Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

"För den långsiktiga investeraren är dagens värderingar ett bra tillfälle att investera", säger Stefan Grünwald.

Publicerad 1 dec 2016

Så hittar du rätt tillväxtmarknads-obligationer

Obligationerna som ger avkastning Fonder som placerar i tillväxtmarknadsobligationer har gått starkt i år. Trumps seger innebar dock ett hack i kurvan. Stefan Grünwald på den österrikiska kapitalförvaltaren Raiffeisen berättar om var möjligheterna finns, vilka marknader som ska undvikas och vilken avkastning man kan förvänta sig.

Låga – eller till och med negativa – räntor på obligationsmarknaden i västvärldens industriländer har lett till en ökad jakt på avkastning. På de traditionella jaktmarkerna har investerare antingen ökat ränte- eller ränterisken; eller både och. Men samtidigt har obligationer från tillväxtmarknader framstått som ett nytt alternativ, som i dag ger i genomsnitt nästan 7 procent i ränta. 

Brexit en vitamininjektion
Tillväxtmarknadsobligationer har utvecklats starkt i år. Till och med Brexit blev en vitamininjektion som medförde stigande kurser. Men när den av många fruktade protektionistiska kandidaten Donald Trump tog hem segern i det amerikanska presidentvalet vände kurserna nedåt i spåren av stigande långräntor. 

– Hur den tioåriga amerikanska räntan utvecklas och hur Fed kommer att agera utgör de viktigaste faktorerna som påverkar obligationer från tillväxtländer, slår Stefan Grünwald fast. 

Han är fondförvaltare på Raiffeisen Capital Management och ansvarig för kapitalförvaltarens obligationsprodukter inom tillväxtmarknader. 

Expansiv finanspolitik borgar för högre räntor
Donald Trumps vallöften innebär att landet kommer att få en expansiv finanspolitik, vilket i sin tur väntas driva på inflationen med högre räntor som följd. I Stefan Grünwalds basscenario kommer den tioåriga amerikanska räntan att öka till 2,5 procent. Avkastningen – yielden – ligger i dag på 6,9 procent. 

– Givet att räntan stiger till 2,5 procent så förväntas våra två tillväxtmarknadsfonder avkasta 2,5 respektive 4,3 procent, fortsätter Stefan Grünwald. 

Bra investeringsmöjligheter 
Den ena fonden, Raiffeisen Emerging Markets Local Bonds, använder sig inte av valutasäkring och det är den fonden som förväntas gå bäst. Bakgrunden är att valutor från tillväxtländer i genomsnitt redan har sjunkit i värde med omkring 40 procent mot USA-dollarn: 

– Valutor kommer alltid att fluktuera. Men vi tror inte att de kommer att falla avsevärt i värde mot dollarn. Dessutom ser läget för många tillväxtländer stabilt ut och för den långsiktiga investeraren är dagens värderingar ett bra tillfälle att investera, säger Stefan Grünwald. 

Indonesien, Ryssland och Brasilien
Exempelvis har osäkerheten om Kinas tillväxt avtagit. Den väntas uppgå till försvarliga 6,5 procent. Dessutom stiger priserna på flera råvaror och även Brasilien visar tecken på att stabiliseras. Men det gäller att vara selektiv, enligt Stefan Grünwald

– För fem år sedan kunde man investera brett. Men den strategin lämpar sig inte framöver eftersom skillnaderna mellan olika emittenter har ökat kraftigt. Nu gäller det att vara selektiv för att kunna generera avkastning, inskärper han. 

Indonesien, Ryssland och Brasilien är alla exempel på länder som har goda förutsättningar och som Stefan Grünwalds båda fonder därför är överviktade mot. Däremot har fonderna inget innehav alls i till exempel Rumänen och Sydafrika, som också ingår i index. 

Stabila valutor och god tillväxt borgar för inflöde
Ytterligare en faktor som kan driva på utvecklingen är om – eller snarare när – ett större antal stora internationella investerare i högre grad börjar investera i obligationer från tillväxtmarknader. Många har nämligen varit försiktigt inställda till tillväxtmarknader de senaste åren. Men stabilare valutor och god ekonomisk tillväxt kan bidra till ökat inflöde, förutspår Stefan Grünwald.  


Fakta: Läs mer om Raiffeisens båda fonder här: 


Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta katarina.stenborg@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.