högre aktivitet i Europa och på tillväxtmarknaderna. Det innebär att vi inte räknar med någon amerikansk räntehöjning förrän i mitten av 2018, säger Keith Wade.

Inte heller i Europa ser Schroders att det kommer att bli några räntehöjningar i närtid. Däremot räknar de med att den Europeiska Centralbanken successivt kommer att minska köpet av obligationer under 2018. I Japan förväntas stimulanserna att pågå ännu längre på grund av att inflationen inte vill ta fart. Det gör att tillgångsköpet från Bank of Japan lär fortsätta under överskådlig tid. 

Nordkorea den stora risken
Men även om de nuvarande ekonomiska förutsättningarna näst intill är perfekta har den politiska risken smugit sig in som en tydlig faktor. Osäkerheten kring Nordkorea kan mycket väl komma att påverka den ekonomiska utvecklingen, då det finns en risk att detta kan utvecklas till ett fullskaligt handelskrig. 

Detta skulle i sin tur kunna leda till stagflation, det vill säga sjunkande tillväxt i kombination med stigande inflation. I ett sådant scenario räknar Schroders med att den globala tillväxten skulle kunna minska till 2,4 procent 2018, samtidigt som inflationen skulle kunna stiga till 2,8 procent.

Bortsett från eventuella effekter av Nordkoreascenarion anser Schroders, med ett tydligt undantag, att de bästa förutsättningarna finns inom tillväxtmarknaderna. Undantaget är Indien, som nyligen genomfört skattehöjningen som direkt kommer att slå mot tillväxten. Detta har dock medfört att den indiska centrabanken genomfört en räntesänkning och förväntas göra ytterligare en senare i år. Trots räntesänkningen har tillväxtprognosen minskat från 7,4 procent till 6,9 procent.

Mer information om Schroders strategirapport hittar du här!

Viktig information
De synpunkter och åsikter som finns här är Schroders, och representerar inte nödvändigtvis synpunkter som uttrycks eller reflekteras i annan kommunikation, strategier eller fonder för Schroders. Detta dokument är endast ämnat för informationsändamål och är inte ämnat som reklammaterial på något sätt. Materialet är inte ämnat som ett erbjudande eller en begäran för inköp eller försäljning av något ekonomiskt instrument. Materialet är inte ämnat för att anskaffa, och ska inte åberopas för, bokföringsråd, lagliga råd eller skatteråd, eller investeringsrekommendationer. Informationen här förmodas vara trovärdig men Schroders garanterar inte dess fullständighet eller riktighet. Inget ansvar kan tas för fel i fakta eller åsikt. Synpunkterna och informationen i dokumentet kan inte åberopas när individuella och/eller strategiska beslut fattas.
Historisk avkastning är ingen pålitlig indikator för framtida avkastning, eftersom såväl värdet på andelarna som intäkterna från dem kan både stiga och falla. Det är inte säkert att investerarna får tillbaka det investerade beloppet.Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta kaarlo.airaxin@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.