Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Magnus Wikner, chef för Special Clients på Söderberg & Partners.

Publicerad 1 sep 2015

Så får du provisionsfri rådgivning

Inom kapitalförvaltning är det vanligt med rabatter och provisioner. Med provisionsfri rådgivning får kunderna hela provisionen. Men den största fördelen med provisionsfri rådgivning är att risken för intressekonflikter undanröjs, vilket ökar sannolikheten för att placerarna får rätt rådgivning.

Vissa aktörer tar ett mycket lågt öppet arvode för att bistå en kund inom Private banking. Men det finns alltid fler intäktskällor. Tabellen intill visar de faktiska kostnaderna för en Private banking-kund hos en traditionell kapitalförvaltare. 


Förvaltningsavgiften, det vill säga det arvode som banken säger sig ta ut för att hjälpa kunden med Private banking-tjänster brukar ligga i spannet 0,2 till 1 procent. Därtill finns alltid andra intäktskällor som courtage och transaktionsavgifter. Dessa summerar till mellan 0,15 och 0,5 procent i kostnad av kundens förvaltade kapital. Dessutom betalar kunder förvaltningsavgifter för fonder och investeringsprodukter, avgifter som ofta ligger mellan 0,6 och 2 procent.


– Summan av alla avgifter leder till en verklig avgift på mellan 0,95 och i

extremfallen ända upp till 3,5 procent. Det är denna avgift som är relevant för kunden att ta ställning till som en parameter av flera när hon utvärderar ett erbjudande, säger Magnus Wikner, chef för Söderberg & Partners Private banking-segment Special Clients.


I den traditionella betalningsmodellen, som beskrivs ovan, får den finansiella rådgivaren merparten av sina intäkter givet att kunden ligger investerad i sparprodukter som fonder. 


– I den traditionella betalningsmodellen minskar företagets intäkter med upp till 60 procent om kunden inte är investerad i aktiefonder eller andra produkter. Det är en mycket stor summa. Risken finns att kunden får en för hög risknivå på sitt sparande genom detta, säger Magnus Wikner.


Precis som fallet är för andra rådgivare får Söderberg & Partners rabatt när deras kunder väljer till exempel fonder från ett externt fondbolag. I den traditionella betalningsmodellen behåller företaget dessa återbetalningar.


– I vår modell, som vi kallar Fair deal, går dessa rabatter oavkortat till spararna. Vi är en stor aktör och vi har förhandlat till oss bra rabatter. Istället tar vi en helt transparent förvaltningsavgift, säger Magnus Wikner.


Enligt Magnus Wikner är den stora poängen med Fair deal inte lägre kostnader. 


– Den stora vinsten för våra kunder är att vi alltid väljer de sparprodukter som vi tror kommer att vara bäst för våra kunder. Det beror i sin tur på tre faktorer. För det första behöver vi inte ta hänsyn till egna produkter och därmed undviker vi intressekonflikter.


– För det andra tjänar vi inte mer pengar beroende på vilka produkter vi rekommenderar eftersom provisionerna går till våra kunder. Vi rekommenderar de produkter som vi tror kommer att gå bäst.


– För det tredje tjänar vi inte mer pengar genom att vara investerad i aktiefonder eller produkter med hög marknadsrisk. Detta ger oss förutsättningar att skydda våra kunders kapital betydligt bättre i en fallande marknad, avslutar Magnus Wikner.
Tabellen visar de faktiska kostnaderna för en private banking-kund med diskretionär förvaltning hos en traditionell kapitalförvaltare samt Söderberg & Partners avgiftsstruktur, Fair deal. Det är den totala kostnaden som är relevant för kunden att ta ställning till. Källa: Söderberg & Partners


Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

”Vi är överlägsna konkurrenterna”

Efterfrågad produkt på väg mot marknaden. Det svenska teknikbolaget Flexiwaggon står nu inför det verkliga genombrottet med sin smarta och på många sätt unika järnvägsvagn. Flera internationella samarbeten är etablerade och när den första vagnen snart är klar går försäljningsarbetet in i en mycket intensiv fas. – Vi är överlägsna konkurrenterna, säger Flexiwaggons vd.
MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta katarina.stenborg@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.