Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Från vänster:Fredrik Strömberg, Söderberg & Patners, Stefan Blomé, Fidelity Worldwide Investment, och Paul Dunccombe, Schroders, kommenterar om den svenska kronan är säker eller inte och ger en prognos för hur det kommer gå framöver

Publicerad 31 aug 2012

Så stark är den svenska kronan

Är den svenska kronan en säker valuta eller inte? Investerarbrevets expertpanel ger sin syn på saken.


Fredrik Strömberg, makroanalyschef på pensionsrådgivaren Söderberg & Partners kapitalförvaltning:

– Den svenska kronan stärktes överraskande mycket mot både euron och dollarn i somras. På kort sikt kan den vara en säker hamn, men tittar man flera år framåt i tiden är det osannolikt att den kommer fortsätta att vara en säker valuta. Kronan är en liten och känslig valuta som är alltför beroende av både export och omvärldsfaktorer. Rekordnoteringen kan förklaras med att Sverige har klarat sig bra igenom finanskrisen utan några större problem, statsfinanserna är utmärkta, företagen har gått hyfsat bra och det  faktum att vi står utanför euron. Vår bedömning är att vi har den största rörelsen bakom oss. 

Stefan Blomé, försäljningsansvarig Norden, Fidelity Worldwide Investment:

– När den finansiella krisen startade 2008 föll den svenska kronan med runt 25 procent mot euron. Under de senaste tre åren har vår valuta sakta men säkert återhämtat sig, till stor del på grund av att den svenska styrräntan ligger runt 2 procent, att jämföra med styrräntan för eurozonen som ligger närmre 0 procent. Dock tycker jag att man bör vara försiktig med att kalla en valuta för en säker hamn i de oroliga marknader vi fortfarande befinner oss i. Det vi kan se är en förhållandevis stark svensk ekonomi som attraherat investerare till placeringar i svenska kronor. Sverige är ett exportberoende land, och en stark valuta är inget självändamål för oss. En eventuell räntesänkning skulle i det korta perspektivet försvaga kronan, men kanske leda till en starkare tillväxt i exportindustrin.  

Paul Duncombe, Senior Investment Solutions Manager, Schroders kapitalförvaltning:

– Det verkar onekligen som att investerare som köper svenska kronor och betraktar den som en ”säker hamn”. Vi har sett rapporter som tyder på att centralbankschefer har köpt den svenska valutan som alternativ till euron och dollarn, vilket har förstärkt kapitalflödena. Detta har drivit upp kursen, på den svenska kronan och den australiska dollarn, till en nivå som gör att valutorna kan betraktas som övervärderad. Men så länge som eurokrisen pågår är det troligt att investerare kommer att föredra säkra valutor, vilket talar för en fortsatt stark kurs för den svenska kronan.  


<!-- Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. --><!-- OwaPage =" ASP.webreadyviewbody_aspx" --><!--Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved.-->

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

”Vi är överlägsna konkurrenterna”

Efterfrågad produkt på väg mot marknaden. Det svenska teknikbolaget Flexiwaggon står nu inför det verkliga genombrottet med sin smarta och på många sätt unika järnvägsvagn. Flera internationella samarbeten är etablerade och när den första vagnen snart är klar går försäljningsarbetet in i en mycket intensiv fas. – Vi är överlägsna konkurrenterna, säger Flexiwaggons vd.
MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta katarina.stenborg@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.