Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

i första delen av råvaruskolan går vi igenom fördelar med råvaruinvesteringar.

Publicerad 30 apr 2013

Råvaruskolan del 1: Varför investera i råvaror?

I samarbete med Tradingportalen presenterar Investerarbrevet en utbildningsserie om råvaror. Syftet är att belysa grunderna i råvaruhandel och ge underlag för vidare efterforskning.

Fördelar med att investera i råvaror
Råvaror innebär inte en omedelbar uppsving för din investeringsavkastning, däremot är det en naturlig del i varje diversifierad portfölj. På aktiemarknaden satsar du inte enbart på ett företag såvida du inte är absolut säker på utgången, och eftersom de flesta aktier är starkt korrelerade bör en investerare söka sig utanför aktiemarknaden för att förbättra sina odds.


För privatsparare som placerar inom aktie-, obligations- eller fastighetsmarknaderna kan råvaror vara ett naturligt skydd, en så kallad "hedge", mot den potentiella fara som smalare satsningar innebär.


Dessutom är antalet fundamentalt olika råvaror stort, vilket innebär att det nästan alltid finns råvaror som presterar väl oavsett det allmänna marknadsläget. Den fantastiska tillväxten i de folkrika länderna inom den så kallade, tillväxtmarknadssfären driver också upp efterfrågan på jordens ändliga resurser vilket bådar gott för framtiden för råvaruinvesteraren.


Råvaror kontra aktier
Historiskt sett har det varit en låg korrelation mellan råvarupriser och aktiepriser. Jämförelse mellan de båda tillgångsslagen illustreras med Stockholmsbörsens OMXS30 mot Barkleys råvaruindex.


<img src="https://laika.dmdelivery.com/mailings/3/170/images/OMXS30-ravaruindex1.png?0.9641270239371806">


Korrelationen mellan stockholmsbörsen och råvaruindex under perioden är 0.17.


Om vi väljer att rita relationen mellan aktieindex och råvaruindex (det vill säga aktieindexkurs genom råvaruindexkurs) visar sig förändringarna tydligare. Då ration ökar överavkastar aktier i jämförelse med råvaror, och motsatt förhållande gäller då ration minskar.


<img src="https://laika.dmdelivery.com/mailings/3/170/images/OMXS30-ravaruindex2.png?0.9717045861762017>


<div style=" width:="" 310px;="" z-index:="" 756;"="">


OMXS30 delat med Barkleys råvaruindex. Aktieindex och råvaruindex


Det bör här noteras, att råvaror inte är en homogen grupp. Korrelation mellan olika tillgångslag illustreras tydligt i korrelationsmatrisen:


<img src="https://laika.dmdelivery.com/mailings/3/170/images/korrelationsmatris.png?0.8126787031069398>

<div style=" width:="" 310px;="" z-index:="" 755;"="">


Korrelationsmatrisen, de senaste 150 dagarna, illustrerar hur diversifierad råvarumarknaden är


Råvaror är intressant att ha i portföljen eftersom de historiskt sett har låg korrelation med aktiemarknaden.


Lång eller kort, bull eller bear – råvaror är inte aktier
I råvaruhandel läggs inte lika stor vikt på långa placeringar som vid aktier. En aktie innebär ägande i ett företag som genererar vinst som antingen återinvesteras i bolaget eller går tillbaka till aktieägaren i form av utdelning.


Eftersom de flesta bolag oftast genererar vinst till sina aktieägare ger detta en fundamental ”edge” för den långe placeraren och ökad risk för den korte spekulanten. Denna ”edge” existerar normalt sett inte vid investering i råvaror.


Baserat på investerarens tro på den framtida prisutvecklingen, väljer investeraren att försöka tjäna pengar på nedgång eller uppgång i pris. Terminologin för detta varierar mellan språk och emittenter av produkter att handla i.


Kort och lång

En produkt som inverterar prisets förändring i den underliggande råvaran benämns ofta som kort, short eller bear.


En produkt som följer priset i den underliggande råvaran kallas ofta lång, long, bull eller ibland inget mer än råvarans namn.

 • Läs de andra delarna i Råvaruskolan

 • Del 1: Varför investera i råvaror?
 • <a tabindex="-1" target="_blank" href=" http://www.investerarbrevet.se/pages/207">Del 2: Vad bestämmer priset på en råvara?
 • <a tabindex="-1" target="_blank" href=" http://www.investerarbrevet.se/pages/208">Del 3:  Hur handlar man med råvaror?

  Denna artikel är framtagen av vår samarbetspartner <a tabindex="-1" target="_blank" href="http://www.tradingportalen.com">Tradingportalen.com.
  <a tabindex="-1" target="_blank" href="http://www.tradingportalen.com">Tradingportalen.com<a tabindex="-1"> är ett oberoende finansmedia som strävar efter att ge objektiv och tillförlitlig information om allt inom trading.
   
  För att prenumerera på Tradingportalens kostnadsfria nyhetsbrev med analyser, artiklar och nyheter, <a tabindex="-1" target="_blank" href="http://www.tradingportalen.com/gratis-marknadsbrev/">klicka här<a tabindex="-1" target="_blank" href=" http://www.investerarbrevet.se/pages/208">

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

”Vi är överlägsna konkurrenterna”

Efterfrågad produkt på väg mot marknaden. Det svenska teknikbolaget Flexiwaggon står nu inför det verkliga genombrottet med sin smarta och på många sätt unika järnvägsvagn. Flera internationella samarbeten är etablerade och när den första vagnen snart är klar går försäljningsarbetet in i en mycket intensiv fas. – Vi är överlägsna konkurrenterna, säger Flexiwaggons vd.
MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta katarina.stenborg@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.