Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

"Den genomförda intäktssimuleringen visade att vår teknik är ekonomiskt lönsam", säger Otto Werneskog, vd för Pumped Hydro Storage

Publicerad 3 jun 2019

Revolutionerar tekniken för energilagring

Kommersialisering rycker allt närmare Med en förstärkt kassa går nu miljöteknikbolaget Pumped Hydro Storage vidare enligt uppsatt utvecklingsplan. Efter framgångsrika simuleringar på intäktssidan väntar ett pilotprojekt där bolagets teknik ska testas i verklig miljö.

– Vi hade nyss bolagsstämma och investerarna visade stort intresse att vara med på vår resa, säger Otto Werneskog, vd på Pumped Hydro Storage.

– Det visar att de tror på projektet, fortsätter han, och förklarar det stora intresset med att bolaget av många anses ligga helt rätt när elproduktionen i både Sverige och andra länder ska moderniseras och bli mer förnybar.

Pumped Hydro Storage har utvecklat en teknik för att lagra energi som bygger på vattenkraftsteknik. Det handlar om att skapa en balans mellan produktion och konsumtion av elektricitet. Energin lagras under jord i nedlagda gruvor, där det finns utrymme och där höjdskillnader mellan reservoarer utnyttjas med minimal miljöpåverkan. Tekniken kompletteras med egenutvecklad mjukvara med syfte att optimera intäkterna.

Läs mer om tekniken

Det var i vintras som bolaget tog in 4 miljoner kronor i en nyemission, vilket gjorde att arbetet gick in i men mer intensiv fas.

– Vi har rekryterat personal med rätt kompetens och vi har ett nytt företagskontor i Stockholm, berättar Werneskog, som tillägger att det förmodligen viktigaste steget i utvecklingen var den simulering på intäktssidan som bolaget gjorde tidigare i år.

– Den visade att vår teknik också är ekonomiskt lönsam, menar han.

Marknadspotentialen bedöms som mycket stor, inte minst utomlands. I en förstudie har över 200 000 gruvor i USA identifieras där Pumped Hydro Storage kan vara lämplig. I Europa finns stora möjligheter i länder som kommit långt i omställning till förnyelsebart. Här märks bland annat Tyskland och Storbritannien.

Läs mer om bolaget och emissionen
 

Planerna inför det pilotprojekt, som ska påbörjas under nästa år, börjar nu ta en allt fastare form. Det handlar om att bygga en anläggning under jord, och bolaget har tre olika alternativ när det gäller val av plats, det vill säga val av gruva för anläggningen.

– Det handlar om nedlagda gruvor i Sverige, Åland och Finland, och vi håller just nu på att utvärdera de olika alternativen, säger Werneskog.   

Innan pilotprojektet kommer igång kommer Pumped Hydro att göra ytterligare en finansieringsrunda kommande höst.

– Vi ska ta in nytt kapital både för att kunna bygga ut organisationen och för att finansiera pilotprojektet, säger Werneskog, som menar att ytterligare ett skäl är att öka antalet ägare inför bolagets marknadsnotering, som förväntas ske inom ett par år. 

                 

Vill du ha information om kommande erbjudanden från Pumped Hydro, fyll i din e-post i nedanstående formulär

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta kaarlo.airaxin@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.