Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Publicerad 3 mar 2019

Så investerar du i i lönsam solkraft

Tar in nytt kapital inför expansion. Investeringarna i solenergi är numera större än investeringarna i både gas, kol och kärnkraft – sammantaget! Nu finns möjligheterna också för privatpersoner att investera i en sektor som växer snabbt, och där de ekonomiska utsikterna framstår som mycket goda.

– Genom att investera i Switchr bidrar man inte bara till omställningen mot mer förnyelsebar energi. Det finns också mycket goda möjligheter att vara med på en riktig tillväxtresa, säger Simon Uldén, som är vd och en av grundarna av Switchr – ett norskregistrerat bolag som tillhandahåller en plattform för investeringar i solenergi. 

Bolaget genomför just nu en finansieringsrunda för att ta in nytt kapital – kapital att använda för en expansion av verksamheten. 

Främst ska bolaget nu fokusera på att öka det egna beståndet av solparker. 

– Vår ambition är att stöpa om finansmarknaden, och framförallt energimarknaden, i grunden, säger Lars Dysterud Hansen, som är medgrundare av Switchr. 

Privata placerare investerar i solenergi 

Switchrs huvudsakliga produkt är en plattform där privata användare kan bli delägare i kommersiella storskaliga solparker. Användarna kan via mobilen i realtid också hela tiden följa investeringsprojektets utveckling, både vad gäller energiproduktion, reducerat utsläpp av koldioxid och genererad avkastning. Investeringen löper med en fast årlig avkastning och har en löptid på 20 år. Därefter får placeraren tillbaka hela investeringsbeloppet, vilket innebär att investeringen mest är att likna vid en form av obligationslån. Under placeringstiden finns också möjligheten att sälja innehavet, varför investeringen inte är låst.

Användarna av plattformen kan via mobilen i realtid också hela tiden följa investeringsprojektets utveckling, både vad gäller energiproduktion, reducerat utsläpp av koldioxid och genererad avkastning.

Hög efterfrågan driver utvecklingen 

Sedan starten 2018 har antalet användare på Switchrs plattform ökat kontinuerligt, för att idag uppgå till omkring 2 000. Privata placerare lockas både av möjligheten att bidra till omställningen till en mer hållbar värld, och av en årlig fast avkastning på 6 procent. Lars Dysterud Hansen vill också betona vikten av att få in så många mindre investerare som möjligt, vilket också är ett uttryckt motiv bakom investeringsplattformen. 

– Det ökar kraften i den nödvändiga omställningen, säger han. 

Köper underpresterande anläggningar 

Affärsidén går ut på att köpa befintliga solpanelsparker, och genom effektiviseringar och uppgraderingar öka elproduktionen. Att Switchr hittills mestadels fokuserat på solprojekt i Italien har sin förklaring. 

– Det finns en stor uppsida i dessa investeringar eftersom tidigare ägare inte har drivit projekten effektivt och därmed inte utnyttjat solparkernas fulla potential. Lägg därtill de många soltimmarna i denna del av världen, säger Simon Uldén. 

De pengar som Switchr tjänar genereras av intäkterna från försäljningen av energin. Det är också dessa intäkter som utgör grunden för avkastningen till användarna av plattformen. 

Bygger nya solparker 

Nu när bolaget går in i en ny fas ligger fokus på byggandet av nya anläggningar på nya marknader.

– Vårt mål har alltid varit att också bygga egna solparker, säger Simon Uldén, som berättar att bolaget planerar att redan i år bygga nya solpaneler för placering i både Italien och Sverige. 

Dessa solparker kommer att ha en effekt på 1-3 MW, och storleksmässigt kommer de att motsvara 1-4 fotbollsplaner. 

– Men vi planerar att under de kommande åren bygga parker i Sverige med en effekt på upp till 30 megawatt, säger Uldén. Som en jämförelse kan nämnas att de tio största solcellsparkerna i Sverige i dag har en sammanlagd effekt på omkring 25 MW. En annan uttalad strategi är att också bolaget Switchr ska bli delägare i fler solprojekt. 

– De som deltar i den här finansieringsrundan kommer därmed att bli delägare i ett bolag som vid sidan av att tillhandahålla plattformen för investeringar i solenergi också själv är delägare i många projekt, förklarar Uldén. 

För diskussioner med större investerare 

Den nu pågående kapitalanskaffningen vänder sig i första hand till privata placerare, men bolaget för även diskussioner med ett par större investerare, som, om en affär blir verklighet, kommer att gå in med större belopp i bolaget. 

– Förhoppningen är att det ska ske senare i år, och kommer i så fall betyda mycket för bolagets utveckling, säger Uldén, som poängterar att målet är att Switchr ska bli en betydelsefull aktör på marknaden för solenergi. I ett längre perspektiv, 2–5 år, är det fullt möjligt med en försäljning av hela verksamheten. 

– Det är inget vi jobbar aktivt för just nu, men på sikt är det ett naturligt steg för den här typen av bolag, säger Uldén.

Läs mer om Switchr här.

Klicka här om du är intresserad av att investera.

Se Simon Uldén presentera bolaget på en investerarträff

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta kaarlo.airaxin@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.