Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

"Det var när jag upptäckte att den typ av investmentbolag jag själv skulle vilja investera i inte fanns, som jag beslutade att starta upp ett sådant bolag", säger Jan Cerdervall, medgrundare och huvudägare av Etikinvest.

Publicerad 23 okt 2017

Så kan du investera i onoterade framtidsbolag

Invenstmenbolaget tar in nytt kapital – Många mindre onoterade bolag behöver nytt kapital för att expandera. Men de har svårt att attrahera större investerare, vilket gör att många företag med goda framtidsutsikter är undervärderade. Det är där vi kommer in i bilden.

Det säger Jan Cedervall, medgrundare och huvudägare av investmentbolaget Etikinvest. Bolaget investerar i etiska företag och företag vars verksamheter förbättrar människors levnadsförhållanden. Sju år efter starten går bolaget nu ut till allmänheten för att ta in nytt kapital.– Vi har nu kommit så pass långt att vi ser att vi kan göra betydligt större nytta med mer kapital, säger Jan Cedervall apropå den nyemission som pågår fram till slutet av december.

Etikinvests affärsidé är att aktiefonder och andra institutionella investerare ska investera i Etikinvest, som i sin tur huvudsakligen kommer investera i framtidsbolag utanför börsen. 

– Det var när jag upptäckte att den typ av investmentbolag jag själv skulle vilja investera i inte fanns, som jag beslutade att starta upp ett sådant bolag, säger han. 

Allokera kapital till onoterade bolag
– Det handlar om att hitta de bolag som de större förvaltarna och investerarna inte ser, främst för att de helt enkelt inte tillåts gå in i onoterade bolag, säger Cedervall. 

Han menar att det i dag är många mindre bolag som inte kan växa i tillräcklig omfattning samtidigt som många investerare går miste om de kanske bästa möjligheterna.

 – Det är när företag efter några år är redo att ta nästa steg som bolagsvärderingarna ofta är som mest attraktiva, förklarar Cedervall.Etikinvests egna placeringar har utvecklats väl, vilket tyder på att strategin så här långt varit framgångsrik. Aktievärdet baserat på det underliggande bedömda marknadsvärdet i portföljen har mångdubblats på några år, enligt Cedervall.

Den aktuella emissionen vänder sig främst till privata placerare och till stiftelser. 

– I ett lite lägre perspektiv, när vi blivit noterade, vill vi möjliggöra för aktiefonder och andra större placerare att investera i Etikinvest, säger han och är samtidigt noga med att poängtera att Etikinvest är ett investmentbolag och inte en fond.

Planerad marknadsnotering
Höstens emission, vars mål är att inbringa bolaget upp till 7,5 miljoner kronor, är den första av totalt tre planerade emissioner. Målet är att ta in totalt mellan 60 och 100 miljoner kronor de kommande två åren. Ett viktigt syfte med emissionerna är – förutom att ta in nytt kapital – att bredda ägandet. 

– Vår ambition med den här emissionen är att få in åtminstone 100 nya ägare, säger Cedervall, som menar att detta är viktigt med tanke på den framtida utvecklingen. 

– Vår plan är att marknadsnotera Etikinvest inom två till tre år, säger han.

Vill påverka utvecklingen i ett större perspektiv
Som namnet indikerar så har bolaget också ytterligare ett syfte med verksamheten. 

– Vi investerar bara i etiska företag och företag vars verksamheter förbättrar människors levnadsförhållanden, säger Cedervall, som är fullt medveten om att många nog tycker att det låter pretentiöst.

– Men det handlar om ny teknik som är hållbar och som motverkar klimatförändringen, säger han och påpekar att detta inte på något sätt är begränsade när det gäller om målet med hög avkastning.

– Det är inom miljövänlig och hållbar teknik som vi ser den snabbaste tillväxten.  

Till Etikinvests största portföljföretag hör Solarus Sunpower. Företaget utvecklar solfångare med extra hög verkningsgrad som kan leverera såväl elkraft som varmvatten. Ett annat innehav är Cortus Energy, som utvecklat en metod för framställning av biobaserad syngas.Till Etikinvests större investeringar hör Solarus Sunpower, vars utvecklade solfångare bland annat finns i Sydafrika. 

Läs mer om Etikinvests portföljinnehav här.

– Det är alla företag som ligger i framkant och vars potential både ligger både på det finansiella och det mänskliga planet, säger Cedervall.

Inte en riskfri placering
Eftersom Etikinvest ännu inte är noterat så vill Cedervall poängtera att de som nu investerar i Etikinvest bör vara beredda att åtminstone ligga kvar med sin investering tills att bolaget är noterat, vilket betyder i två till tre år. 

Något som skulle kunna göra Etikinvest till en än mer attraktiv placering för privata placerare är möjligheten att lägga innehav i bolaget i en kapitalförsäkring. Bolaget har fört diskussioner med kapitalförsäkringsföretaget Kaptena, och även om inget konkret är bestämt så kommer diskussionerna att fortsätta.   

– Precis som alla investeringar så är det inte riskfritt att investera i Etikinvest. Men med vår strategi och placeringsfilosofi så ser jag framför mig mycket goda förutsättning till både avkastning och till att vi bidrar till en långsiktigt bättre värld, säger han.   • Emissionen i sammandrag – Etikinvest AB
 •  
 • Teckningsperiod: 22 oktober – 22 december 2017
  Emissionsvolym: maximalt 7,5 miljoner kronor
  Teckningskurs: 3 000 kronor per unit. En unit består av 23 aktier (serie B) för 125 kr/styck, 2 teckningsoptioner (serie A), för 25 kr/styck och 3 teckningsoptioner (serie B) för 25 kr/styck.

  Minsta teckning är 2 unit (6 000 kronor) för nya aktieägare och 1 unit (3 000 kronor) för tidigare aktie- eller teckningsoptionsinnehavare.

  Läs mer mer om Etikinvest och om emissionen här.    

   

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta kaarlo.airaxin@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.