Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

"Vårt mål är att skriva under ett licensavtal och det kommer troligen att göra inom 18 månader", säger Redwood Pharmas vd Martin Vidaeus.

Publicerad 1 jun 2017

Redwood Pharma – Fallande aktiekurs, lovande framtid

Läkemedel nära lansering När Redwood Pharma annonserade den kommande emissionen föll kursen. Men ett stundande partnerskap inom 18 månader, ett läkemedel nära marknadslansering och relativt låga investeringsrisker är faktorer som talar för bolaget.

– Vårt mål är att skriva under ett licensavtal och det kommer troligen att göra inom 18 månader, berättar Redwood Pharmas vd Martin Vidaeus. 

Big Pharma har inlett uppköpsrunda
Att det finns fog för Vidaeus åsikt råder det ingen tvekan om. För det första har bolagets läkemedelskandidat mot torra ögon en bra position, för det andra har Big Pharma – världens stora läkemedelsbolag – fått upp ögonen för just ögonläkemedel. 

Enbart de senaste två månaderna har två stora affärer skett inom området ögonläkemedel. Novartis inlicenserade lubricin, en recombinant protein, från Lubris LLC och en annan gigant, Shire, inlicenserade läkemedelskandidaten P-321 från Parion Sciences för upp till 535 miljoner dollar.

– Båda verksamheterna som förvärvades befann sig, precis som vi, i fas 1/2a. Vi för diskussioner med stora läkemedelsbolag, berättar Vidaeus. 

Tar fram effektivt ögonläkemedel för kvinnor efter klimakteriet
Det som framför allt lockar de globala läkemedelsbolagen är Redwood Pharmas läkemedelskandidat RP101. Läkemedlet riktar sig till kvinnor som efter klimakteriet lider av kroniskt torra ögon. Den enda hjälp som finns i dag är enkla tårersättningsmedel som bara hjälper för stunden. Globalt lider omkring 100 miljoner av kroniskt torra ögon. 

– Framför allt är det kvinnor efter klimakteriet som saknar tillräckligt bra behandling. Dessa kvinnor är vår primära målgrupp, slår Vidaeus fast. 

Vägen till marknad går genom partnerskap
Den globala marknaden för ögonläkemedel inom torra ögon värderas till 22 miljarder dollar. Om Redwood Pharmas läkemedel enbart tar 10 procent av marknaden inom sitt segment i USA, Europa och Japan betyder det en försäljning på 590 miljoner dollar. Men bolaget ska inte självt ta RP101 till marknaden. 

– Vägen till marknad går via partnerskap som licensavtal. Målet är att vi ska skriva avtal med ett bolag som redan har en portfölj inom ögonområdet, säger Vidaeus. 

Lägre investeringsrisker 
Redwood Pharma genomför en emission på upp till 24,2 miljoner kronor, se fakta nedan. Kapitalet ska finansiera kommande fas 2-studier där läkemedlets säkerhet och effekter på kvinnor som har torra ögon analyseras. 

En klar fördel för bolaget – och som även innebär lägre risker ut ett investeringsperspektiv – är att den aktiva substansen i läkemedlet redan har testats vid två tidigare fas 2-studier i USA. Vid dessa studier har till exempel mängd och doseringsfrekevens redan analyserats. 

– Studierna visade att substansen är väl fungerade och hur substansen ska doseras. Eftersom vi har förvärvat all data från studierna är det mycket sannolikt att vår studie också blir positiv, säger han. 

Förvärvades av Nascent Pharmaceuticals
Rättigheterna till forskningsdatan köptes av Nascent Pharmaceutical Inc., ett bolag som påverkades negativt av finanskrisen. År 2010 lades företaget ned och det var efter det som Martin Vidaeus startade Redwood Pharma och förvärvade uppgifterna. 

– Vi visste redan då att substansen fungerade väl. Men för att kunna medicinera ögon effektivt måsta man även ha en plattform för att administrera läkemedlet i ögat, berättar han. 

Den plattform (drug delivery) som valdes heter Intelligel och Redwood Pharma har exklusiv licens att använda den för alla ögonapplikationer. Med kombinationen Intelligel och den aktiva substansen skapade bolaget läkemedelskandidaten RP101. 

– Att vi har ensamrätt innebär stora möjligheter. Med plattformen som bas kan vi utveckla, licensiera ut eller sälja andra nya läkemedel inom ögonområdet, berättar Vidaeus. 

Fast 2-studierna för RP101 beräknas vara klara under andra halvåret 2018. Och det är med resultaten från dessa som Redwood Pharma siktar på att skriva under ett avtal med något av de större läkemedelsbolagen. Inom tre år bedömer Vidaeus att RP101 är ute på marknaden. 

 • Redwood Pharmas investerarträffar

 • Stockholm, Småbolagsdagen 2017 
 • · 12 Juni, kl 10:40) – Redeye & Aktiespararnas Småbolagsdagen
 • · Sheraton (Sal 3). Tegelbacken 6, Stockholm
 • · Anmäl dig här.

 • Stockholm, Investerarafton
 • · 13 juni, Kl 17:15
 • · Volvo Studio. Jussi Björlings Alle 5, Kungsträdgården, 103 91 Stockholm
 • · Anmäl dig här. • Fakta: Redwood Pharmas emission

 • • Volym: Företrädesemission om 13,2 miljoner kronor initialt och ytterligare upp till 11 miljoner vid en senare fullteckning av teckningsoptionerna.
 • • De som på avstämningsdagen den 30 maj 2017 är registrerade som aktieägare i Redwood Pharma erhåller fyra (4) uniträtter för varje befintlig aktie som ägaren innehar i Bolaget. Fem (5) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit.
 • • Teckningskurs: 3,30 per unit
 • • Teckningsperiod: 1 – 20 juni 2017
 • • Avstämningsdag: 30 maj 2017
 • • Memorandum och teckningssedel, klicka här.
Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

Hyreshöjningar gynnar SBF Bostad

Stabil avkastning på hyresfastigheter. Inte sedan 2013 har hyreshöjningarna varit så höga som under 2019. Det bådar gott för dem som investerar i hyresfastigheter. Även för 2020 förväntas hyrorna öka i en liknande takt. Ett bolag som gynnas av detta är SBF Bostad, som är noterat på NGM Nordic AIF. SBF Bostad har identifierat en rad nya hyresfastigheter som passar in bra bolagets portfölj och genomför nu en nyemission.
MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta noel.larsson@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.