Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

En ökad andel vind- och solenergi kommer att påverka belastningen på elnäten, inte minst genom att energiflödena blir ojämnare. Det kan vi lösa, säger Pumped Hydros vd Otto Werneskog.

Publicerad 31 okt 2018

Så blir du en vinnare på hållbar energi

Så lagras grön energi Omställningen till förnybar energi pågår för fullt. Två viktiga nötter att knäcka är hur man storskaligt lagrar grön energi och hur de ojämnare energiflödena från vind- och solenergi ska hanteras. Miljöteknikföretaget Pumped Hydro har lösningen.

– Med min erfarenhet av stora projekt inom energisektorn vet jag att pusselbiten som saknas i energisektorn just nu är storskalig lagring av energi. Just det kan vi lösa med nya tekniker inom pumpkraft, säger Otto Werneskog, VD på Pumped Hydro Storage.


Sverige har som mål att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer, vilket betyder inga nettoutsläpp av växthusgaser senast år 2050. För att uppnå detta kommer det krävas fortsatt utbyggnad av den förnybara elproduktionen.


Nya utmaningar med ojämn produktion
Men omställningen till en mer hållbar energiproduktion medför nya typer av utmaningar. En ökad andel vind- och solenergi kommer att påverka belastningen på elnäten, inte minst genom att energiflödena blir ojämnare. Om det inte blåser eller är mulet minskar produktionen från dessa energikällor. Den energi måste då komma från andra källor. Om förhållandena är de motsatta måste produktionen från andra källor minska.

Till skillnad mot sol och vind kan vi styra produktionen av vattenkraft. Det gör att det idag är det enda förnyelsebara energialternativet som går att lagra storskaligt, säger Pumped Hydros vd Otto Werneskog.


Pumped Hydro har utvecklat en ny teknik för att resurseffektivt lagra energi med pumpkraftverk då det finns ett överskott, för att senare kunna utnyttja energin när behovet är större eller när det uppstår en bristsituation. Lösningarna innehåller såväl tekniker för förnybar energilagring som IT-system baserade på Artificiell Intelligens (AI) för optimering av hur den tillgängliga energin ska utnyttjas på bästa sätt.


– Det handlar dels om att effektivisera produktionen av vattenkraften, men även om att se till att det blir en konstant balans mellan produktion och konsumtion, säger Werneskog och tillägger att det är inte bara är området kring energilagring som är en stark framtidsbransch.

– För att lösa energiomställningen, som är nyckeln till framgång för bolaget, krävs mer än bara teknik. Skillnaden för att lyckas eller inte är människorna bakom bolaget. Därför är jag tacksam för både min styrelses unika kompetens och ledningsgruppens erfarenhet att koordinera stora energiprojekt. Det kommer vara viktiga pusselbitar för att vi ska lyckas nå våra mål , säger han.

Minimal miljöpåverkan
Pumped Hydros långsiktiga mål är att vara med och projektera pumpkraftanläggningar och göra det med en minimal miljöpåverkan. Otto Werneskog menar att dessa anläggningar med fördel kan byggas i uttjänta gruvanläggningar. Det ger väldigt lite påverkan på miljön samtidigt som de kan vara perfekta för att lagra stora mängder vatten.


– Just nu har vi identifierat drygt 50 platser i Centraleuropa som är mycket bra.  Vi ska banta ned det till 5-10 projekt innan vi på allvar påbörjar det arbetet, säger han.


AI optimerar elnäten
Att färdigställa pumpkraftverk är dock en ganska tidskrävande process. Därför kommer Pumped Hydros unika IT-plattform Hydro optimizer system, där AI utnyttjas för optimering elnätet, att utnyttjas för att erbjuda mjukvarutjänster till energibolag som behöver optimering och uppgradering av befintliga pump- och vattenkraftverk.


I kontakten med svenska energibolag har det framkommit att en stor anledning till deras intresse för optimeringstjänster och smarta elnät beror på att vattenkraftens reglerkraft verkar vara på väg att bli fullt utnyttjad.


Pumped Hydro är onoterat och har hittills finansierats av grundarna. Nu pågår en finansieringsrunda där bolaget tar in 4 miljoner kronor. Kapitalet ska användas till att fortsätta att bygga organisationen och även till att utreda lämpliga platser för installationer av pumpkraftverk. Dessutom ska kapitalet användas för att vidareutveckla tekniken för AI-baserad optimering och projektering av pumpkraftverk.


Samarbete med energibolag
Företaget driver just nu projekt mot två energibolag på den svenska marknaden. Målet är att visa på att optimering, utan andra investeringar, ökar den möjliga mängden energi i näten med ytterligare minst 10 procent.


– För närvarande jobbar vi med att samla in och utvärdera data från en av Sveriges ledande kraftproducenter. Målet är att inom kort kunna licensiera ut vårt system till aktörer och därigenom kunna få ett stabilt kassaflöde, säger Werneskog. Han tillägger att ambitionen är att Pumped Hydro ska noteras på First North Nasdaq inom 4 år med ett börsvärde om minst 500 miljoner kronor och då vara ett bland andra svenska miljöteknik bolag såsom till exempel Minesto och Climeon.

I syfte att stärka kompetensen kring bolaget planerar Pumped Hydro Storage att flytta sin verksamhet och utveckling till KTH-området i Stockholm.


– Vi har redan bra kompetens i bolaget, men vi anser att vi kan utvecklas bättre om vi sitter tillsammans med forskare och andra som kan tillföra bolaget specialistkunnande, avslutar Otto Werneskog.

Läs mer om Pumped Hydro på Forskarbladet.

FAKTA OM HYDRO STORAGE 

Pumped Hydro Storage befinner sig i en kraftig expansionsfas och den 14 december stänger bolaget sin investeringsrunda till en utvald krets av investerare. Genom att fylla i formuläret nedan kan du komma i kontakt med bolaget och på så sätt erhålla mer information. På www.pumpedhydro.se kan du läsa mer om bolaget.

Anmäl dig nedan för att ta del av framtida information om Pumped Hydro

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

Svenskt bolag kan öka effektiviteten inom sjukvården

Intensifierar exportsatsningen. Långa väntetider inom vården är ett stort problem i de flesta länder globalt. Svenska Acarix har utvecklat ett diagnostiskt hjälpmedel som skulle kunna effektivisera diagnostiseringar och uteslutning av stabila kranskärlssjukdomar. Därigenom möjliggörs kortare väntetider och potentiellt betydligt lägre kostnader för patienthanteringen.
MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta noel.larsson@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.