Denna sida är en annonsbilaga med nyheter för investeraren från Laika Consulting.

Stefan Pari och Peter Gummesson berättar om förvaltningen bakom räntefonden Monyx Aktiv Ränta.

Publicerad 30 sep 2014

Ränteförvaltning med förmåga att prestera – oavsett marknadsklimat

Nedpressade marknadsräntor i kombination med högt värderade aktier gör att det kan vara svårt att hitta rätt bland marknadens placeringsmöjligheter. Monyx Aktiv Ränta är en flexibel räntefond som utgör ett intressant alternativ för investerare som söker en jämn och stabil avkastning oberoende av marknadsklimat.

– Både aktier och räntor behövs i en väldiversifierad investeringsportfölj, och ett bra alternativ för att komplettera aktieportföljen är att investera i en räntefond. Fördelen med Monyx Aktiv Ränta är att du får möjlighet till en god riskjusterad avkastning samt en bred diversifiering genom tillgång till hela kreditspektrat, säger Peter Gummesson.


Peter Gummesson och Stefan Pari är det framgångsrika förvaltarteamet bakom Monyx Aktiv Ränta. Räntefonden har sedan starten väckt stor uppmärksamhet på marknaden genom dess förmåga att kontinuerligt prestera en god värdetillväxt för investerare. Hemligheten bakom resultaten är enligt förvaltarna själva en väldefinerad strategi där de har tillgång till hela kreditspektrat. 


– Filosofin bygger på att vi försöker hitta investeringar som är felprisatta i förhållande till deras risk. Det kan handla om allt från statsobligationer med god kreditvärdighet till högriskpapper. För att begränsa risken i fonden arbetar vi också mycket med diversifiering. Vi har ett hundratal ränteprodukter i fonden och varje innehav utgör endast några procent av den totala portföljen, säger Peter Gummesson. 


Han konstaterar att de minsta innehaven utgörs av de produkter som har högst risk medan de tryggare och mer likvida investeringarna står för en något större andel av portföljen. Risken i fonden minskas också genom en fundamental analys av varje obligation.

 

– Vi använder en "bottom up-approach" där analysen av varje enskilt innehav är avgörande för en investering. Vi undersöker allt från bolagsspecifika egenskaper som ledning och marknadsfördelar till olika omvärldsfaktorer som kan vara betydelse för den framtida utvecklingen, säger Peter Gummesson. 

 

Söker värden utanför valutagränserna

I fonden fokuserar förvaltarna på nordiska innehav och de ser ett stort värde i att befinna sig nära marknaden och företagen. Flexibilitet i förvaltningen skapas också genom möjligheten att handla obligationer och räntepapper i olika valutor.


– Vi valutasäkrar alltid investeringarna men kan även dra nytta av att vända oss utanför valutagränserna. Det eftersom vissa emittenter värderas på olika sätt av olika marknader. Företag som betraktas som stabila i Sverige kan exempelvis upplevas som mer osäkra av andra länder. Det kan med andra ord finnas en fördel i att handla en obligation som är noterad i euro eller dollar, säger Stefan Pari.


Stefan Pari menar också att fördelar i förvaltningen skapas genom att förvaltarna får fakta från många håll och är i kontakt med flera olika emittenter. De sitter nära informationsflödet, vilket är positivt i en likvid marknad. För att få ut maximalt av varje innehav arbetar förvaltarteamet också med att säkerställa en optimal placering utifrån avkastningskurvan.


– Obligationer prissätts utifrån en avkastningskurva som i sin tur styrs av hur långt det är till deras förfall. Räntan är också mer eller mindre fördelaktig beroende på var investeringen ligger på kurvan. En stor del av vårt arbete handlar därför om att försöka sälja och köpa innehav när vi får ut maximalt värde av investeringen utifrån avkastningskurvan, förklarar Stefan Pari.


Utnyttjar marknadens möjligheter vid rätt tillfälle

När förvaltarteamet söker efter investeringsmöjligheter tittar de både på primärmarknaden för nya produkter och på andrahandsmarknaden. Deras tillvägagångssätt skiljer sig däremot något åt beroende på marknad:


– Inom primärmarknaden handlar arbetet mycket om att träffa företagsledningar, analysera företag samt att ta del av all tillgänglig fakta och information från emittenter. Inom andrahandsmarknaden försöker vi vara något mer opportunistiska. Vi ser till att hålla oss uppdaterade och skapa en implicit köp- och säljlista för att utnyttja potentiella öppningar i marknaden, säger Peter Gummesson.


Han konstaterar att strategin innebär att förvaltarna slipper "jaga marknaden" och istället kan utnyttja dess möjligheter och handla till förmånliga priser. Förvaltarteamet har också stor nytta av att de har tillgång till hela Monyxs investeringsanalys och kunskapsbank genom regelbundna möten med samtliga förvaltare inom bolaget.


Räntefonder ger möjlighet till god diversifiering
Peter Gummesson konstaterar avslutningsvis att räntemarknaden är relativt svårtillgänglig för privata investerare. Han menar att varje emittent och obligation är unik, och att det ofta krävs både en omfattade analys samt ett betydande investeringsbelopp för att skapa en god riskspridning i ränteportföljen. Fonden Monyx Aktiv Ränta gör räntemarknaden lättillgänglig för spararen.


 • Monyx Aktiv Ränta
 •  
 • Ansvariga förvaltare: Peter Gummesson och Stefan Pari
 • Startdatum: 2011-09-06
 • Minsta investering: 100 SEK
 • Förvaltat kapital: 1 653 MSEK (2014-06-30)
 • Jämförelseindex: OMRX Total Bond Index
 • Avgift: 0,65 %*
 • Legalt säte: Luxemburg
 • Fondbolag: SEB Fund Services S.A.
 • ISIN: LU674583462
 • Bloomberg Ticker: MSRANTA:LX

 • Mer information hittar du på Monyx.se

 • Köp via Avanza
 • Köp via Nordnet

 • Fonden går också att köpa direkt via Monyx.se

 • *Samt prestationsbaserad avgift 20 % per år på en positiv avkastning som överstiger OMRX T-Bill Index.

 • Riskinformation: 

  Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan båda öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. För mer information se faktablad, prospekt och årsrapport på monyx.se. 

 

 

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.

Prenumerera på Investerarbrevet:

Som prenumerant får du varje månad Investerarbrevet samt inbjudningar till våra event och erbjudanden från våra samarbetspartners. Investerarbrevet produceras av Laika Consulting.  Läs om hur Laika Consulting behandlar  personuppgifter här!

Fyll i din e-post nedan

”Vi är överlägsna konkurrenterna”

Efterfrågad produkt på väg mot marknaden. Det svenska teknikbolaget Flexiwaggon står nu inför det verkliga genombrottet med sin smarta och på många sätt unika järnvägsvagn. Flera internationella samarbeten är etablerade och när den första vagnen snart är klar går försäljningsarbetet in i en mycket intensiv fas. – Vi är överlägsna konkurrenterna, säger Flexiwaggons vd.
MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta katarina.stenborg@laika.se

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: info@laika.se

© Copyright 2019 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.