Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Publicerad 30 mar 2017

Så investerar du i fastigheter i Latinamerika

Panamas fastighetssektor växer snabbt Bland världens tillväxtländer är Panama en doldis. Men tillväxten är bland den högsta i världen och landet är politiskt stabilt. Fastighetsmarknaden utvecklas väl, vilket det svenska bolaget Tectona tagit fasta på som förbereder en notering på NGM.

– Få vet om det, men sedan 1999 har Panamas ekonomi haft bland den högsta tillväxten i världen, berättar Johan Skålén, vd för Tectona som investerar i hyresfastigheter i Panama. 

Panamas ekonomi växer i bra tempo
Det var 1999 som Panama övertog Panamakanalen från USA och sedan dess har tillväxten snittat på 8 procent per år. I fjol stod den nya, betydligt bredare, Panamakanalen färdig. Exportkreditnämnden (EKN) publicerar riskanalyser över olika länder. När det gäller Panama får landet riskbetyget tre på en sjugradig skala. 

– Panama kan på sätt och vis ses som en delstat till USA. Landets valuta är den amerikanska dollarn och man har ingen egen centralbank samtidigt som USA:s inflytande är stort, berättar Johan Skålén. 

– Äganderätten fungerar mycket bra vilket innebär att vi som utlänningar både kan göra affärer och äga till exempel fastigheter, fortsätter han. 

Ökad efterfrågan på mindre lägenheter 
Tectona investerar sedan 2014 i fastigheter för uthyrning i landets huvudstad Panama city. Tectonas genomsnittliga hyresintäkt ligger på 1420 kronor per kvadratmeter och år. Enligt en rapport från Hyresgästföreningen  från 215 är den så kallade normhyran för förstahandskontrakt i Stockholm 1351 kronor per kvadratmeter/ år. 

– Vi får hyresintäkter på 12 procent av investerat kapital. Dessutom stiger fastighetspriserna kontinuerligt, berättar Johan Skålén. 

Precis som på många andra håll i världen har vuxna barn bott tillsammans med mor- och farföräldrar i stora lägenheter. Men förändringens vindar blåser i Panama. Allt fler par vill bo tillsammans utan resten av släkten, men det råder brist på mindre lägenheter. 

– Vi förvärvar fastigheter med stora lägenheter och bygger om dem till mindre. Innan vi investerar säkerställer vi att det inte finns några som helst juridiska oklarheter, berättar Johan Skålén. 

Lönsamt bolag som ska noteras
Dessutom lockar Panamas starka arbetsmarknad en flod av gästarbetare till landet som också behöver bostäder. Tectona äger fastigheter till ett bokfört värde om cirka 2,5 miljoner dollar och bolaget gjorde en vinst på 2,5 miljoner kronor 2016. 

Den pågående nyemissionen har teckningsperiod fram till 24 april och är på 7,75 miljoner kronor. Tectona planerar även att notera sig på NGM Nordic MTF senare i år. I dag har bolaget cirka 140 aktieägare och för att noteras på NGM krävs 300. 

– Med kapitalet från emissionen ska vi växla upp verksamheten. Som aktieägare i Tectona kan man ta del av Panamas starka tillväxt, säger Johan Skålén.


  • Fakta: Tectonas nyemission

  • • Emissionskurs: 3,1 kronor per aktie
  • • Minsta teckning: 2000 stycken aktier motsvarande 6 200 kronor
  • • Teckningstid: 20 mars – 24 april 2017
  • • Volym: Max 2 500 000 stycken aktier
  • • För memorandum, teaser, teckningssedel, klicka här

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta katarina.stenborg@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.