Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Hållbarhet är en grundbult i vår förvaltning, säger Emelie Aulik, ränteförvaltare på Danske Invest.

Publicerad 26 sep 2017

Så investerar du hållbart i räntor

Ränteförvaltningen som gör skillnad Emelie Aulik är ränteförvaltare på Danske Invest. När hon blickar framåt ser hon högre räntor i takt med att centralbanker minskar sina penningpolitiska stimulanser. Hon tror också att hållbarhet kommer att spela en viktigare roll framöver och lyfter fram en fond som tagit hållbarhet ett steg längre.

Finanskrisen 2008 innebar att centralbanker sänkte räntorna och att mängder av kapital pumpades ut i det globala finansiella systemet. Marknadsräntorna föll till låga nivåer och har sedan med vissa avbrott fortsatt ytterligare ned under åren efter finanskrisen, vilket har lett till att långa räntefonder har levererat mycket hög avkastning. 

– En viktig förklaring till den höga avkastningen har varit det samband som säger att marknadsvärdet på obligationer stiger när räntorna faller, berättar Emelie Aulik. 

Räntorna ska mot mer normala nivåer 
På senare år har fokus legat på när räntorna ska stiga till mer ”normala” nivåer. När Trump vann presidentvalet steg räntorna, inte bara i USA utan även på andra håll. Men därefter har utvecklingen varit hackig. 

– Vi tror att räntorna kommer att stiga och vi har positionerat vår långa räntefond för det, berättar Emelie Aulik. 

Enligt Emelie Aulik talar flera faktorer för högre räntor, bland annat låg arbetslöshet och god ekonomisk tillväxt. Dagens låga inflationen gör emellertid att centralbanker intar en avvaktande inställning och inte genomför några kraftiga höjningar av räntan. 

Kinnevik, Assa ABLOY och Balder 
Emelie Aulik förvaltar en kort räntefond som placerar i företagsobligationer med högt kreditbetyg, så kallad investment grade. 

– För den som endast är villig att ta lite risk, och letar alternativ för till exempel kontosparande, är denna fond ett alternativ att titta närmare på. Vi förvaltar fonden konservativt och håller risken på en låg nivå, berättar hon. 

Obligationer utgivna av stabila bolag som Kinnevik, Assa Abloy och Balder är exempel på placeringar. 

Talar på Investerarbrevet Live i slutet av oktober
På Investerarbrevet Live i slutet av oktober kommer Emelie Aulik att prata räntor, makroläget och – inte minst – hållbarhet. 

– Hållbarhet är en grundbult i vår förvaltning. En fond som jag definitivt kommer att berätta om är vår nya hållbara obligationsfond, berättar hon

Fonden heter Danske Invest European Corporate Sustainable Bond och har tagit hållbarhet till en ny nivå. Här arbetar förvaltarna aktivt med att investera i obligationer från företag som inom sin sektor utmärker sig som de bästa ur ett hållbarhetsperspektiv. Med andra ord kommer Emelie Aulik att berätta om hur hon och hennes kollegor fattar investeringsbeslut, hur det är att arbeta som förvaltare och även de viktiga frågorna om hur de som ränteförvaltare integrerar hållbarhetsarbetet i den dagliga förvaltningen. 


Riskinformation:
Kom ihåg att investeringar i aktier alltid är förenat med risk och att du i värsta fall kan förlora hela ditt investerade kapital. Konsultera alltid en rådgivare innan du gör en investering, och ta reda på om en viss investering passar din investeringsprofil. PÅ Danske Invests hemsida finns faktablad och informationsbroschyr. 

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta kaarlo.airaxin@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.