Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Kapitalförvaltaren menar att Yanet Yellen använda en liknande retorik som sina företrädare Greenspan och Bernanke.

Publicerad 1 jul 2014

Schroders chefsekonom: Fed fortsätter att trigga marknaden

Federal Reserves ordförande Janet Yellen följer i sina företrädare fotspår genom att ge investerare positiva budskap. Det konstaterar Schroders chefsekonom Keith Wade efter Centralbankens senaste räntebesked.

– Vid räntemötet den 18 juni stod det klart att Federal Reserve fortsätter att behålla sin lugna ton kring utsikterna för den amerikanska ekonomin, konstaterar Keith Wade, chefsekonom inom kapitalförvaltaren Schroders.


Sammantaget uttryckte Federal Reserve en liten oro över risktagandet inom de finansiella marknaderna och de höga marknadsvärderingarna. Ordförande Yanet Yellen lät också meddela att den amerikanska aktiemarknaden befinner sig inom sitt historiska intervall, vilket inte helt oväntat triggade upp marknadens förväntningar. 


– Vi har inte kunnat notera några större förändringar i centralbankens politik. Banken håller fast vid sin nuvarande linje och har genomfört en ytterligare minskning av tillgångsköpen med 10 miljarder dollar, till 35 miljarder dollar per månad, säger Keith Wade.


Han konstaterar att den amerikanska ekonomin nu ser ut att ha återhämtat sig efter ett svagt första kvartal. Centralbanken väntar sig också en tillväxt på omkring 3 procent per kvartal under resten av året, även om dess kommitté, Federal Open Market Committee, har reviderat ner sin centrala prognos kring den totala BNP-tillväxten för året. 

– Federal Reserve verkar ha ett relativt stort förtroende för den 

ekonomiska tillväxten, men är fortfarande försiktig i sina uttalanden kring arbetslösheten. Banken har endast gjort några mindre förändringar i sina prognoser kring sysselsättningen, säger Keith Wade.


Vad det gäller inflationen bedömer Federal Reserve att den betydelsefulla inflations- och prisindikatorn PCE, personal consumption expenditure, förmodligen kommer att ligga någonstans omkring 1,5 och 1,7 procent under året, och mellan 1,5 till 2 procent i slutet av 2015. 


Federal Reserve visar också generellt en liten oro för inflationen, bland annat på grund av arbetsmarknaden som bedöms visa en relativt långsam återhämtning. Arbetslösheten väntas enligt centralbanken ligga omkring 6 procent under året, för att sedan falla till mellan 5, 4 och 5, 7 procent i slutet av 2015. Keith Wade konstaterar emellertid att hans egen uppfattning skiljer sig något från bankens:

– Inom Schroders förväntar vi oss att arbetslösheten kommer vara under 6 procent i slutet av året, för att sedan hamna någonstans omkring 5, 2 procent i slutet av år 2015. Det ligger även i linje med det ökande lönetrycket, konstaterar han. 


Keith Wade tillägger också att det är något märkligt att Federal Reserve verkar vara så pass obekymrade kring inflationen. Han menar att den senaste tidens stigningar i konsumentprisindex med stor sannolikhet kommer leda till stigande siffror i kommande PCE-mätningar.


– Vi efterfrågar en något skarpare ton från centralbanken, men tror inte att vi kommer få uppleva en sådan innan räntemötet i september. Vi kan också konstatera att bankens nya ordförande verkar följa efter i samma anda som sina företrädare. Med generösa löften om likviditet triggar Janet Yellen upp marknaden, avslutar Keith Wade.


 

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta kaarlo.airaxin@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.