Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Publicerad 4 feb 2015

Så hittar du investeringsmöjligheter i Kina

Sett till helåret 2014 expanderade den kinesiska ekonomin med 7,4 procent, vilket var lägre än regeringens mål på 7,5 procent. Under 2015 finns risken att landets ekonomiska tillväxt avtar. Men trots det erbjuder den kinesiska aktiemarknaden på intressanta placeringsmöjligheter. Det anser Schroders chef för Greater China Equities, Louisa Lo.

Trots att den kinesiska regeringen har stimulerat landets ekonomi nådde fjolårets tillväxt inte riktigt fram till målet på 7,5 procent. Under fjolårets fjärde kvartal växte BNP med 1,5 procent, vilket var en minskning med 0,4 procentenheter jämfört med fjärde kvartalet 2013. 


– Den ekonomiska tillväxten gynnades av kreditlättnader och av ökade infrastrukturinvesteringar. Men trots det missades tillväxtmålet. Det verkar som om den kinesiska regeringen har blivit försiktigare med att implementera stimulansåtgärder än tidigare. Troligen beror det på att regeringen inte vill bidra till att öka obalanser och instabilitet, säger Craig Botham, tillväxtmarknadsanalytiker på Schroders.  


Enligt Craig Botham var utvecklingen för ekonomiska indikatorer blandad under fjärde kvartalet. Industriproduktionen steg med 7,9 procent, vilket var över förväntan. Försäljningen inom detaljhandeln kom dock ut lägre än förväntat. Investeringarna föll ut i linje med förväntningarna och ökade med 15,7 procent i årstakt, vilket bland annat berodde på omfattande infrastrukturinvesteringar. 


Försäljningar av fastigheter fortsatte att minska, men i en lägre takt än tidigare. 


– Den utvecklingen var förväntad och beror på att de penningpolitiska stimulanserna från Kinas centralbank inte har varit tillräckliga för att blåsa liv i fastighetssektorn. Den senaste tidens betalningsinställelser bland fastighetsutvecklare visar på de problem som sektorn står inför. Det verkar som om regeringen kommer att låta den privata sektorn drabbas ännu ett tag, säger Craig Botham. 


När Craig Botham blickar framåt tror han att landets ekonomiska tillväxt kommer att falla något under årets första kvartal. Att Kinas skuggbankssektor expanderade under december är en anledning till att den kinesiska regeringen är försiktig med ekonomiska stimulanspaket, anser han. 


Politiska reformer och nya investeringsmöjligheter 

Schroders chef för Greater China Equities, Louisa Lo, anser att den kinesiska aktiemarknaden erbjuder en rad investeringsmöjligheter. Men det gäller att vara selektiv.


– Det är viktigt att analysera varje företag för sig och inte investera brett efter teman eller i hela sektorer, säger Louisa Lo.


Företag inom den ”nya ekonomin”, till exempel spel- och e-handelsföretag och medieföretag, gör goda vinster. 


– När jag tittar in i 2015 tror jag på att hitta möjligheter i företag inom försäkrings- och konsumtionsbranschen, samt inom internet och tjänstesektorn. Här finns bolag som gynnas av att Kina försöker övergå till en konsumtionsledd ekonomi. Jag tror också att statens politik kommer att gynna bolag inom hälsovård, företag som arbetar med att skydda miljön och bolag som sysslar med ren energi, säger Louisa Lo.


Stora infrastruktursatsningar i såväl Kina som utomlands öppnar upp för intressanta placeringsmöjligheter. 


– Även framöver är vi positiva till bolag som tillverkar utrustning till järnvägsutrustning. Vi ser också möjligheter för andra bolag med anknytning till infrastruktursektorn, säger Louisa Lo. 


  • Läs analyserna från Schroders

  • Marknadskommentarerna i sin helhet hittar du på SchrodersTalkingPoint här och här.

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta katarina.stenborg@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.