Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Lundabaserade Respiratorius är lite av en doldis bland biotechbolagen. Många menar nu att den intressanta projektportföljen kan skapa stora möjligheter för investerare.

Publicerad 4 feb 2015

Respiratorius – spännande projektportfölj och attraktiv värdering

Lundabaserade Respiratorius kan enligt många bli nästa stora kursvinnare bland biotechbolagen. Bolaget har trots flera positiva nyheter kring läkemedelskandidaten för behandling av cancer inte riktigt fått den uppmärksamhet det förtjänar. Aktien är intressant värderad och kan enligt experterna vara väl värd att hålla ögonen på framöver.

Respiratorius AB (publ) grundades 1999 av entreprenören Christer Fåhræus med ett tydligt fokus kring att utveckla effektiva behandlingar för svår astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Företaget har sedan dess valt att bredda projektportföljen till att även omfatta en mycket intressant läkemedelskandidat för behandling av cancerformen Diffus Storcellig B-cellslymfom.


– I början av 2012 tog ledningen ett viktigt strategiskt beslut genom att förvärva bolaget Valcuria. I samband med det valde man också att byta inriktning till att primärt fokusera på utvecklingen av läkemedelskandidaten VAL-001 för behandling av cancer, berättar Johan Drott, som är vd för Respiratorius.


Läkemedelskandidat med stor potential och begränsad risk 

Respiratorius läkemedelskandidat för behandling av cancer befinner sig just nu i en pågående fas IIa-studie och är intressant för investerare av flera anledningar. En av dessa är att kandidaten baseras på två redan existerade läkemedel, vilket väsentligt sänker riskerna i projektet.


– Läkemedelsprojekt är ofta förenade med stora risker och det finns därför flera fördelar med att kandidaten bygger på två välkända läkemedel. Det innebär att de flesta biverkningarna är kända samt att komponenterna testats på marknaden i över ett decennium, säger Johan Drott.


Bakom projektet, VAL-001, står Kristina Drott som är både onkolog och forskare. Det var i sitt dagliga möte med patientgruppen som hon uppmärksammade behoven och genom framstående forskning kombinerat med en kvalificerad gissning identifierat läkemedlen. Resultatet blev ett helt nytt användningsområde.


– Det ger en trygghet att projektet redan tidigt är utvecklat i nära samarbete med klinik. Kristina känner väl till patientgruppen vars medianålder är 65 år och dess speciella behov. Målet är att det färdiga läkemedlet ska kunna tas på ett enkelt sätt, gärna i tablettform, några dagar före kemoterapin för att nå ökad effekt, förklarar Johan Drott.


Goda möjligheter att nå marknadsexklusivitet i Europa och USA

Det medicinska behovet för Diffus Storcellig B-cellslymfom uppgår till cirka 60 000 patienter om året i Europa och USA. I svenska mått innebär det att cirka 500 patienter diagnostiseras med sjukdomen varje år. Det relativt begränsade antalet innebär i sin tur att läkemedelskandidaten har förutsättningar att nå särläkemedelsstatus.


– Särläkemedelsstatus ger förutom skattereduktioner och andra lättnader, marknadsexklusivitet i USA och Europa under sju respektive tio år. Vi har också en patentansökan i nationell fas och ser även goda förutsättningar att utöka skyddet via det inledda formuleringsarbetet, säger Johan Drott.


Han konstaterar att den pågående fas IIa-studien väntas vara avslutad redan under mitten av året och att undersökningarna kring effekterna därefter kommer fortgå. Vetenskapliga studier från fas I-studien är under bearbetning och kommer att presenteras inom kort. Respiratorius kan eventuellt komma att utlicensiera kandidaten och indikationer talar för att VAL-001 ger effekter också inom bredare indikationer så som blodcancer och solida tumörer.


Stora framsteg inom den övriga projektportföljen

Parallellt med utvecklingen inom VAL-001 fortgår också framstegen inom företagets övriga projekt. Respiratorius driver bland annat ett framgångsrikt projekt inom så kallad PET-kamera för kardiovaskulär diagnostik. Lite förenklat innebär det att forskarna identifierat en biomarkör med förmåga att avbilda hjärtvävnaden på ett säkert och effektivt sätt.


– Hjärt- och kärlsjukdomar ligger bakom en majoritet av dödsfallen i Sverige, vilket skapar en stor efterfrågan kring att tidigt upptäcka bakomliggande orsaker. Vår biomarkör binder specifikt till hjärtvävnanden och innebär bilder med mycket hög upplösning. Vi har tillsammans med bolaget Genovis genomfört och avslutat en utvärdering inför ett framtida förvärv och är mycket nöjda med resultaten. Substanserna fungerade mycket väl i samtliga undersökningar, berättar Johan Drott.   


Han konstaterar också att bolagets projekt inom KOL och astma går framåt. Respiratorius lyckades redan i början av 2000-talet identifiera substanser med en överlägsen förmåga att relaxera de små luftvägarna, och har sedan dess sökt efter en samarbetspartner med målet att fortsätta läkemedelsutvecklingen. Nyligen lyckades bolaget också teckna licens- och utvecklingsavtal med Indiens största privatägda läkemedelsbolag, Cadila Pharmaceuticals Ltd.


– Cadila Pharmaceuticals är precis den typ av samarbetspartner som vi varit ute efter. Överenskommelsen innebär att bolaget bekostar hela läkemedelsutvecklingen mot att de får rättigheter till försäljning och marknadsföring i Mellanöstern, Asien och Afrika. Vi behåller samtidigt alla rättigheter i Europa, Kina, USA och Japan, vilket är mycket fördelaktigt, säger Johan Drott.


  • Om Respiratorus

  • Respiratorius AB ( publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna cancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Dessutom innehåller projektportföljen ett projekt för förbättrad diagnostisering av hjärt-kärlsjukdomar (biomarkör för PET-kamera).
    Mer information hittar du på respiratorius.com

  •  Ta del av RedEyes analyser:
    Väntans tider är goda tider
  • Lättare luft att andas

  • Följ aktiekursen på AktieTorget
Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

”Vi är överlägsna konkurrenterna”

Efterfrågad produkt på väg mot marknaden. Det svenska teknikbolaget Flexiwaggon står nu inför det verkliga genombrottet med sin smarta och på många sätt unika järnvägsvagn. Flera internationella samarbeten är etablerade och när den första vagnen snart är klar går försäljningsarbetet in i en mycket intensiv fas. – Vi är överlägsna konkurrenterna, säger Flexiwaggons vd.
MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta katarina.stenborg@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.